Udvalg vil have strategi for kommunens erhvervsudvikling

En målrettet erhvervsstrategi skal udvikle Fredericia til en endnu mere attraktiv erhvervskommune. Udvalg vil kigge på nye erhvervsklynger og trafikinvesteringer.

Fredericia skal fortsat være en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Derfor vil By- og Planudvalget have udarbejdet en erhvervsstrategi, der skal formulere den udvikling, som politikerne ønsker de kommende år. Det fremgår af den planstrategi, som udvalget skal have byrådet til at nikke til på mandag. 

”Vi skal have en klar strategi, der sætter retningen for vores erhvervsarbejde de kommende år. Jeg er stolt af, at vi har fået realiseret vores plan for DanmarkC, og vi er så småt ved at have udsolgt af større erhvervsgrunde til transport- og logistikbranchen. Så der er behov for, at vi får en drøftelse af, hvilke nye klynger vi vil satse på fremover med den jord, vi har tilbage. Så vi sikrer, at vi tiltrækker de virksomheder, vi ønsker, og at vi udnytter arbejdsdelingen mellem DanmarkC og Kanalbyen, ” siger udvalgsformand Steen Wrist Ørts.

DanmarkC i Fredericia er landets største sammenhængende erhvervsområde på ca. 600 hektar. Dertil kommer Kanalbyen, der appellerer til andre typer virksomheder, som ønsker at nyde godt af bylivet og de funktioner, der følger med en central placering i bymidten. Når den er fuldt udbygget, forventes Kanalbyen at kunne huse 2.800 arbejdspladser.
 
Nye trafikinvesteringer på vej
Gennem de senere år er Fredericia Kommune lykkedes med at realisere store dele af DanmarkC, bl.a. til transport- og logistikbranchen. Det har bidraget til, at kommunen ad flere omgange har været danmarksmester i jordsalg. Samtidig har det givet en øget trafikmængde på vejene, som politikerne gerne vil afhjælpe. 

”Fredericia har konsolideret sig som et multimodalt knudepunkt for transport, og vi er de seneste år lykkedes rigtig godt med at tiltrække nye transport-og logistikvirksomheder. Det giver et øget pres på vejene, som vi skal have afhjulpet. Derfor kommer vi til at kigge på nye investeringer i trafikken, så vi imødegår de udfordringer, som følger med succesen, ” siger næstformand Kenny Bruun Olsen.

Planstrategien skal godkendes endeligt af byrådet, der behandler den på byrådsmødet mandag den 29. april.