Slå adgang med tegn til/fra

Vigtig information om coronavirus

Her finder du information om, hvordan vi håndterer coronavirus i kommunen.
Coronavirus i Fredericia? Kontakt os

Spørgsmål om coronavirus i Fredericia?

Kontakt vores hotline. Du kan komme i telefonisk kontakt med os på følgende måder:

  • Borgerservice (akutte henvendelser): kontakt 72 10 70 00 i tidsrummet kl. 9.00-15.00
  • Jobcenter: Tlf. 7210 7000 i tidsrummet kl. 9.00-15.00

Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon.

Har du brug for hjælp, eller vil du gerne hjælpe?
Hvis du har brug for hjælp, støtte eller rådgivning, - eller har du lyst til at hjælpe eller være frivillig, så læs mere her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-bered...

Job, løn og uddannelse under coronavirus/COVID-19?
Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og uddannelse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A: https://www.fredericia.dk/nyheder/qa-corona-job-loen-kasse

Coronavirus/COVID-19 i Fredericia
Vi samler al relevant information om coronavirus/COVID-19 i Fredericia Kommune på vores hjemmeside www.fredericia.dk: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-bered...

Siden bliver løbende opdateret.

Coronavirus/COVI-19 generelt
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.

Hvis du har brug for hjælp, støtte og rådgivning

Har du brug for hjælp, støtte og rådgivning, så læs mere her:  https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-beredskab/corona-hjaelp-tilbud

Vi har brug for dig. Læs mere og meld dig her


Vi har brug for alle med en sundhedsfaglig uddannelse – også pensionister og sygeplejestuderende - til at styrke vores nødberedskab på Social- og Sundhedsområdet. Du kan læse mere her:https://www.fredericia.dk/vi-har-brug-dig

Genåbning af ældre- og handicapområdet

Senior- og Handicapudvalget har besluttet følgende overordnede principper for genåbningen af ældreområdet, og som skal følges i alle tilfælde:

  • De løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen følges
  • Fortsat fokus på at forebygge smittespredning – god hygiejne og fysisk afstand
  • Fastholdelse af et forsigtighedsprincip. Vigtigt at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper
  • Vi tilpasser løbende ude fra en vurdering af det samlede antal smittede, udviklingen i antal smittede og de løbende meldinger fra SST.
  • Test af alt personale, der udviser symptomer

Der kan ske undtagelser fra besøgsforbuddet i forbindelse med kritisk sygdom, eller hvis en person er døende. Ledelsen på institutionen kan også træffe en individuel afgørelse om, hvorvidt der kan tillades besøg fra nærtstående pårørende til borgere med en kognitive funktionsnedsættelse, der har et helt særligt behov for besøg, og som ikke kan forstå formålet med besøgsforbuddet.

Der er blevet besluttet følgende for de enkelte områder:

Besøg af pårørende på plejecentre og aflastningssteder
Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørsarealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker.
Pårørende der har, eller indenfor de sidste 48 timer har haft symptomer på sygdom (også mild forkølelse), opfordres til at aflyse besøget og vente med besøget til man har været symptomfri i 48 timer.

Når de pårørende kommer til plejehjemmet, vil der ved indgangen være håndsprit, mundbind og information om Sundhedsstyrelsens hygiejneregler.

Der vil være et synligt telefonnummer, som de besøgende skal bruge, hvis der er brug for kontakt til personale.
Der kan være lokale ønsker om, at de besøgende melder sig via telefon til personalet, når de ankommer. Følg anvisningen på plejehjemmet

Hos hver enkelt borger vil der være en lille gæstebog, hvor besøgende skriver sig ind med dato, navn og telefonnummer. Dette af hensyn til evt senere smitteopsporing ved udbrud.

De besøgende tager selv forplejning med.

Vi henstiller til besøgende, at de går direkte op til lejligheden, og ikke gør ophold i evt fællesrum, gangarealer osv. Er der egen terrassedør bør denne bruges.

Vi foreslår stadig, at flest mulige besøg foregår udendørs.

Besøgende skal fortsat efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger:
1.    Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
2.    Host eller nys i dit ærme
3.    Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
4.    Vær opmærksom på rengøring både hjemme og på arbejdspladsen
5.    Hold afstand

Det anbefales fortsat ikke at kysse og kramme, da der kan ske smitte ved direkte kontakt, og der bør holdes afstand ved at sidde med to meter imellem sig fra næse til næse, da der er tale om borgere i risikogruppen. Hermed forebygges dråbesmitte. Besøgspersonerne anbefales ikke at røre for mange steder boligen.

