Slå adgang med tegn til/fra

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan vi håndterer coronavirus i kommunen.
Coronavirus i Fredericia? Kontakt os

Du kan kontakte Borgerservicecentret(akutte henvendelser) på telefon 72 10 70 00 mellem kl. 9.00 - 15.00.

Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon.

Spørgsmål om coronavirus i Fredericia?
Kontakt vores hotline. Du kan komme i telefonisk kontakt med os på følgende måder:

 • Borgerservice (akutte henvendelser): kontakt 72 10 70 00 i tidsrummet kl. 9.00-15.00
 • Jobcenter: Tlf. 7210 7000 i tidsrummet kl. 9.00-15.00

Har du brug for hjælp, eller vil du gerne hjælpe?
Hvis du har brug for hjælp, støtte eller rådgivning, - eller har du lyst til at hjælpe eller være frivillig, så læs mere her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-bered...

 

Job, løn og uddannelse under coronavirus/COVID-19?
Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og uddannelse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A: https://www.fredericia.dk/nyheder/qa-corona-job-loen-kasse

 

Coronavirus/COVID-19 i Fredericia
Vi samler al relevant information om coronavirus/COVID-19 i Fredericia Kommune på vores hjemmeside www.fredericia.dk: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-bered...
Siden bliver løbende opdateret.

Coronavirus/COVI-19 generelt
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.

Nødpasning og oversigt over steder med nødpasning

I listen kan du se, hvor der er nødpasning i Fredericia Kommune, og du kan se åbningstider for det enkelte sted. Vi tager forbehold for ændringer. 

 • Erritsø Fællesskole
  • Nødpasningsmatrikel: Afd. Krogsager, Krogsagervej 30. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • Fjordbakkeskolen
  • Nødpasningsmatrikel:  Afd. Taulov, Taulov Kirkevej 35A. Åbningstid:  kl. 6.30-17.00
 • Kirstinebjergskolen
  • Nødpasningsmatrikel:  Afd. Bøgeskov, Bøgeskovvej 37B. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • Ullerup Bæk Skolen
  • Nødpasningsmatrikel: Afd. Skjoldborgsvej, Skjoldborgsvej 25. Åbningstid:  kl. 6.30-17.00
 • Frederiksodde Skole
  • Nødpasningsmatrikel: Afd. A og Afd. D. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • 10’ende: Lukket
 • Erritsø dagtilbud
  • Nødpasningsmatrikel: Bakkely (d. 16.-18. marts), Røde Banke 73. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
  • Nødpasningsmatrikel: Peter Aage Gården (fra d. 19. marts), Gl. Landevej 45. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
  • Nødpasningsmatrikel: Brohaven (fra d. 30. marts), Lyngsoddevej 5. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • Fjordbakke dagtilbud:
  • Nødpasningsmatrikel: Fyrtårnet, Vigøvej 2. Åbningstid: kl. 6.30-16.30
 • Kirstinebjerg dagtilbud:
  • Nødpasningsmatrikel: Voldly, Kaltoftevej 10. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
  • Nødpasningsmatrikel: Duponts Gård (fra d. 23. marts), Dronningensgade 66. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • Ullerup Bæk dagtilbud:
  • Nødpasningsmatrikel: Ulleruphave, Bredstedvej 41. Åbningstid: kl. 6.30-16.30
  • Nødpasningsmatrikel: Korskærparken (fra d. 30. marts), Ullerupdalvej 233 - 235. Åbningstid: kl. 6.30-16.30
 • Stendalen:
  • Nødpasningsmatrikel: Stendalen. Åbningstid: kl. 6.30-17.00
 • Dagplejere, hvor der er nødpasning, har åbent som normalt.

Hvis du har brug for nødpasning

Nødpasning for skoleelever:

 • Følg de anvisninger, der er sendt ud i Aula

Nødpasning for børn i dagpleje eller daginstitution:

 • Distrikt Erritsø dagtilbud: Klavs Jensen tlf. 25 10 54 07.
 • Distrikt Fjordbakke dagtilbud: Hanne Nielsen tlf. 41 16 77 65.
 • Distrikt Kirstinebjerg dagtilbud: Hanne Bramm tlf. 41 16 77 60.
 • Distrikt Ullerup Bæk dagtilbud: Randi Bode tlf. 41 16 77 40.
 • Børnehaven Stendalen: Anders Nielsen tlf. 25 53 23 76

Overordnede retningslinjer for nødpasning udmeldt af Børne- og Undervisningsministeren

Kommunerne skal tilbyde nødpasning til de børn indskrevet i dagtilbud fra 0 år og til og med 3. klassetrin, som har behov for det. Udgangspunktet er dog, at alle forældre opfordres til så vidt muligt at holde deres børn hjemme.

Nødpasningen forventes at omfatte

 • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Kommunerne forventes desuden at tilbyde nødpasning til en gruppe af børn, der bl.a. omfatter børn i udsatte positioner ældre end 3. klassetrin, som på trods af alderen ikke kan tage vare på sig selv eller er i et miljø, hvor der er behov for andet opsyn i den tid på dagen, hvor barnet eller den unge normalvis går i skole.

I tvivlssituationer vil vurderingen ligge hos Distriktsskolelederen eller Distriktsinstitutionslederen.

