Slå adgang med tegn til/fra

Vigtig information om COVID-19

Her finder du information om, hvordan vi håndterer COVID-19 i kommunen.

English:
Find information about COVID-19 in other languages in the last box. 

Covid-19 i Fredericia - hotline og kontakt

Fredericia Kommunes hotline:
Har du spørgsmål omkring, hvordan du som borger i Fredericia skal forholde dig til coronavirus, kan du kontakte vores hotline på telefon 72 10 70 00. 

Åbningstider:
Mandag-Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Hjælp til isolation
Har du brug for hjælp til at isolere dig eller har spørgsmål herom, så kan du kontakte Fredericia Kommune. Uden for den normale telefontid (se ovenstående), så skal du ringe på følgende nummer 72 10 73 73. Her kan du få hjælp i weekenden, og på hverdage frem til kl. 21.00.

Rådhuset, Borgerservice, Ydelsen og Jobcentret er lukket til og med den 5. april 2021
På grund af de skærpede restriktioner er Fredericia Rådhus og Jobcentret lukket frem til og med den 5. april 2021. Du kan via www.fredericia.dk eller på telefon 72 10 70 00 bestille tid, hvis du har akut behov for hjælp i Borgerservice, Ydelsen eller på Jobcentret.
Hvis du har booket et møde bedes du vente foran hovedindgangen, hvor medarbejdere vil hente dig til den aftalte tid.
Ved henvendelser i Borgerservice, Ydelsen og på Jobcentret skal du bruge mundbind.

Den nationale hotline:
De danske myndigheder har samlet al information om coronavirus/COVID-19 på www.coronasmitte.dk. Hvis du har generelle spørgsmål om sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kan du kontakte den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.
Hvis du er smittet eller nær kontakt, så kan du kontakte den nationale coronaopsporing på telefon 32 32 05 11 for rådgivning.

Helbred eller smitterisiko:
Har du spørgsmål omkring dit helbred eller smitterisiko, skal du kontakte din egen læge pr. telefon

Smittetallet i Fredericia:
Er du nysgerrig i forhold til, hvor mange smittede med COVID-19, der er i Fredericia og hvordan incidencen pr. 100.000 indbygger ser ud, så har Statens Serum Institut lavet en interaktiv side, hvor man kan følge udviklingen. Siden opdateres hver dag kl. 14.00. Du finder siden her: https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d. Vær opmærksom på, at det ikke er alle browsere, der kan åbne siden og at der ved login blot trykkes 'annuller'.

 

Generel information til borgere - retningslinjer og anbefalinger

I Fredericia Kommune følger vi de nationale retningslinjer for COVID-19.

Du kan som borger orientere dig om de sundhedsfaglige råd og anbefalinger, samt finde svar på de mest stillede spørgsmål på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Borgere
 

Rejsevejledning
I forhold til rejsevejledninger og eventuelle restriktioner kan du læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk


Oversigt over nationale tiltag
Her kan du se en oversigt over de nationale restriktioner: Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag (coronasmitte.dk) 

Vaccination mod COVID-19

Du kan finde den nyeste information omkring vaccinationen mod COVID-19 og vaccinationsprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19


Hvem får tilbudt vaccination og hvornår kan jeg blive vaccineret?

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får godkendte vacciner til Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.
Dog tilbydes vaccination ikke til børn under 16 år samt til gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt til de grupper.

I starten, hvor der kun er en begrænset mængde vacciner, så vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. I allerførste omgang vil det være beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen samt ældre med særlig øget risiko, der vil blive tilbudt vaccination mod COVID-19. Når Danmark får flere vacciner, så vil tilbuddet gradvist udvides til alle ældre over 65 år. Senere, når alle ældre og andre i øget risiko har fået tilbuddet, og vi har fået flere vacciner, så vil tilbuddet blive udvidet til alle mellem 16 og 64 år.

Du vil få besked i e-boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. Når du har fået besked, så skal du selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination. Du skal have to vaccinationer med 3-6 ugers mellemrum, og du skal booke tid til begge vaccinationer med det samme.
Hvis du ikke har NemID, så kan du kontakte Region Syddanmarks Corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1) alle dage fra kl. 8-18 for at få hjælp til bestilling af vaccination (Bemærk, at callcenteret kun kan hjælpe til booking af vaccine, hvis du har modtaget en invitation).

Hvis der opleves problemer med at bestille en tid til vaccination, så skyldes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er flere vacciner de steder, og man må derfor afvente, at der bliver åbnet for nye tider

 

Kørsel til vaccinationscenter og bestilling heraf

Fredericia Kommune kan tilbyde borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hjælp til transport til vaccinationscenterene i Vejle og Kolding. Vælger man at blive vaccineret andre steder end Vejle og Kolding, så er man selv ansvarlig for transporten.

