Slå adgang med tegn til/fra

Information om COVID-19

Her finder du information om, hvordan vi håndterer COVID-19 i kommunen.
COVID-19 i Fredericia - hotline og kontakt

Fredericia Kommunes hotline:
Har du spørgsmål omkring, hvordan du som borger i Fredericia skal forholde dig til coronavirus, kan du kontakte vores hotline på telefon 72 10 70 00

Åbningstider:
Mandag - onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00
 

Hjælp til isolation
Har du brug for hjælp til at isolere dig eller har spørgsmål herom, så kan du kontakte Fredericia Kommune. Uden for den normale telefontid (se ovenstående), så skal du ringe på følgende nummer 72 10 73 73. Her kan du få hjælp i weekenden, og på hverdage frem til kl. 21.00.


Den nationale hotline:
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk.  Hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kan du kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.
Hvis du er smittet eller nær kontakt, så kan du kontakte den nationale coronaopsporing på telefon 32 32 05 11 for rådgivning.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om alle nationale hotlines: https://www.sst.dk/da/corona/yderligere-information/hotlines
Du kan som borger orientere dig om de sundhedsfaglige råd og anbefalinger, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere


Helbred eller smitterisiko:
Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon


Smittetallet i Fredericia:
Er du nysgerrig i forhold til, hvor mange smittede med COVID-19, der er i Fredericia og hvordan incidencen pr. 100.000 indbygger ser ud, så har Statens Serum Institut lavet en interaktiv side, hvor man kan følge udviklingen. Siden opdateres hver dag kl. 14.00. Du finder siden her: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d. Vær opmærksom på, at det ikke er alle browsere, der kan åbne siden og at der ved login blot trykkes 'annuller'.

 

Her kan du blive testet for coronavirus i Fredericia (PCR)

PCR-test

PCR-test på Fredericia Rådhus hver torsdag

Region Syddanmark er til stede hver torsdag fra kl. 09.00-17.00 i forhallen på Fredericia Rådhus med en mobil testenhed. Her får fredericianerne mulighed for at blive PCR-testet i svælget uden tidsbestilling. Vær opmærksom på, at der holdes frokostpause og derfor er lukket mellem kl. 11.30-12.10. 

 

PCR-test ved Fredericia Teststation (v. Messe C)

Du kan blive testet for COVID-19 hos Fredericia teststation ved Messe C (Vestre Ringvej 101, på bagsiden messecentret).
På Fredericia teststation kan borgere både med og uden symptomer testes. Du skal ikke længere bestille en tid, men blot møde op. Børn testes fra 2 år. Test af børn under to år kræver fortsat henvisning fra egen læge.

Du kan se åbningstiderne på følgende hjemmeside: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre.
På hjemmesiden, der kan man under kortet skrive Fredericia i boksen 'søg på listen', herved kommer alle testmuligheder i Fredericia Kommune frem.

Information om tests, nære kontakter og isolationsfaciliteter

Du bør testes for COVID-19 på en PCR-teststation:

 • Hvis du har symptomer, som kunne være COVID-19 
 • Hvis du får at vide, at du er nær kontakt til en smittet person
 • Hvis du får at vide, at du skal testes forud for særlige undersøgelser, behandlinger osv. 

Læs mere om test hos Sundhedsstyrelsen her: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes


Nære kontakter

Hvornår er man en nær kontakt til en person med COVID-19?

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder mindst et af følgende tre kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person 
 • Du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
 • Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen. 

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

 • Du er ikke færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • Du er færdigvaccineret­­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder­­: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Nære kontakter, som tester positiv for eller udvikler symptomer på COVID-19, skal straks gå i eller fastholde selvisolation.


Hvordan skal du forholde dig ved symptomer på COVID-19: 

Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med ny coronavirus, indtil du får svar på din test. Det gælder også selvom du er færdigvaccineret. 
Du skal derfor:

 • Melde dig syg og gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Sørg for at blive testet hurtigst muligt med en PCR-test 

Hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19, bør du stadig gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst mulig. Dette gælder også, hvis du tidligere har været smittet.


