Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg stiller betingelser til omstridt byggeri i Dalegade

By- og Planudvalget i Fredericia Kommune har netop afgjort, at det kommende husbyggeri i Dalegade 34 skal leve op til en række krav for at blive en realitet.

Flere naboer til Dalegade 34 i Fredericia har været kede af planerne for et kommende husbyggeri på grunden. Det har By- og Planudvalget lyttet til og stiller nu en række betingelser til byggeriet. Bliver de fulgt, giver udvalget grønt lys, så ejeren kan gå i gang med at bygge, når han har fået en byggetilladelse.

”Vi har stor forståelse for, at naboerne i gaden har en holdning til det kommende byggeri. Samtidig har vi også en grundejer, som ønsker at bygge sit kommende hjem, så det passer til ham og hans familie. Udvalget har lyttet til begge parter og bedt ejeren ændre på et par af idéerne for at komme naboerne i møde, siger formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts.

Konkret har udvalget afvist at give dispensation til, at teglene på taget bliver sorte i stedet for røde. Det imødekommer et af naboernes ønsker. Derudover bliver den planlagte tagterrasse mindre dyb end planlagt, og der opsættes frostet glas. Det vil minimere indblik til naboer og samtidig sørge for, at der kan slippe lys igennem.

Ingen dispensation for udseende
Under nabohøringen har flere ærgret sig over, at husets udseende ikke passer til de øvrige i gaden, og at bygningen vil blive for høj. Her er ejerens planer dog ikke i strid med lokalplanen.

”Vi dispenserer udelukkende for forholdene omkring bagbygningen. Her er der givet dispensation til, at den må fylde lidt mere af grunden, og at taget bliver fladt og dermed lavere end dét, der var der før. Derudover gives der dispensation til en tagterrasse. Den bliver mindre, end ejeren ønskede, så den nu ca. svarer til en altan. Lokalplanen siger ikke, at huset skal se ud på en bestemt måde. Så den del af bygningens udseende har vi ikke nogen indflydelse på, ” siger Pernille Øster, der er leder af Byg og BBR i Fredericia Kommune.

Det er nu op til ejeren at beslutte, om han vil bygge på de vilkår, som By- og Planudvalget stiller til hans byggeri.