Borgere over 65, som både får personlig og praktisk hjælp fra Plejen, kan få arrangeret kørsel herigennem. Plejen har en liste over borgere, som de arrangerer kørsel og vaccinationsbestilling for.
Hvis du ikke modtager hjælp fra Plejen og har behov for kørsel til vaccinationscentrene i Vejle og Kolding, så kan du ringe til vores kontaktcenter på telefon 7210 7000. Det kræver dog, at du har fået et brev i din e-boks om invitation til vaccination, og at du har bestilt en tid til vaccination på vaccinationscentrene i Vejle eller Kolding.

Røde Kors har også et hjælpeneværk der også kan hjælpe med tryghedsledsagelse til vaccination og test. Læs mere under fanen "Fællesskaber, aktivitet og hjælp". 

 

Hjemmevaccine
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at hjemmevaccinere, da vaccinerne ikke kan håndteres til hjemmevaccine. Det betyder, at man lige nu bliver nødt til at møde op på vaccinationsstedet.

Test for COVID-19 og Fredericia teststation

Du bør testes for COVID-19 på en teststation, hvis du:

 • har symptomer på COVID-19. De typiske symptomer er:
  • Tør hoste
  • Ondt i halsen
  • Feber
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Vejrtrækningsproblemer
  • Muskelsmerter
 • er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus (se nedenstående afsnit om nære kontakter)
 • er udpeget som anden kontakt
 • får at vide, at du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud, for eksempel på grundskoler, i daginstitutioner, på plejecenter m.v.
 • får besked på, at du skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse.

Hurtigtest (de såkaldte antigentests) kan i nogle tilfælde benyttes, hvis der er tale om: Et særligt ønske om at blive testet fx. forud for en bestemt begivenhed eller hvis man skal besøge personer med øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 fx. hvis du skal besøge et ældre familiemedlem på et plejehjem.

Teststation i Fredericia 

Du kan blive testet for COVID-19 hos Fredericia teststation ved Messe C (Vestre Ringvej 101, på bagsiden messecentret). 
Teststationen har åbent alle dage fra kl. 07.30-18.30 (der vil dog være undtagelser i forbindelse med helligdage).

På Fredericia teststation kan borgere både uden symptomer og med milde symptomer på COVID-19 blive testet. Det kræver dog, at man har booket en tid til test via: www.coronaprover.dk.  Har du tidligere haft svært ved at finde tider, så prøv at gå ind på siden igen.

Fra den 5. februar vil det også være muligt at teste børn mellem 2-12 år på Teststation Fredericia. For at booke en test til dit barn, så skal du logge ind på www.coronaprover.dk med dit eget NemID og bestille en tid til dit barn.
Test af børn under to år kræver fortsat henvisning fra egen læge.

Testmuligheder
Der er lavet et kort over alle de regionale faste teststationer (både PCR og hurtigtest), som findes her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre 
Viden om de regionale mobile testenheder (PCR-tests) kan findes her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm527617
VIden om placering af hurtigtests kan findes her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm529475

 

Nære kontakter

 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person. Isolationen må først ophæves, når der er svar på prøven fra 6. dag.   
 • Man er fx nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en, der har fået påvist ny coronavirus eller inden for 2 meter i en situation, hvor der er øget risiko for smitte, fx aktiviteter, der involverer sang, råb eller fysisk aktivitet
 • Man er også nær kontakt, hvis man bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus


Test for COVID-19

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk til landet teststationer, hvis:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Du skal kontakte din læge i forhold til testning, hvis:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Ved børn under 15 år, så kan resultatet af deres COVID-19 test nu blive vist i forældrenes MinSundhed-app'en.

Hvis du føler dig i tvivl, om hvordan og hvornår du kan bestille tid til test for COVID-19, er der hjælp at hente i Region Syddanmarks flowchart, der har visualiseret bookingforløbet i dette handy flowchart nedenfor, som du kan downloade og have ved hånden.


Hvordan skal du forholde dig ved symptomer på COVID-19: 

Hvis du får symptomer og er i tvivl om, hvorvidt det er COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med ny coronavirus, indtil du får svar på din test.
Du skal derfor:

 • Melde dig syg og gå i selvisolation
 • Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 • Ringe til din læge, hvis du føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge

 

Hvordan skal du forholde dig, hvis du er blevet testet positiv for COVID-19 (er bekræftet smittet med corona):

Uanset om du har symptomer eller ej, så skal du gøre følgende, når du er testet positiv for ny coronavirus:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Sørg for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet

Sundhedsstyrelsen har lavet følgende pjecer med mere information:
Pjece om hvordan man skal forholde sig, hvis man er testet positiv for corona virus: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
Pjece om opsporing og håndtering af nære kontakter: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E75
 

Isolationsophold

Fredericia Kommune stiller vederlagsfrit isolationsfaciliteter til rådighed for borgere, der ikke har mulighed for at gå i selvisolation derhjemme eller et andet sted. Dette gælder både for borger, der er testet positiv for COVID-19 eller hvis de er nære kontakter til en smittet.