Hvordan skal du forholde dig, hvis du er blevet testet positiv for COVID-19 (er bekræftet smittet med corona):

Uanset om du har symptomer eller ej, så skal du gøre følgende, når du er testet positiv for ny coronavirus:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Testet_positiv_pjece_kort.ashx?la=da&hash=96CCF3988073E3ED492E7C47C4513EDB748075FF
 

Isolationsophold

Fredericia Kommune stiller vederlagsfrit isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, der ikke har mulighed for at gå i selvisolation derhjemme eller et andet sted. Dette gælder både for borger, der er testet positiv for COVID-19 eller hvis de er nære kontakter til en smittet.

Kriterier for et isolationsophold:

 • Man deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
 • Man deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt syg-domsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Man deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktions-nedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvis du ønsker at høre om muligheden for at benytte en isolationsfacilitet, så kan du kontakte Fredericia Kommune på tlf. 7210 7000. Uden for den normale telefontid, så skal du ringe på følgende nummer 72 10 73 73. Her kan du få hjælp i weekenden, og på hverdage frem til kl. 21.00.

Isolationsfaciliteterne kan også benyttes af borgere, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. Dette isolationsophold er dog ikke vederlagsfrit, men Fredericia Kommune hjælper gerne med at finde et sted, hvor du kan være i isolation.

 

Vaccination mod COVID-19

Du kan finde den nyeste information omkring vaccinationen mod COVID-19 på Vaccination (coronasmitte.dk)

 

Pop-Up Vaccination i Danmarksgade 13, Det Grønne Rum

På nedenstående datoer er der åbent for vaccination mod COVID-19 i Danmarksgade 13, Det Grønne Rum, i Fredericia midtby. Der skal ikke bestilles tid, man skal bare møde op. 

 • Tirsdag d. 26/10 kl. 12.00-18.00

 

Revaccination med 3. vaccinestik på Fredericia Sundhedshus

Det bliver nu muligt at få 3. vaccinationsstik mod covid-19 i Fredericia. Vaccinationerne finder sted hos Sygeplejeklinikken på Fredericia Sundhedshus. Tidsbestilling er nødvendig på www.vacciner.dk og du kan først booke når du har fået en invitation. 

 

Kan jeg få hjælp til transport, når jeg skal vaccineres med et 3. stik?

Når du skal vaccineres med et 3. stik, skal du som udgangspunkt selv arrangere transporten til vaccinationsstedet, eventuelt med hjælp fra familie eller venner, hvis du har behov for det.

I særlige tilfælde kan kommunen på baggrund af en konkret, individuel vurdering vælge at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til transport. Ønsker du at høre mere om dette, så kan du ringe til vores kontaktcenter på telefon 7210 7000.

 

Hjemmevaccine

I Fredericia Kommune kan vi tilbyde vaccination i eget hjem til en særlig gruppe af borgere. Det indbefatter: 

 • Borgere, der er svært immobile, typisk sengeliggende, og som alternativt skulle transporteres med liggende transport til et vaccinationssted. 
 • Borgere med psykiske udfordringer, der umuliggør vaccination i vaccinecenter.

Det fremgår ligeledes, at borgere, som ved egen, pårørendes eller kommunens hjælp kan transportere sig til et vaccinationssted, fortsat skal gøre det. Borgere, der har brug for hjælp til at transportere sig til et vaccinationssted, kan kontakte deres bopælskommune med henblik på hjælp til transport. Det er kommunerne, der ud fra ovenstående kriterier visiterer borgerne til vaccination i eget hjem og aftaler vaccination med det lokale sygehus’ udkørende enheder.

Værnemidler

Krav om brug af mundbind eller visir

Det anbefales fortsat at anvende ansigtsbeskyttelse når du står i kø til at blive testet for Covid-19. Dette gælder både ved PCR og kviktest. Derudover anbefales det også at anvende mundbind i venteværelser – eksempelvis hos praktiserende læge, vagtlæge, akutklinikker, speciallæger mm.

 

Udlevering af mundbind

I forbindelse med kravet om at borgere skal bære mundbind udvalgte steder, har regeringen gjort det muligt for en udvalgt gruppe af borgere at få udleveret gratis type I-mundbind.

