Slå adgang med tegn til/fra

Information om COVID-19

Her finder du information om, hvordan vi håndterer COVID-19 i kommunen.
COVID-19 i Fredericia - hotline og kontakt

Fredericia Kommunes hotline:
Har du spørgsmål omkring, hvordan du som borger i Fredericia skal forholde dig til coronavirus, kan du kontakte vores hotline på telefon 72 10 70 00

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00
 

Den nationale hotline:
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk.  Hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kan du kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.
Hvis du er smittet eller nær kontakt, så kan du kontakte den nationale coronaopsporing på telefon 32 32 05 11 for rådgivning.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om alle nationale hotlines: https://www.sst.dk/da/corona/yderligere-information/hotlines
Du kan som borger orientere dig om de sundhedsfaglige råd og anbefalinger, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere


Helbred eller smitterisiko:
Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon


Smittetallet i Fredericia:
Er du nysgerrig i forhold til, hvor mange smittede med COVID-19, der er i Fredericia og hvordan incidencen pr. 100.000 indbygger ser ud, så har Statens Serum Institut lavet en interaktiv side, hvor man kan følge udviklingen. Siden opdateres hver dag kl. 14.00. Du finder siden her: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d. Vær opmærksom på, at det ikke er alle browsere, der kan åbne siden og at der ved login blot trykkes 'annuller'.

 

Socialstyrelsens hotline
Socialstyrelsens corona-hotline åbner igen for mundtlige henvendelser. Hotlinen kan fortsat vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på social- og ældreområdet – fx hvis en borger har særlige bekymringer eller udfordringer.

Rent sundhedsfaglige spørgsmål og spørgsmål om vaccinens effekt og evt. bivirkninger kan hotlinen ikke svare på. De skal stiles til sundhedsmyndighederne. Det samme skal fx spørgsmål om tid og sted for vaccination.

Hotlinen er åben for mundtlige henvendelser alle hverdage fra kl. 9.00 – 11.30 og fra 12.30 til 16.00 på tlf. 72 42 37 15.

Hotlinen er stadig åben for skriftlige henvendelser på corona@socialstyrelsen.dk. Der er en svarfrist på 4 dage.

Du kan se en liste over myndigheders og organisationers hotlines her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/corona/velkommen-1/hotlin...

Tests for coronavirus

Du kan se alle teststeder og åbningstider her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre.
Husk at bære mundbind, når du skal testes for coronavirus.

Du skal bestille tid på www.coronaprover.dk.

Coronapas

Fra 1. februar 2022 er corona ikke længere en samfundskritisk sydom. Derfor bortfalder stort set alle restriktioner fra denne dato. 

Hold dig opdateret på, hvordan du skal bruge coronapas på www.coronasmitte.dk

Information om tests og nære kontakter

Der kommer løbende nye retningslinjer i forhold til tests. Du finder de nyeste retningslinjer på www.coronasmitte.dk

Du kan også læse mere om, hvornår du skal testes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

Nære kontakter

Du kan se alle anbefalinger og hold dig opdateret om nære kontakter på www.coronasmitte.dk. 

Hvordan skal du forholde dig, hvis du er blevet testet positiv for COVID-19 (er bekræftet smittet med corona):

Hvis der ved dit testsvar står ”positiv” eller ”påvist”, er du smittet med ny coronavirus. Læs hvordan du skal forholde dig her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-....

 

Vaccination mod COVID-19

15. maj afrunder Sundhedsstyrelsen formelt det nationale vaccinationsprogram. Det betyder, at der ikke længere sendes invitationer ud til COVID-19-vaccination. Syddanskere, der f.eks. mangler en 3. vaccination eller skal starte et nyt vaccinationsforløb kan dog stadig blive vaccineret på et af regionens vaccinationssteder eller hos de apoteker og praktiserende læger, der tilbyder vaccination. Det gælder også de borgere, der er inviteret til et 4. stik eller bliver oprettet til en fjerde vaccination af deres behandlende læge på sygehuset.

Du kan finde den nyeste information omkring vaccinationen mod COVID-19 på Vaccination (coronasmitte.dk)

Værnemidler

Krav om brug af mundbind eller visir

Du kan se, hvordan du forebygger smitte her: https://coronasmitte.dk/emner/forebyg-smitte

Se de opdaterede retningslinjer for sårbare borgere her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/plejehjem-og-hjemmeplejen

Du kan læse nærmere om krav til værnemidler på coronasmitte.dk

Børn- og ungeområdet

Skoler
Pr. mandag d. 21. februar 2022 bortfalder alle tidligere gældende retningslinjer/anbefalinger/opfordringer ift. COVID-19 på skoleområdet i Fredericia Kommune.

Fritid
Pr. mandag d. 21. februar 2022 bortfalder alle tidligere gældende retningslinjer/anbefalinger/opfordringer ift. COVID-19 på fritidsområdet i Fredericia Kommune.

Dagtilbud (dagpleje og daginstitution)
Pr. mandag d. 21. februar 2022 bortfalder alle tidligere gældende retningslinjer/anbefalinger/opfordringer ift. COVID-19 på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune.

Vi kan dog fortsat risikere, at dagtilbud bliver ramt af høj smitte. Hvis det sker, vil forældre kunne opleve at blive opfordret til at bruge mundbind/visir og have ekstra fokus på god hygiejne i en periode.

Rejsevejledninger

Fredericia Kommune henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for medarbejdere og børn/elever i kommunens dagtilbud og skoler.
Læs mere om test, isolation mm. efter rejser til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Bilag