Kriterier for et isolationsophold:

 • Man deler husstand med mange personer på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse og/eller
 • Man deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt syg-domsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • Man deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktions-nedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Hvis du ønsker at høre om muligheden for at benytte en isolationsfacilitet, så kan du kontakte Fredericia Kommune på tlf. 7210 7000

Isolationsfaciliteterne kan også benyttes af borgere, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. Dette isolationsophold er dog ikke vederlagsfrit, men Fredericia Kommune hjælper gerne med at finde et sted, hvor du kan være i isolation.

 

Restriktioner gældende til den 5. april 2021

Regeringen har indført restriktioner gældende til d. 5. april 2021. 
 

Restriktionerne i Fredericia frem til d. 5. april 2021 omfatter følgende:
 

Grundskole, voksen- og ungdomsuddannelser*

 • Elever i grundskolen fra 5.-9. klasse sendes som udgangspunkt hjem, og modtager fjernundervisning.
  • Sårbare børn og unge undtages (Frederiksodde Skole og STU lukker derfor ikke ned). 
 • Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem, og der overgås til fjernundervisning.
 • Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, undtages.
 • Prøver og eksaminer kan gennemføres.
 • Forberedende Grunduddannelse og ASF-klasser hjemsendes
 • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser hjemsendes

Har du spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte skolen.


Videregående uddannelser

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.


Arbejdspladser

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.
 • Det anbefales at alle der møder fysisk på arbejde lader sig teste 1-2 gange i ugen.  


Restauranter mv. og handel

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for take-away.


Detailhandel mv.

 • Alle udvalgsvarebutikker over 5000 m2 holder fortsat lukket, der vil dog være mulighed for at de kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel. 
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer holder fortsat lukket. 
 • Visse liberale serviceerhverv holder fortsat lukket. Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.
 • Der indføres et forbud mod, at erhvervsdrivende foretager praktisk køreundervisning i skolevogne.
 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier m.v. til kun at foretage indkøb af dagligvarer mv. én person ad gangen.
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19-tiltag i den enkelte butik.


Sport og fritid

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
 • Indendørssteder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.
 • Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.


Kultur

 • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes pr. 1. marts. Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.
 • Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. 

 

Til virksomheder
Virksomhedsguiden indehodler information omkring kompensation og hjælp til virksomheder, som er berørt af restriktioner
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/information-om-regionale-og-lokale-tiltag/769a74c2-83c6-453c-90b0-ec1fcc387c24/


Oversigt over nationale tiltag
Her kan du også se en oversigt over de nationale restriktioner: Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag (coronasmitte.dk)

Her kan du få en kviktest i Fredericia

Nu bliver det nemmere for fredericianerne at få sig en kviktest. Som en del af en ny teststrategi bliver det fra mandag den 1. marts muligt for fredericianerne at blive testet flere steder i kommunen. Vi har de første steder og tider klar, og du vil løbende kunne finde flere teststeder og tider herr.

Du kan se teststeder og tider for:

Teststeder mandag den 1. marts 2021

Skansehuset fra kl. 08:00 - 20:00, Avlsbrugervej 15a, 7000 Fredericia

Medborgerhuset Korskær kl. 08:00 - 20:00, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

”Det Grønne Rum" i gågaden kl. 10:00 -18:00, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia

Teststeder tirsdag den 2. marts 2021

Bøgeskovhallen kl. 08:00 - 20:00, Bøgeskovvej 37C, 7000 Fredericia

Aktivitetshuset kl. 08:00 -20:00, Søndermarksvej 74a, 7000 Fredericia

Medborgerhuset Korskær kl. 08:00 – 17:00, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

"Det Grønne Rum" i gågaden kl. 10:00 - 18:00, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia.

Teststeder onsdag den 3. marts

Uddannelsescentret - Ungeindgangen kl. 08:00 - 16:00, Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Taulov Bibliotek kl. 08:00 - 20:00, Højdedraget 2, 7000 Fredericia

Bredstrup-Pjedsted hallen kl. 08:00 - 20:00, Ågade 70, 7000 Fredericia

Skansehuset kl. 08:00 - 20:00, Avlsbrugervej 15a, 7000 Fredericia

Medborgerhuset Korskær kl. 08:00 - 17:00, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

"Det Grønne Rum" i gågaden kl. 10:00 - 18:00, Danmarksgade 13, 7000 Fredericia

 

Besøgsrestriktioner på plejehjem og botilbud mm.