Hvem kan få udleveret mundbind?
Tilbuddet gælder for borgere, hvor kravet vil være en væsentlig økonomisk byrde for dem. Det omfatter blandt andet borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der gør brug af lavtærskeltilbud mv.
Derudover udleverer Fredericia Kommune også mundbind til frivillige, som i forbindelse med deres frivillige arbejde benytter offentlig transport sammen med borgerne.

Hvor udleveres mundbind?
Vi udleverer type I-mundbind, som er CE-mærket. Et type I-mundbind er tilstrækkeligt både til at beskytte andre og til at beskytte dig selv, hvorfor de er velegnede til kollektiv trafik. Der udleveres som udgangspunkt 5 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres på nedenstående adresser:

 • Borgerservice på Rådhuset, Gothersgade 20
 • Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27
 • Jobcenteret, Danmarkstræde 13
 • Fredericia Sundhedshus, Receptionen, Dronningensgade 97
 • UddannelsesCenteret, Mosegårdsvej 2A
 • Korskærparken Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13
 • Kirkens Korshær, Danmarksgade 79
 • Akademiet (omsorgstilbud), Vendersgade 42
 • Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10b (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Stofbehandlingen, Vendersgade 46-48 (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Ungebehandlingen, Prinsessegade 72, 1. sal (udleverer kun til brugere af stedet

Udlevering af værnemidler til foreninger
Foreninger i Fredericia har mulighed for at få udleveret vederlagsfrie værnemidler fra Værnemiddelslageret til lokale foreningsaktiviteter eks. sprit til aftørring af kontaktflader i lokalerne. Det er ikke muligt at få udleveret værnemidler til foreningernes medlemmer eller til brugerne af tilbuddene.

Børn- og ungeområdet

Opfordring til test af elever – ikke et krav
Fredericia Kommune følger Undervisningsministeriets anbefalinger, og derfor opfordres der kraftigt til test af elever, der er fyldt 12 år samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen i forbindelse med fremmøde på skolen.

Her gælder Antigentest (kvik-test) inden for de seneste 72 timer eller PCR-test inden for de seneste 96 timer - dog højst to gange om ugen. Man skal ikke fremvise dokumentation for negativt testsvar for at møde på skolen.

Der tilbydes test af eleverne på udskolingsafdelingerne (7-9. klasse) fra mandag d. 9. august 2021. Her skal forældre/værge have afgivet samtykke.
Vi gør opmærksom på, at retningslinjerne for test løbende ændrer sig, så test på skolerne udfases muligvis over den kommende tid.

Vaccineret eller tidligere smittet
Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen, der

 • tidligere har fået bekræftet smitte med COVID-19 ved en PCR-test. Testen skal være mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel.
 • har påbegyndt et vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.
 • har gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte skolen for nærmere information. 
Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside
 

Dagtilbud (dagpleje og daginstitution)

Der er ikke længere krav om, at forældre bærer mundbind/visir indendørs.

Personalet har stadig ret til at bære visir, hvis de ønsker det.

Aflevering og afhentning kan igen ske indendørs, men det enkelte dagtilbud kan vælge at holde fast i udendørs aflevering og afhentning af pædagogiske årsager.

Børnegrupper kan igen blandes på tværs. Dagtilbuddet skal fortsat være opmærksom på hvilke børnegrupper, der har været sammen i tilfælde af smitte. Hvis der sker smitte, vil alle børn på de stuer/grupper, der har været blandet, skulle sendes hjem.

Arrangementer og ture ud af huset er der også igen mulighed for, i det der ikke længere er særlige restriktioner og anbefalinger herom i vejledningen.

Der holdes fast i det nuværende rengøringsniveau.

På baggrund af ovenstående kan vi igen se næsten normale tilstande i vores dagtilbud. Hvis et dagtilbud bliver ramt af smittetilfælde, vil pågældende dagtilbud skulle gå tilbage til tidligere restriktioner i en periode.

 

Rejsevejledninger

Fredericia Kommune henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for medarbejder og børn/elever i kommunens dagtilbud og skoler.
Læs mere om test, isolation mm. efter rejser til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Bilag