Slå adgang med tegn til/fra

Vigtig information om COVID-19

Her finder du information om, hvordan vi håndterer COVID-19 i kommunen.
Covid-19 i Fredericia - hotline og kontakt

Fredericia Kommunes hotline:
Har du spørgsmål omkring hvordan du som borger i Fredericia skal forholde dig til coronavirus, kan du kontakte vores hotline på telefon 72 10 70 00. 

Åbningstider:
Mandag-Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00

 

Den nationale hotline:
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Du kan kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.
 

Helbred eller smitterisiko:
Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon
 

Smittetallet i Fredericia:
Er du nysgerrig i forhold til, hvor mange smittede med COVID-19, der er i Fredericia og hvordan incidencen pr. 100.000 indbygger ser ud, så har Statens Serum Institut lavet en interaktiv side, hvor man kan følge udviklingen. Siden opdateres hver dag kl. 14.00. Du finder siden her: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d. Vær opmærksom på, at det ikke er alle browsere, der kan åbne siden og at der ved login blot trykkes 'annuller'.

 

Generel information til borgere - retningslinjer og anbefalinger

I Fredericia Kommune følger vi de nationale retningslinjer for COVID-19.

Du kan som borger orientere dig om de sundhedsfaglige råd og anbefalinger, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere
 

Rejsevejledning
I forhold til rejsevejledninger og eventuelle restriktioner kan du læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk


Oversigt over gældende tiltag
Her kan du se en oversigt over samlede restriktioner gældende fra mandag den 26. oktober. Vær opmærksom på, at restriktionerne gældende til d. 22. november, er blevet forlænget til d. 13. december 2020.
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf 

Information omkring testning og hvis du er testet positiv

Symptomer på COVID-19 er typisk

 • Tør hoste
 • Ondt i halsen
 • Feber
 • Hovedpine
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Muskelsmerter


Sådan kan du blive testet for COVID-19

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk, hvis:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Du skal kontakte din læge i forhold til testning, hvis:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Ved børn under 15 år, så kan resultatet af deres COVID-19 test nu blive vist i forældrenes MinSundhed-app'en.


Hvordan skal du forholde dig ved symptomer på COVID-19: 

Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med ny coronavirus, indtil du får svar på din test.
Du skal derfor:

 • Melde dig syg og gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Ringe til din læge, hvis du føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge

Sundhedsstyrelsen har lavet følgende pjecer:
Pjece om hvordan man skal forholde sig, hvis man er testet positiv for corona virus: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
Pjece om opsporing og håndtering af nære kontakter: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75

Hvis du er testet positiv for COVID-19, og du ikke har mulighed for at gå i selvisolation derhjemme eller et andet sted, så kan du kontakte vores hotline på tlf. 7210 7000

Besøgsrestriktioner på plejehjem og botilbud mm.

På grund af et stigende smittetal i Fredericia Kommune er kommunen blevet underlagt at indfører midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale tilbud.
 

Plejehjem og aflastningspladser

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag d. 18. septemer meddelt Fredericia Kommune, at der skal indføres besøgsrestrektioner på plejehjem og aflastningspladser.

Det betyder, at alle besøg på plejehjemmet mv. som udgangspunkt skal foregå udendørs.


Styrelsen for Patientsikkerhed har dog lempet restriktionerne en smule på plejehjem/aflastningspladser, så en beboer nu får mulighed for at få besøg indendørs af op til tre forskellige pårørende/besøgende.
Besøg på indendørs arealer kan således ske ud fra følgende:

 1. Besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis:
  • a) besøget sker i en kritisk situation, eller
  • b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
 2. Besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende). Der må dog højst være 2 nære pårørende ad gangen.

Kontakt det enkelte plejehjem for at få oplyst de gældende restriktioner.
Dørene til plejehjemmene låses. Ring meget gerne på forhånd, når der ønskes at aflægge besøg.

 

Botilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har mandag d. 21. september meddelt Fredericia Kommune, at der også skal indføres besøgsrestriktioner på botilbud på det sociale område.