På grund af et stigende smittetal i Fredericia Kommune er kommunen blevet underlagt at indfører midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud.
 

Plejehjem og aflastningspladser

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag den 12. februar 2021 ophævet besøgsrestiktionenerne på alle plejehjem i Fredericia Kommune, da stort set alle beboere på kommunens plejehjem er færdigvaccineret.

Vi skal stadig passe godt på hinanden, så derfor vil der stadig være restriktioner på plejehjemmene, som skal overholdes. Plejehjemmene informere de pårørende om de nye retningslinjer for besøg, som blandt andet omfatter afstandskrav, god hygiejne og brug af mundbind/visir.

 

Botilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har mandag d. 21. september meddelt Fredericia Kommune, at der også skal indføres besøgsrestriktioner på botilbud på det sociale område.

Voksen Handicap

Midlertidig begrænsning af besøg på Bostederne i Voksen Handicap, det vil sige på Ullerupdalvej 90-96 og Kobbelgaarden 1 - 3. Det betyder:

 • Besøg kan foregå udendørs, fx. med en gå-tur.
 • Begrænsning af antallet af besøgende til 1 til 2 personer, de samme personer i hele perioden.
 • Besøg kan foregå i borgerens egen lejlighed, hvis borgeren ønsker dette. Altid ind- og udgang via egen terrassedør. På Kobbelgaarden 3, hvor der ikke er terrassedøre på 1 sal, opstiller vi en opvarmet beboelsesvogn til formålet (vil være på plads fredag den 25. september). Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende om ikke at benytte fællesarealerne


Social Psykiatri og Udsatte Voksne

Midlertidig begrænsning af besøg på Kompetencekollegiet, Nymarksvej 215, Kaalundsvej, Kaalundsvej 1 samt Nova, Jupitervej 30. Det betyder:

 • Begræns antallet af besøg og besøgende. Besøg skal som udgangspunkt foregå ude, fx med en fælles gåtur.
 • Besøg kan foregå i borgerens egen lejlighed efter aftale med ledelsen. Af hensyn til at begrænse smitterisikoen bedes pårørende om ikke benytte fællesarealerne.
 • Eventuelle individuelle aftaler indgås med ledelsen

 

Brug af mundbind eller visir på plejehjem eller bosteder

Vi ønsker at passe bedst på vore sårbare borgere og de mennesker, som passer på dem – derfor bakker Fredericia Kommune op om Sundhedsstyrelsen anbefaling om brug af mundbind. Det betyder, at personalet på plejehjem, bosteder og en lang række andre steder i kommunen i højere grad begynder at anvende maske eller visir, når de er i tæt kontakt med borgerne.
Derudover betyder det også, at hvis du skal på besøg på et plejehjem, så appellere vi til, at du tager et mundbund eller visir på, hvis du ikke kan holde to meters afstand ex. hvis du skal holde i hånd eller hjælpe med at gå.

 

Brug af mundbind i kommunale bygninger og udlevering af mundbind

Krav om brug af mundbind eller visir

Der gælder et krav om mundbind eller visir på en række offentligt tilgængelige steder, hvilket dermed indbefatter flere kommunale bygninger.

Vi har samlet en liste over, hvor kravet om mundbind gør sig gældende i kommunale bygninger i Fredericia Kommune. Det betyder, at der på disse steder er regler omkring brug af mundbind/visir for medarbejder og/eller borger, pårørende, frivillige mm. Der kan dog være særlige retningslinjer på nogle af stederne, og dermed undtagelser for brugen af mundbind i bestemte situationer. Det kan derfor være relevant at orientere sig om de pågældende retningslinjer herom på stederne.

Kravet om mundbind/visir gælder dog ikke for de følgende personer:

 • Beboere på plejecentre og i plejeboliger
 • Borgere der har midlertidigt ophold på aflastningspladser
 • Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud

Er du fritaget for brug af mundbind, kan du læse mere om brugen af mundbindsbadge hos Sundhedsstyrelsen:https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Mundbindsbadge 


Kravet om mundbind eller visir er som udgangspunkt gældende følgende steder (steder der ikke er nævnt er ikke underlagt kravet om mundbind):

Sundhedstilbud

 • Fredericia Sundhedshus – offentlige steder ex. foyeren
 • Tandplejeklinikkerne
 • Træning og Forebyggelse
 • Sygeplejeklinikken

Ældreområdet

Der er på plejehjemmene i Fredericia Kommune indført besøgsrestriktioner. Det betyder, at beboerne og personalet på nuværende tidspunkt er undtaget fra flere af kravene omkring brug af mundbind, da offentligheden ikke har fri adgang. Alle udefrakommende, herunder pårørende, skal bruge mundbind i alle fællesarealer på plejehjemmene.