Hvis du har brug for hjælp, støtte og rådgivning

Har du brug for hjælp, støtte og rådgivning, så læs mere her:  https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-beredskab/corona-hjaelp-tilbud

Genbrugspladser

Læs om åbningstider mv. på Fredericia Kommunes genbrugspladser her: https://www.fredericia.dk/borger/affald-kloak-miljoe/genbrug-genbrugspladser

Vi har brug for dig. Læs mere og meld dig her


Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet. Du kan læse mere her:https://www.fredericia.dk/vi-har-brug-dig

Hvis du gerne vil hjælpe eller være frivillig
Q&A: job, løn og uddannelse i forbindelse med coronavirus/COVID-19

Du kan kontakte Borgerservice i akutte situationer på telefon 72 10 70 00. Alle planlagte møder i jobcenteret vil de næste 14 dage (indtil videre) foregå over telefonen. En medarbejder i jobcenteret vil kontakte dig og aftale nærmere. Borgere i praktik eller som bruger jobcentrets tilbud og eksterne aktører er blevet kontaktet.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og A-kasse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A: https://www.fredericia.dk/nyheder/qa-corona-job-loen-kasse

Coronavirus og din virksomhed

Fremrykning af betalinger
Er din virksomhed blevet ramt af nedgang i forbindelse med coronavirus, vil Fredericia kommune gerne tilbyde at fremrykke betalinger til virksomheden.
Ønsker du som virksomhed at fremrykke betalingerne, skal du bruge selvbetjeningen for oven på denne side. Har du problemer eller spørgsmål til udfyldelse af formularen, kan du kontakte Fredericia Kommune på telefon 72107540 alle hverdage mellem kl. 10.00-14.00

Få svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed
På virksomhedsguiden.dk har Erhvervsstyrelsen oprettet informationssider for virksomheder, der har problemer på grund af coronavirus. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virus-udbruddet.

Du kan besøge informationssiderne her

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på tlf. 7220 0034

 

Kollektiv trafik

Den 10. marts opdaterede Regeringen sine anbefalinger vedrørende Covid19 og anvendelse af kollektiv transport. De opdaterede anbefalinger omfatter en række opfordringer til de trafikselskaber, der driver den kollektive transport og en række opfordringer til de rejsende.

Det betyder helt konkret, at det maksimale antal af passagerer i Sydtrafiks busser reduceres til antallet af siddepladser plus få ekstra passagerer i bussens ståområde. Det bliver op til buschaufførerne af overholde disse restriktioner, der kan variere i forhold til bussens størrelse, og Sydtrafik henstiller til at man følger chaufførernes anvisninger.

Udover at reducere antallet af rejsende har Sydtrafik også iværksat andre initiativer. Blandt andet sætter de informationsmateriale om Sundhedsstyrelsens anbefalinger op i busserne, og rengør busserne dagligt på alle kontaktflader.

Busserne kører efter normal køreplan, og man kan holde sig opdateret omkring den kollektive trafik i Syd- og Sønderjylland på www.sydtrafik.dk. Derudover opfordrer Sydtrafik alle til at holde sig opdaterede på www.coronasmitte.dk, hvor man blandt andet kan læse alle myndighedernes anbefalinger til rejsende i den kollektive trafik.

Lukninger og aflysninger

Vi har samlet en liste med alle de steder, afdelinger og arrangementer i kommunen, der er lukket ned eller aflyst på grund af smittefare med coronavirus: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-beredskab/aflyste-arrangementer-paa-grund-af-smittefare-med

Ophold og rejse

Alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes. Det vil sige fra fredag den 13. marts og til og med påskeferien, mandag den 13. april. 

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Besøgsrestriktioner på sundheds- og ældreområdet

Der er  som udgangspunkt besøgsforbud på landets plejehjem, sygehuse og bosteder for nærtstående pårørende - og reglerne gælder både tilbud på voksen- og børneområdet. Der kan ske undtagelser fra besøgsforbuddet i forbindelse med kritisk sygdom, eller hvis en person er døende. Ledelsen på institutionen kan også træffe en individuel afgørelse om, hvorvidt der kan tillades besøg fra nærtstående pårørende til borgere med en kognitive funktionsnedsættelse, der har et helt særligt behov for besøg, og som ikke kan forstå formålet med besøgsforbuddet. Bekendtgørelserne kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957

 

Coronavirus/COVID-19 generelt

De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33. 

Hvordan taler du med dit barn om coronavirus?

Er du i tvivl om, hvordan du taler med dine børn om coronavirus, så har Unicef syv gode råd til at tackle dit barns bekymringer og spørgsmål på. Du kan se dem her: https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronav...

Den bedste omsorg er omtanke

Vi skal passe på de ældste og svageste borgere i denne tid, hvor mange danskere er smittet med coronavirus/COVID-19. Så hvis du er det mindste sløj, så undgå fysisk kontakt med ældre og svage borgere - også selvom det er din nærmeste familie.

Se video her

Gode råd til dig, der er psykisk sårbar                                       

Her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man som psykisk sårbar, pårørende eller fagerson kan minske konsekvenserne af den nye sitiation: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Psykisk-sårbare/Pjece-Psykisk-sarbare.ashx?la=da&hash=40B3797EE4ACD861DF94CD9DB102DFDD488A5586