Slå adgang med tegn til/fra

Udvidet besøgsforbud på Rosenlunden

Fra i dag, torsdag den 1. oktober 2020 udvides besøgsforbuddet dags dato på Rosenlunden. Dette gøres jf. påbud fra Patientsikkerhedsstyrelsen.

Påbuddet er kommet, da vi i øjeblikket har tre borgere og tre medarbejdere, der har fået konstateret Covid-19 på stedet.

Besøgsforbuddet betyder, at:

- Der i en begrænset periode ikke må komme besøgende/pårørende ind på hele Rosenlunden.
- Hvis en borger er døende, iføres pårørende fulde værnemidler og guides ind.
- Hvis en borger selv går ud, iføres denne mundbind mv.
- Der er ikke mulighed for indflytninger i perioden

Ovenstående gælder frem til 7. oktober 2020. Herefter kommer en ny melding.