 • Hybyhus
 • Madsbyhus
 • Rosenlunden
 • Othello
 • Stævnhøj
 • Ulleruphus
 • Øster Elkjær
 • Seniorhuset IP Schmidt

Socialområdet

 • Proaktiv
 • Kobbelgården 1
 • Kobbelgården 3
 • Ullerupdalvej 90-96
 • Nova
 • Kompetencekollegiet
 • Kaalundsvej
 • Rusmiddelcenteret: Kontakten og Havnecaféen
 • STU
 • Stoppestedet (borgere henstilles til at benytte mundbind/visir, men dette er ikke et krav)
 • Kompetencecenter for døve og døvblinde (medarbejdere i STC benytter visir). Frivilligt for borgerne
 • Din Indgang

Kultur og Fritid

 • Fredericia Bibliotek
 • Museet med tilliggende bygninger på Volden
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • Kringsminde
 • Den Kreative Skole
 • Depotgården
 • Ungdommens Hus
 • Tøjhuset
 • Fredericia Idrætscenter
 • Den historiske Miniby (mest udendørs)
 • Madsby Legepark (mest udendørs)
 • Hallerne – dog med undtagelse af undervisning af skoleelever. Lærer og elever skal bære mundbind ved besøg på Fredericia Idrætscenter, mens en aftale med de selvejende haller ift. at de ikke skal benytte mundbind fra indgang til omklædning er i gang.
 • Makerspace - når der holdes åbent værksted

Andre

 • Genbrugsbutikken Prangervej 2
 • Uddannelsescenteret
 • Rådhuset/borgerservice
 • Jobcenter

Disse steder anbefaler vi brug af mundbind, men det er frivilligt

 • Gothersgade 20B

 

Generelle undtagelser for brug af mundbind

Følgende personer er undtaget fra vores anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum:

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation.

 

Udlevering af mundbind

I forbindelse med kravet om at borgere skal bære mundbind udvalgte steder, har regeringen gjort det muligt for en udvalgt gruppe af borgere at få udleveret gratis type I-mundbind.

Hvem kan få udleveret mundbind?
Tilbuddet gælder for borgere, hvor kravet vil være en væsentlig økonomisk byrde for dem. Det omfatter blandt andet borgere på kontanthjælp, integrationsydelse eller ressourceforløbsydelse, samt borgere der gør brug af lavtærskeltilbud mv.
Derudover udleverer Fredericia Kommune også mundbind til frivillige, som i forbindelse med deres frivillige arbejde benytter offentlig transport sammen med borgerne.

Hvor udleveres mundbind?
Vi udleverer type I-mundbind, som er CE-mærket. Et type I-mundbind er tilstrækkeligt både til at beskytte andre og til at beskytte dig selv, hvorfor de er velegnede til kollektiv trafik. Der udleveres som udgangspunkt 5 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres på nedenstående adresser:

 • Borgerservice på Rådhuset, Gothersgade 20
 • Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27
 • Jobcenteret, Danmarkstræde 13
 • Fredericia Sundhedshus, Receptionen, Dronningensgade 97
 • UddannelsesCenteret, Mosegårdsvej 2A
 • Korskærparken Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13
 • Kirkens Korshær, Danmarksgade 79
 • Akademiet (omsorgstilbud), Vendersgade 42
 • Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10b (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Stofbehandlingen, Vendersgade 46-48 (udleverer kun til brugere af stedet)
 • Ungebehandlingen, Prinsessegade 72, 1. sal (udleverer kun til brugere af stedet)
Ældre- og handicapområdet

Senior- og Handicapudvalget har besluttet følgende overordnede principper for ældreområdet, og som skal følges i alle tilfælde:

 • De løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, herunder Sundhedsstyrelsen, følges
 • Fortsat fokus på at forebygge smittespredning – god hygiejne og fysisk afstand
 • Fastholdelse af et forsigtighedsprincip. Vigtigt at beskytte sårbare og personer i særlige risikogrupper
 • Vi tilpasser løbende ude fra en vurdering af det samlede antal smittede, udviklingen i antal smittede og de nyeste meldinger fra Sundhedsstyrelsen
 • Test af alt personale forgår efter anvisning fra Styrelsen for Patientsikkerhed


Brug af mundbind på plejehjem og botilbud
Se fold-ud afsnittet omkring mundbind

 