Voksen Handicap

Midlertidig begrænsning af besøg på Bostederne i Voksen Handicap, det vil sige på Ullerupdalvej 90-96 og Kobbelgaarden 1 - 3. Det betyder:

 • Besøg kan foregå udendørs, fx. med en gå-tur.
 • Begrænsning af antallet af besøgende til 1 til 2 personer, de samme personer i hele perioden.
 • Besøg kan foregå i borgerens egen lejlighed, hvis borgeren ønsker dette. Altid ind- og udgang via egen terrassedør. På Kobbelgaarden 3, hvor der ikke er terrassedøre på 1 sal, opstiller vi en opvarmet beboelsesvogn til formålet (vil være på plads fredag den 25. september). Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende om ikke at benytte fællesarealerne


Social Psykiatri og Udsatte Voksne

Midlertidig begrænsning af besøg på Kompetencekollegiet, Nymarksvej 215, Kaalundsvej, Kaalundsvej 1 samt Nova, Jupitervej 30. Det betyder:

 • Begræns antallet af besøg og besøgende. Besøg skal som udgangspunkt foregå ude, fx med en fælles gåtur.
 • Besøg kan foregå i borgerens egen lejlighed efter aftale med ledelsen. Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende om ikke benytte fællesarealerne.
 • Eventuelle individuelle aftaler indgås med ledelsen

 

Brug af mundbind eller visir på plejehjem eller bosteder

Vi ønsker at passe bedst på vore sårbare borgere og de mennesker, som passer på dem – derfor bakker Fredericia Kommune op om Sundhedsstyrelsen anbefaling om brug af mundbind. Det betyder, at personalet på plejehjem, bosteder og en lang række andre steder i kommunen i højere grad begynder at anvende maske eller visir, når de er i tæt kontakt med borgerne.
Derudover betyder det også, at hvis du skal på besøg på et plejehjem, så appellere vi til, at du tager et mundbund eller visir på, hvis du ikke kan holde to meters afstand ex. hvis du skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.

 

Mundbind: Brug af mundbind i kommunale bygninger og udlevering af mundbind

Krav om brug af mundbind eller visir

Fra den 29. oktober 2020 til den 2. januar 2021 gælder kravet om mundbind eller visir på en række offentligt tilgængelige steder, hvilket dermed indbefatter flere kommunale bygninger.

Vi har samlet en liste over, hvor kravet om mundbind gør sig gældende i kommunale bygninger i Fredericia Kommune. Det betyder, at der på disse steder er regler omkring brug af mundbind/visir for medarbejder og/eller borger, pårørende, frivillige mm. Der kan dog være særlige retningslinjer på nogle af stederne, og dermed undtagelser for brugen af mundbind i bestemte situationer. Det kan derfor være relevant at orientere sig om de pågældende retningslinjer herom på stederne.

Kravet om mundbind/visir gælder dog ikke for de følgende personer:

 • Beboere på plejecentre og i plejeboliger
 • Borgere der har midlertidigt ophold på aflastningspladser
 • Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud


Kravet om mundbind eller visir er som udgangspunkt gældende følgende steder (steder der ikke er nævnt er ikke underlagt kravet om mundbind):

Sundhedstilbud

 • Fredericia Sundhedshus – offentlige steder ex. foyeren
 • Tandplejeklinikkerne
 • Træning og Forebyggelse
 • Sygeplejeklinikken

Ældreområdet

Der er på plejehjemmene i Fredericia Kommune indført besøgsrestriktioner. Det betyder, at beboerne og personalet på nuværende tidspunkt er undtaget fra flere af kravene omkring brug af mundbind, da offentligheden ikke har fri adgang. Alle udefrakommende, herunder pårørende, skal bruge mundbind i alle fællesarealer på plejehjemmene.