Der forventes af de pårørende, at de vasker op og tørrer de kontaktpunkter af, de har rørt ved, med de udleverede desinfektionsservietter (og handske), eller med sæbeklud.

Der skal luftes ud efter besøget.

Evt. skraldepose tømmes og bindes for, efterlades i lejligheden, hvor personalet vil tage den med ud.

Gåtur med pårørende
En del af borgerne vil være i stand til at gå en tur med pårørende. Der skal være mulighed for, at både borger og pårørende kan vaske og spritte hænder før og efter gåturen.
Der kan ses bort fra de 2 meters afstandskrav, når man går ved siden af hinanden, eller når pårørende skubber en kørestol. De må gerne holde hinanden i hånden, men man anbefaler dem, at de ikke kysser og krammer.
Ved gåtur henstilles der også til, at man går direkte til lejligheden uden ophold undervejs i huset.

Kørsel til tandlæge, ambulante kontroller mm
Da der nu også er åbnet op for besøgende på sygehusene, må de pårørende ledsage plejehjemsbeboere som tidligere. Dette dog under stadig hensyntagen til hygiejnerådene.
Det bør dog stadig sygeplejefagligt vurderes, om besøget kan udskydes eller afvikles på anden vis, evt i samarbejde med egen læge.


Fodterapeut, fysioterapi og andre private sundhedsydelser udefra
Der skal laves en sygeplejefaglig vurdering på, om behandlingen er akut/kritisk, for ellers må behandlingen ikke finde sted.

Frisør:
Behandling kan finde sted udendørs under hensyntagen til de hygiejniske forholdsregler.

Plejehjemsbeboere der forlader plejehjemmet
Vi kan ikke juridisk forbyde at pårørende tager en plejehjemsbeboer med på tur eller sågar en lille ferie, men vi kan anbefale, at de ikke gør det, da det får nogle konsekvenser for beboeren, når han/hun kommer tilbage på plejehjemmet igen. Pågældende borger vil de efterfølgende 14 dage blive guidet i at være mest muligt i egen bolig, der vil blive opfordret til endnu hyppigere håndhygiejne, og ved ophold i fællesrum, vil personalet være meget opmærksomme på hvor stor afstand der er til andre beboere.

Rengøring hver 14. dag
Genoptagelse af vanlig rengøring sker fra mandag d. 4. maj 2020.

Dagcenteret på Othello   
Dagcenteret på Othello genåbnes gradvist, så flest mulige borgere får et tilbud om at komme i løbet af en uge.


Genåbning af Pro Aktiv    
Pro Aktiv genåbnes gradvist over minimum 2 uger. Pro Aktiv genåbnes først for borgere, der bor hos forældre og dernæst for borgere, der bor selv.


Genåbning af tilbud på Demensområdet    
Demenskonsulenterne genoptager besøg hos borgere, hvor telefonisk kontakt ikke længere er tilstrækkeligt.

Demenskonsulenterne deltager i opstartsbesøg ved gerontoteamet.

Aflastning af pårørende til borgere med demens sker ved gradvis genåbning af Demensfællesskabet Lillebælt, først og fremmest i lokalerne på sundhedshuset. Ved behov tages lokaler i Seniorhuset i brug.

Leve-Bo køkkener    
Der sættes gradvist og forsigtigt i gang ved, at køkkenpersonalet vender tilbage til madlavning i Leve-Bo køkkenerne.

Træningsassistenter på Plejehjemmene    
Starter op igen.
Kun et plejehjem må besøges pr. dag

Kostkonsulenterne    
Genoptager besøg, hvor det ikke kan klares pr. telefon.
Kun et plejehjem må besøges pr. dag

Informationsmateriale
Sundhedsstyrelsen har lavet pjecer med retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Du finder pjecerne her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-ved-besoeg-paa-plejecentre

Genbrugspladser

Læs om åbningstider mv. på Fredericia Kommunes genbrugspladser her: https://www.fredericia.dk/borger/affald-kloak-miljoe/genbrug-genbrugspladser