Gode råd til pårørende til personer i øget risiko
Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

 • Vær særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse: 
  • 1.  Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • 2.  Host eller nys i dit ærme
  • 3.  Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • 4.  Vær opmærksom på rengøring (herunder kontaktflader)
  • 5.  Hold afstand
 • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Isolér dig straks, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du har haft nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus.
 • Hold minimum 2 meters afstand, når du er sammen med personer i øget risiko. Hvis dette ikke er muligt, så overvej om du skal bruge mundbind
   

Informationsmateriale
Sundhedsstyrelsen har lavet pjecer med retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre. Du finder pjecerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Børn- og ungeområdet

Skoler

 • Elever i 0-4. klasse er vendt tilbage til skolerne mandag d. 8. februar 2021. 
 • Elever i 5-10. klasse er fortsat hjemsendt og modtager fjernundervisning.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte skolen for nærmere information. 
Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside
 

Fritidstilbud: Særligt om opkrævning i tiden med nødpasning pga. corona

I denne tid har fritidstilbuddene kun åbent for nødpasning. Det betyder dog ikke, at forældrebetalingen sættes på pause. Det er altså ikke muligt at få tilbagebetaling, selvom ens barn ikke benytter nødpasning i fritidstilbuddet. Vi henviser til § 7 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 "Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den fri folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19". Link: http://lgskole.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=lov20200241

 

Særligt for elever på Frederiksodde Skole

Frederiksodde Skole holder åbent for alle årgange for undervisning og fritidstilbud.

 

Dagtilbud

Dagplejere og daginstitutioner er ikke omfattet af restriktionerne. Forældre, der har mulighed for det, opfordres til at holde deres børn hjemme fra dagtilbud i en kortere eller længere periode. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

Forældre, der følger opfordringen og holder deres børn hjemme, har ikke krav på tilbagebetaling. Vi henviser til Undervisningsministeriets hjemmeside med spørgsmål/svar: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/dagtilbud

 

Rejsevejledninger

Fredericia Kommune henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for medarbejder og børn/elever i kommunens dagtilbud og skoler.
Læs mere om test, isolation mm. efter rejser til udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Bilag

Socialområdet

Hos Social- og Indenrigsministeriet besvarer ministeriet løbende spørgsmål om indsatsen mod covid-19 på socialområdet.
Se den her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq 

Brug af mundbind på socialområdet
Se fold-ud afsnittet omkring mundbind

 

Du kan se mere information omkring Din Indgang på deres hjemmeside: www.dinindgang.dk

Beskæftigelsesområdet og information til virksomheder

Information om regionale og lokale tiltag

Der er indført særlige tiltag i Danmark. Det betyder bl.a., at serveringssteder mv. skal holde lukket for indtagelse på stedet. Restriktionerne gælder indtil videre til og med den 5. april 2021. Læs mere her: 
Information om regionale og lokale tiltag | Virksomhedsguiden.dk
 

Borgerservice og Jobcenter
Jobcentret i Fredericia og Borgerservice er lukket for fremmøde som følge af de skærpede restriktioner. Medarbejderne arbejde hjemmefra. Kontaken til os er derfor stadig kun digitalt og på telefon 

Samtaler
Du kan ikke møde fysisk op i jobcentret. Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale, vil du blive kontaktet telefonisk på tidspunktet, så I kan gennemføre den aftale samtale, da du ikke må møde personligt op. 
Hvis du ønsker en samtale med din jobformidler eller ungerådgiver, skal du kontakte pågældende telefonisk eller selv booke en samtale via Jobnet. Alle samtaler afholdes digitalt eller telefonisk - det gælder både planlagte samtaler og dem du indkaldes til. 

HUSK, at du stadig har pligt til at deltage i kontaktforløbet med jobcentret. Du skal være opmærksom på, at jobformidleren kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer. 
 

Hvis du bliver ledig, mens jobcentret er lukket, skal du melde dig ledig på følgende måde:

 • Er du medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig via Jobnet på din første ledighedsdag. Får du problemer, kan du ringe på tlf. 70 15 20 30 (Jobnet support)
 • Du kan søge kontakthjælp eller uddannelseshjælp via www.borger.dk - vejleding til dette får du ved at ringe på tlf. 72 11 36 00 
   

Aktiviteter og tilbud 

Ifølge udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet er der fortsat åbnet op for aktiviteter og tilbud. Du kan derfor fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, såfrem du som borger og virksomheden er enige i at du fortsætter fremmødet. Du kan dog ikke påbegynde et nyt virksomhedsrettet tilbud hverken i en privat eller en offentlig virksomhed. 