 • Hybyhus
 • Madsbyhus
 • Rosenlunden
 • Othello
 • Stævnhøj
 • Ulleruphus
 • Øster Elkjær
 • Seniorhuset IP Schmidt

Socialområdet

 • Proaktiv
 • Kobbelgården 1
 • Kobbelgården 3
 • Ullerupdalvej 90-96
 • Nova
 • Kompetencekollegiet
 • Kaalundsvej
 • Rusmiddelcenteret: Kontakten og Havnecaféen
 • STU
 • Stoppestedet (borgere henstilles til at benytte mundbind/visir, men dette er ikke et krav)
 • Kompetencecenter for døve og døvblinde (medarbejdere i STC benytter visir). Frivilligt for borgerne
 • Din Indgang

Kultur og Fritid

 • Fredericia Bibliotek
 • Museet med tilliggende bygninger på Volden
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • Kringsminde
 • Den Kreative Skole
 • Depotgården
 • Ungdommens Hus
 • Tøjhuset
 • Fredericia Idrætscenter
 • Den historiske Miniby (mest udendørs)
 • Madsby Legepark (mest udendørs)
 • Hallerne – dog med undtagelse af undervisning af skoleelever. Lærer og elever skal bære mundbind ved besøg på Fredericia Idrætscenter, mens en aftale med de selvejende haller ift. at de ikke skal benytte mundbind fra indgang til omklædning er i gang.
 • Makerspace - når der holdes åbent værksted

Andre

 • Genbrugsbutikken Prangervej 2
 • Uddannelsescenteret
 • Rådhuset/borgerservice
 • Jobcenter

Disse steder anbefaler vi brug af mundbind, men det er frivilligt

 • Gothersgade 20B

 

Generelle undtagelser for brug af mundbind

Følgende personer er undtaget fra vores anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum:

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation.

 

Udlevering af mundbind

I forbindelse med kravet gældende fra d. 22. august om at borgere skal bære mundbind udvalgte steder, har regeringen gjort det muligt for en udvalgt gruppe af borgere at få udleveret gratis type I-mundbind.

Hvem kan få udleveret mundbind?
Tilbuddet gælder for borgere, hvor kravet vil være en væsentlig økonomisk byrde for dem. Det omfatter blandt andet borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der gør brug af lavtærskeltilbud mv.

Derudover udleverer Fredericia Kommune også mundbind til frivillige, som i forbindelse med deres frivillige arbejde benytter offentlig transport sammen med borgerne.

Hvor udleveres mundbind?
Vi udleverer type I-mundbind, som er CE-mærket. Et type I-mundbind er tilstrækkeligt både til at beskytte andre og til at beskytte dig selv, hvorfor de er velegnede til kollektiv trafik. Der udleveres som udgangspunkt 5 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres på nedenstående adresser:

 • Borgerservice på Rådhuset, Gothersgade 20
 • Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27
 • Jobcenteret, Danmarkstræde 13
 • Fredericia Sundhedshus, Receptionen, Dronningensgade 97
 • UddannelsesCenteret, Mosegårdsvej 2A
 • Korskærparken Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13
 • Kirkens Korshær, Danmarksgade 79
 • Akademiet (omsorgstilbud), Vendersgade 42
 • Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10b (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Stofbehandlingen, Vendersgade 46-48 (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Ungebehandlingen, Prinsessegade 72, 1. sal (udleverer kun til brugere af stedet)
Ældre- og handicapområdet

Senior- og Handicapudvalget har besluttet følgende overordnede principper for ældreområdet, og som skal følges i alle tilfælde:

 • De løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen, følges
 • Fortsat fokus på at forebygge smittespredning – god hygiejne og fysisk afstand
 • Fastholdelse af et forsigtighedsprincip. Vigtigt at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper
 • Vi tilpasser løbende ude fra en vurdering af det samlede antal smittede, udviklingen i antal smittede og de nyeste meldinger fra Sundhedsstyrelsen
 • Test af alt personale forgår efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed


Besøgsrestriktioner på plejehjem og botilbud
På plejehjemmene i Fredericia Kommune er der besøgsrestriktioner. Du skal derfor kontakte det enkelte plejehjem for at få oplyst gældende restriktioner.