Hvis du gerne vil hjælpe eller være frivillig
Q&A: job, løn og uddannelse i forbindelse med coronavirus/COVID-19

Du kan kontakte Borgerservice i akutte situationer på telefon 72 10 70 00. Alle planlagte møder i jobcenteret vil de næste 14 dage (indtil videre) foregå over telefonen. En medarbejder i jobcenteret vil kontakte dig og aftale nærmere. Borgere i praktik eller som bruger jobcentrets tilbud og eksterne aktører er blevet kontaktet.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og A-kasse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A: https://www.fredericia.dk/nyheder/qa-corona-job-loen-kasse

Coronavirus og din virksomhed

Fremrykning af betalinger
Er din virksomhed blevet ramt af nedgang i forbindelse med coronavirus, vil Fredericia kommune gerne tilbyde at fremrykke betalinger til virksomheden.
Ønsker du som virksomhed at fremrykke betalingerne, skal du bruge selvbetjeningen for oven på denne side. Har du problemer eller spørgsmål til udfyldelse af formularen, kan du kontakte Fredericia Kommune på telefon 72107540 alle hverdage mellem kl. 10.00-14.00

Få svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed
På virksomhedsguiden.dk har Erhvervsstyrelsen oprettet informationssider for virksomheder, der har problemer på grund af coronavirus. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virus-udbruddet.

Du kan besøge informationssiderne her

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens hotline for virksomheder på tlf. 7220 0034

 

Kollektiv trafik

Den 10. marts opdaterede Regeringen sine anbefalinger vedrørende Covid19 og anvendelse af kollektiv transport. De opdaterede anbefalinger omfatter en række opfordringer til de trafikselskaber, der driver den kollektive transport og en række opfordringer til de rejsende.

Det betyder helt konkret, at det maksimale antal af passagerer i Sydtrafiks busser reduceres til antallet af siddepladser plus få ekstra passagerer i bussens ståområde. Det bliver op til buschaufførerne af overholde disse restriktioner, der kan variere i forhold til bussens størrelse, og Sydtrafik henstiller til at man følger chaufførernes anvisninger.

Udover at reducere antallet af rejsende har Sydtrafik også iværksat andre initiativer. Blandt andet sætter de informationsmateriale om Sundhedsstyrelsens anbefalinger op i busserne, og rengør busserne dagligt på alle kontaktflader.

Busserne kører efter normal køreplan, og man kan holde sig opdateret omkring den kollektive trafik i Syd- og Sønderjylland på www.sydtrafik.dk. Derudover opfordrer Sydtrafik alle til at holde sig opdaterede på www.coronasmitte.dk, hvor man blandt andet kan læse alle myndighedernes anbefalinger til rejsende i den kollektive trafik.

Lukninger og aflysninger

Vi har samlet en liste med alle de steder, afdelinger og arrangementer i kommunen, der er lukket ned eller aflyst på grund af smittefare med coronavirus: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-beredskab/aflyste-arrangementer-paa-grund-af-smittefare-med

Ophold og rejse

Regeringen har den 29. maj udmeldt at rejsevejledningerne til Tyskland, Island og Norge bliver lempet fra den 15. juni. Det betyder konkret, at Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledningen fra orange til gul for de lande. For resten af Europa og verden frarådes som minimum fortsat alle ikke-nødvendige rejser foreløbigt frem til den 31. august.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Coronavirus/COVID-19 generelt

De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33. 

Hvordan taler du med dit barn om coronavirus?

Er du i tvivl om, hvordan du taler med dine børn om coronavirus, så har Unicef syv gode råd til at tackle dit barns bekymringer og spørgsmål på. Du kan se dem her: https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronav...

Den bedste omsorg er omtanke

Vi skal passe på de ældste og svageste borgere i denne tid, hvor mange danskere er smittet med coronavirus/COVID-19. Så hvis du er det mindste sløj, så undgå fysisk kontakt med ældre og svage borgere - også selvom det er din nærmeste familie.

Se video her

Gode råd til dig, der er psykisk sårbar                                       

Her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til, hvordan man som psykisk sårbar, pårørende eller fagerson kan minske konsekvenserne af den nye sitiation: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Psykisk-sårbare/Pjece-Psykisk-sarbare.ashx?la=da&hash=40B3797EE4ACD861DF94CD9DB102DFDD488A5586