Såfrem du er i risikogruppe eller af andre grunde er utryg ved at fortsætte dit tilbud, skal du kontakte din jobformidler eller ungerådgiver i jobcentret. 
 

Jobcentrets egne tilbud om vejledning og opkvalificering videreføres, hvis tilbuddet foregår digitalt. 

Undervisningstilbud på uddannelsesinstitutioner fortsætter uændret, medmindre at uddannelsesinstituionen er underlagt restriktioner fra Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet. Er du skrevet op til undervisningstilbud får du direkte besked fra uddannelsesinstitutionen. Er du i tvivl, så kontakt din jobformidler eller ungerådgiver i jobcentret. Hvis du er eller skal i gang med en opkvalificering, er dette fortsat muligt, hvis undervisningen foregår digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at du ansættes ordinært efter opkvalificeringen. 

Disse ændringer gælder indtil 5. april 2021. 

 

Rådighedsforpligtelsen

Du skal stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt kunne og ville deltage i telefoniske/digitale samtaler med jobcentret og a-kassen samt deltage i tilbud efter lob om en aktiv beskæftigelsesindsats, som afholdes digitalt. 

 

Udbetaling af forsørgelsesydelser 

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt den sidste hverdag i måneden. 

 

Hvordan kommer du i kontakt med os?

Du kan selvbooke en samtale med din jobformidler via Jobnet. 

Har du brug for vejledning, kan du kontakte os på tlf. 72 11 36 00 eller via digital post. 

 

Job, løn og uddannelse under COVID-19
Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til job, løn og A-kasse? Vores jobcenter har samlet en række spørgsmål/svar i en Q&A


Få svar på dine spørgsmål om coronavirus og din virksomhed
På virksomhedsguiden.dk har Erhvervsstyrelsen oprettet informationssider for virksomheder, der har problemer på grund af coronavirus. Her får du et overblik over de juridiske, HR-mæssige, kommunikative og sundhedsfaglige udfordringer, virksomheder kan støde på i forbindelse med virus-udbruddet.

Er du virksomhedsejer?
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en FAQ for virksomheder. Den opdateres løbende og findes her: https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/til-virksomheder-spoergsmaal-og-svar-midlertidige-aendringer-coronavirus/
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Virksomhedsservice på tlf. 72 11 36 99. 
 

Hvordan forholder jeg mig som arbejdsgiver, hvis en medarbejder er smittet eller formodet smittet med COVID-19?
Læs vejledning fra Arbejdstilsynet
 

Forebygelse mod corona
Arbejdstilsynet har fokus på, at arbejdet i din virksomhed sker på en corona-forebyggende måde. Læs mere via disse 2 links:

 • Forebyg coronasmitte i din branche. Vejledninger målrettet forskellige brancher. Se dem her
 • Generelle informationsmaterialer vedr. forebyggelse af corona. Læs mere her 
Fællesskaber, aktiviteter og hjælp

For flere har det været en stor udfordring, at hverdagen har ændret sig under COVID-19 epidemien. Det har kunnet påvirke vores livskvalitet og trivsel. Vi har her samlet en række tilbud og aktiviteter der kan være med til at skabe fællesskab i en svær tid. 

Røde Kors og Boblberg - SnakSammen

 • Røde Kors og Boblberg tilbyder alle i Danmark at få et gratis digitalt besøg gennem tjenesten SnakSammen.
 • SnakSammen er en snak mellem to mennesker. En frivillig samtaleven fra Røde Kors og dig. I kan snakke om alt, hvad der er behov for - det kan eksempelvis være om interesser og familie eller om dagens begivenheder, oplevelser og nyheder. Alt fra et godt grin til en alvorlig snak. De frivillige samtalevenner er bare helt almindelige mennesker, og hverken rådgivere eller eksperter.
 • Du finder SnakSammen her: https://boblberg.dk/Snaksammen
   

Idræt i dagtimerne

Motion på SMS

 • Motion på SMS er en NON profit dansk forening. Foreningen er dannet i coronatiden med henblik på at sende motionsøvelser via SMS.
 • Det koster 29 kr om måneden at være med i foreningen. Medlemmer modtager en SMS 2 gange om ugen med et 15 min træningsprogram.
 • Der er ingen binding på medlemsskabet og der modtages en gratis træningselastik ved indmeldelse. Udover træning vil du løbende modtage pakker som kan inspirere til at fastholde motivationen.
 • Tilmeld dig her: www.seniormotion.nu
   