Der kan ske undtagelser fra besøgsforbuddet i forbindelse med kritisk sygdom, eller hvis en person er døende. Ledelsen på institutionen kan også træffe en individuel afgørelse om, hvorvidt der kan tillades besøg fra nærtstående pårørende til borgere med en kognitive funktionsnedsættelse, der har et helt særligt behov for besøg, og som ikke kan forstå formålet med besøgsforbuddet.

Du kan se mere information i fold-ud afsnittet omkring besøgsrestriktioner

 

Brug af mundbind på plejehjem og botilbud
Se fold-ud afsnittet omkring mundbind

 

Gode råd til pårørende til personer i øget risiko
Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

 • Vær særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse: 
  • 1.  Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • 2.  Host eller nys i dit ærme
  • 3.  Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • 4.  Vær opmærksom på rengøring (herunder kontaktflader)
  • 5.  Hold afstand
 • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Isolér dig straks, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du har haft nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus.
 • Hold minimum 2 meters afstand, når du er sammen med personer i øget risiko. Hvis dette ikke er muligt, så overvej om du skal bruge mundbind
   

Informationsmateriale
Sundhedsstyrelsen har lavet pjecer med retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Du finder pjecerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Børn- og ungeområdet

I dokumentet om rejsevejledning kan du læse om de regler, der er forbundet med rejser til udlandet. Disse regler er gældende for børn/elever og medarbejdere i kommunale dagtilbud og på folkeskoler.

I dokumentet om forkølelse kan du læse om de regler, kommunale dagtilbud og folkeskoler i Fredericia arbejder ud fra.

 

Kampagner

Vis kærlighed - #sammenhverforsig

Vi har udarbejdet "Vis kærlighed" kampagnen målrettet de unge fredericianere, med budskabet om at blive derhjemme og passe godt på hinanden. Der er, udover plakater, også trykt flyers og postkort der distribueres rundt i byen og på uddanelsesinstitutioner. Materialet er til fri afbenyttelse. 

 

 

 

Bilag

Socialområdet

 Hos Social- og Indenrigsministeriet besvarer ministeriet løbende spørgsmål om indsatsen mod covid-19 på socialområdet.

Se den her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq 

Beskæftigelsesområdet og information til virksomheder

Job, løn og uddannelse under COVID-19
Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og A-kasse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A


Få svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed
På virksomhedsguiden.dk har Erhvervsstyrelsen oprettet informationssider for virksomheder, der har problemer på grund af coronavirus. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virus-udbruddet.

Retningslinjer for brug af kommunale faciliteter

Retningslinjer for foreningers, klubbers og aftenskolers brug af lokaler på skoler, i sundhedshuset og Kongensgade 111. 

Rengøring af lokalerne foregår kun om morgenen. Der er derfor ikke adgang til omklædnings- og badefaciliteter samt skolekøkkener. Musikinstrumenter er ikke tilgængelige. Der gives adgang til de øvrige faciliteter, såfremt brugerne i eftermiddags- og aftentimerne selv medvirker til at renholde faciliteterne, så hygiejneniveauet er forsvarligt og trygt for alle.

Ved ankomst – Medbring selv værnemidler 
Vask eller desinficer hænder. 
Afsprit alle kontaktflader: borde, stolesæder og –ryglæn, dørhåndtag, kontakter, fjernbetjening. Bruges redskaber skal disse også afsprittes. Hvis overfladen er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal den først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

Ved afgang:
Afsprit alle berørte kontaktflader. Hvis kontaktpunkterne er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal overfladen først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

VIGTIGT:
Håndesinfektionsmiddel må KUN bruges til hænderne/huden, da det indeholder glycerin.
Desinfektion til overflader må KUN bruges til overflader, da det ikke indeholder glycerin.
De generelle covid-19 retningslinjer vedr. f.eks. afstand mv. er naturligvis gældende og forventes overholdt, ligesom specialforbundenes særlige vejledninger også skal iagttages.
 

Vi ønsker alle brugere et godt ophold. 

COVID-19 information på flere sprog