Slå adgang med tegn til/fra

Lukninger og aflysninger pga. coronavirus

Her kan du se alle kommunale steder, afdelinger og arrangementer, der er lukket ned og aflyst på grund af smittefare med coronavirus

Aktive Fødder
Aktive Fødder 2020 den 18. april bliver kke afholdt grundet COVID-19

Krydstogtanløb
Følgende krydstogtskibe har aflyst deres anløb i Fredericia på grund af coronavirus:
Viking Star, den 28. marts 2020
Astoria, den 3. april 2020
Meraviglia, den 1. april 2020
Balmoral, den 18.maj 2020

Fredericia Sundhedshus
Sundhedshuset er åbent, men med begrænset bemanding. Receptionen på sundhedshuset er ikke fysik bemandet fra den 12. til den 13. april, men kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8-12 på 22 85 80 46(der er sat skilt op i receptionen). For de øvrige aktører på sundhedshuset, se sundhedshuset hjemmeside: http://www.fredericiasundhedshus.dk/article/oversigt-over-abningstider-tilbud-og-aktorer-pa-fredericia-sundhedshus-grundet-covid-19

Rusmiddelcentret
Rusmiddelcenteret har begrænset åbningstid, men kan kontaktes på telefonen dagligt kl. 8-12.
Derudover kan indskrevne borgere afhente medicin på flg. tidspunkt:

Alkoholbehandlingen: Medicinudlevering torsdage kl. 8.30-12
Bemærk: Inden påske er det tirsdag d. 7. april
Stofbehandlingen: Medicinudlevering som normalt

Du finder deres åbningstider her: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/krop-sind/fredericia-rusmiddelcenter

Den Kreative Skole
Der er adgang til skolen via telefon og mail i åbningstiden mandag-torsdag kl.10-15.30 og fredag kl. 10-13.

Ungdommens Hus
Er lukket. 

Det Bruunske Pakhus
Alle arrangementer er aflyst. Er lukket. 

Biblioteket lukket - hvad med pas, kørekort og aflevering af bøger?
Drejer din henvendelse sig om pas og kørekort, kan du ringe til Borgerservicecentret mellem kl. 9-15 hver dag på telefon 7210 7000. Du får ikke bøder ved for sent afleverede bøger foreløbigt

Rådhuset og jobcentre 
Fredericia Rådhus og vores jobcentre lukker nu. Du kan dog stadig kontakte Borgerservice i akutte situationer på telefon 72 10 70 00.  Alle planlagte møder i jobcenteret vil indtil videre foregå over telefonen. En medarbejder i jobcenteret vil kontakte dig og aftale nærmere. Borgere i praktik eller som bruger jobcentrets tilbud og eksterne aktører er blevet kontaktet.

Aktivitetscentre
De tre aktivitetshuse, Seniorhuset I.P. Schmidt, Tavlhøj og Øster Elkjær lukker for aktiviteter resten af marts. Der bliver taget hånd om de borgere, som har brug for et sted at spise på Seniorhuset I.P. Schmidt.Caféen er lukket for offentligheden resten af marts måned

Depotgården
Depotgården lukker for alle aktiviteter indtil den 13. april 2020

Tøjhuset
Alle kommunale arrangementer på Tøjhuset  bliver aflyst eller udskudt.

Museerne i Fredericia
Museumsforeningen aflyser også deres generalforsamling i morgen.

Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv er lukket indtil 13. april 2020..

De små demensvenner
Alle besøg på plejecentre er aflyst indtil videre

Træning og Forebyggelse
Alle kronikergrupperne, som omfatter bl.a. den ældre geriatriske borger, Hjerterehabilitering, Kol-rehabilitering, Cancerrehabilitering, Diabetes og claudicatio aflyses indtil videre..

Minibyggerne i Den historiske Miniby
Alle aktiviter aflyses den næste måned.

Ungemilljøerne i Fredericia Kommune
Ungemiljøerne i Fredericia Kommune er lukket indtil videre til 13, april

Idræt i dagtimerne
Bevæg dig glad under Idræt i dagtimerne er lukket indtil videre

Stoppestedet
Stoppestedet er lukket indtil videre

ProAktiv
ProAktiv lukker indtil videre

Havnecaféen
Havnecaféen er lukket indtil videre

Kontakten
Kontakten er lukket indtil videre.

Din Indgang
Alle gruppeaktiviteter i din indgang lukker indtil videre. Det er muligt at ringe og få en-til-en samtale.

Det Grønne Rum
Det Grønne Rum aflyser alle arrangementer og lukker indtil videre

Fritidstilbud til børn fra 4. klasse og opefter
Fra den 11. marts er alle fritidstilbud til børn fra 4. klasse og opefter lukket i Fredericia Kommune indtil 13. april.

Genbrugsbutikken
Genbrugsbutikken er lukket foreløbigt

Ren By
Alle aktiviterer lukker ned foreløbigt

Demensfællesskabet Lillebælt
Alle arrangementer og grupper i Demensfællesskabet Lillebælt – Fredericia er aflyst.

Hvordan oplever du dit lokalområder?
Kortlængsarrangementet i Medborgerhuset i Korskærparken den 31. marts aflyses

Forebyggende besøg
Forebyggerne stopper alle besøg indtil videre

Demenskonsulenter
Demenskonsulenterne  stopper besøg, men har et nødberedskab klar til akutte henvendelser

Vild mad fra skov og strand
Arrangementet den 29. marts 2020 på Trelde Næs aflyses

Genbrugspladserne
Genbrugspladserne lukker foreløbigt

Afhentning af genanvendeligt affald
Indsamling af genanvedeligt affald som pap, papir, glas m.m. ved parcelhuse stopper foreløbigt

Offentlige toiletter
Alle offentlige toiletter lukker indtil videre

Tyrkisk Kulturforening
Foreningen lukker deres aktiviter foreløbigt

Straksservice
Straksservice er lukket indtil videre. Man kan ringe til straksservice på hverdage mellem kl. 9.00 - 10.00 på 7210 7301

Siden opdaters løbende