Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg vil have kortere ventetid og færre sagsbehandlerskift

To nye analyser af arbejdsmarkedsområdet kommer med 23 konkrete anbefalinger, der skal sikre et godt møde med jobcenteret og nedbringe ventetiden og antallet af sagsbehandlerskift.

Analyseenheden, der siden maj sidste år har undersøgt beskæftigelsesindsatsen, har netop udgivet yderligere to rapporter med en række anbefalinger til jobcenteret i Danmarksgade og tiltag, der kan nedbringe ventetid og unødige sagsbehandlerskift. Rapporterne blev mandag aften drøftet på Social- og Beskæftigelsesudvalget, der besluttede at omsætte de i alt 23 anbefalinger til handling.

”Vi har i udvalget været meget fokuseret på at sikre borgerne en fast sagsbehandler, de kender og er trygge ved. Det giver en god oplevelse for den enkelte, og vi ved, at det afgørende for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får endnu mere fokus på at sikre det gode samarbejde og nedbringe unødig ventetid”, siger Peder Wittendorff Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Det såkaldte Beskæftigelses Indikator Projekt viser, at hvert sagsbehandlerskift reducerer aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres chance for at komme i beskæftigelse med 22 procent. Projektet viser også, at ventetid mellem indsatser har en negativ effekt på mulighederne for at komme i arbejde. Blandt analyseenhedens anbefalinger er derfor, at den faste sagsbehandler følger borgeren og koordinerer tværfaglige indsatser, og at jobcentret er mere opsøgende over for andre myndigheder, så ventetiden på dokumentation minimeres.

Analysen Borgeres møde med Jobcenteret i Danmarksgade tegner et positivt billede af mødet med jobcenteret med plads til forbedringer. En del af analyseenhedens anbefalinger om blandt andet øget fleksibilitet, direkte kontakt til sagsbehandler og bedre standardbreve er allerede ved at blive implementeret. Analysen peger dog på en række konkrete initiativer, der kan gøre mødet med jobcentret bedre.

”Det er vigtigt, at borgerne får en god start, hvor der er tid til at få sat nogle gode mål og lægge en klar plan sammen. Det er borgerens jobønske, der skal være styrende for forløbet, og ikke interne regler for hvem der eksempelvis kan deltage i et bestemt tilbud.

Vi skal også være mere tydelige i vores kommunikation og forventninger, og sikre at borgeren har et klart overblik over sit forløb. Vi har nogle rigtige gode erfaringer fra projektet ’Flere Skal Med’, som vi gerne vil udbrede til hele jobcenteret, så borgerne oplever at medarbejderne kender dem, og at de kan få hjælp når der er brug for det”, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Flere fællesmøder på vej i foråret

Den 22. januar holdt Social- og Beskæftigelsesudvalget det første af i alt tre fællesmøder om Fremtidens Jobcenter med fokus på, hvordan flere kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Med 130 deltagere var der stor opbakning, og de mange input og ideer fra mødet blev drøftet på udvalgsmødet og vil blive inddraget i analyseenhedens videre arbejde. Der er allerede nu sat dato på de to kommende møder, der bliver afholdt den 23. april og 24. juni.

De to analyser, Borgeres møde med jobcentret i Danmarksstræde og Færre sagsbehandlerskift og kortere ventetid kan findes sammen med tidligere analyser på www.fredericia.dk/analyse