Røde Kors - Hjælpenetværk

 • Røde Kors har etableret et ”Corona Hjælpenetværket". Her kan du få hjælp til praktiske ting som indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning, tryghedsledsagelse til corona-vaccination, test eller andre praktiske gøremål, så længe hjælpen kan gives uden for din bopæl (de går ikke ind over dørtærsklen).
 • Har du brug for hjælp, så udfyld formularen på https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp
 • Har du brug for hjælp her og nu, så kan du ringe på tlf. 3529 9660 
 • Du kan på hjemmesiden også melde dig som frivillig
   

Ældre Sagen Fredericia

 • Telefonven: Ældre Sagen tilbyder et tryghedsopkald til dem, der bor alene og er bekymrede i denne tid. Deres tryghedsnetværk ringer hver eneste morgen, året rundt til enlige borgere. Vil du være en del af netværket, så kan du tilmelde dig hos Dorthe Pihl Sørensen, Tlf. 22 79 26 25, mail: dorthepihl@gmail.com. Du kan også finde mere information her: https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/aeldretelefonen
 • Besøgsven: Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. I denne tid komme de ikke på besøg, men de ringer og får en god snak. Du kan tilmelde dig Ældre Sagens besøgstjeneste hos Grethe Ærensgaard, telefon: 30 91 55 35, mail: smutcagr@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/frivilligfredericia/
   

Sjælesorg - På nettet

 • Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym chatsamtale med en præst på nettet. Det er nu muligt både at få samtaler ansigt til ansigt med præster, der er tilknyttet de enkelte kirker og chatsamtaler her på Sjælesorg.nu.
 • Sjælesorg er de samtaler, du har med præster. Sjælesorgssamtalerne er gratis, og du kan logge ind på sjælesorg.nu i åbningstiden og få en sjælesorgsamtale om det, som du har på hjerte.
Retningslinjer for brug af kommunale faciliteter

Retningslinjer for foreningers, klubbers og aftenskolers brug af lokaler på skoler, i sundhedshuset og Kongensgade 111. 

Rengøring af lokalerne foregår kun om morgenen. Der er derfor ikke adgang til omklædnings- og badefaciliteter samt skolekøkkener. Musikinstrumenter er ikke tilgængelige. Der gives adgang til de øvrige faciliteter, såfremt brugerne i eftermiddags- og aftentimerne selv medvirker til at renholde faciliteterne, så hygiejneniveauet er forsvarligt og trygt for alle.

Ved ankomst – Medbring selv værnemidler 
Vask eller desinficer hænder. 
Afsprit alle kontaktflader: borde, stolesæder og –ryglæn, dørhåndtag, kontakter, fjernbetjening. Bruges redskaber skal disse også afsprittes. Hvis overfladen er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal den først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

Ved afgang:
Afsprit alle berørte kontaktflader. Hvis kontaktpunkterne er synligt forurenet (efter spild eller andet), skal overfladen først rengøres med vand og sæbe inden den kan desinficeres. Ellers virker desinfektionsmidlet ikke.

VIGTIGT:
Håndesinfektionsmiddel må KUN bruges til hænderne/huden, da det indeholder glycerin.
Desinfektion til overflader må KUN bruges til overflader, da det ikke indeholder glycerin.
De generelle covid-19 retningslinjer vedr. f.eks. afstand mv. er naturligvis gældende og forventes overholdt, ligesom specialforbundenes særlige vejledninger også skal iagttages.
 

Vi ønsker alle brugere et godt ophold. 

COVID-19 information på flere sprog/COVID-19 information in other languages

Corona-hotline
Dansk Flygtningehjælp DRC har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor borgere, der ikke taler dansk, kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål. Hotlinen vil være åben to timer dagligt alle ugens dage inkl. helligdage og weekender i tidsrummet kl. 17-19 og vil foreløbig være tilgængelig i de næste seks måneder. Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk. Hotlinen tilgås via hjemmesiden https://fal.cn/3c9Co, hvor du også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56

English
The Danish Health Authority and The Danish Refugee Council have opened a joint hotline and website in 12 languages where you can get reliable and up-to-date COVID-19 information in: Arabic, Bosnian, English, Farsi, French, Kurmanji, Polish, Romanian, Somali, Tigrinya, Turkish and Urdu.The hotline is open daily from 5 to 7 p.m. for the next six months – including weekends and public holidays. Access the hotline at https://fal.cn/3c9Co where you can also get answers to your questions in the chat room in the 12 languages. Your questions will be answered during the hotline’s opening hours or within 24 hours. The number for the hotline is +45 41 45 30 56

Corona-hotline på flere sprog

 

Engelsk/English


Somali

 

Arabisk

 

Farsi

 

Kurdisk


Andet materiale/Other material

Sundhedsstyrelsen har oversat materiale om coronavirus til en lang række sprog. Se materialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

English 
The Danish healthcare system has translated material about coronavirus to multiple languages. See the material on their website.