Slå adgang med tegn til/fra

Fredericias venskabsbyer

Gennem mere end 50 år har Fredericia Kommune samarbejdet med forskellige venskabsbyer, og vi har i dag venskabsbyaftaler med seks byer.
Ilulissat - Grønland

Venskabsbyaftalen mellem Fredericia Kommune og Ilulissat Kommune går tilbage til 1962. 

Siden 1969 har der hvert år været grønlandske elever på besøg i Fredericia og nabokommunerne Middelfart, Vejle og Kolding. Ilulissat Kommune sender hvert år deres 5. klasses årgang på ophold i cirka 6 uger. Børnene bor hos værtsfamilier, og både de grønlandske og de danske børn får en oplevelse for livet. 

Det er Børn og Unge, der står for opgaven, og der er også nedsat et Grønlandsudvalg.

Du kan læse meget mere om samarbejdet og det at være værtsfamilie, hvis du klikker på linket "Fredericia-Ilulissat" i boksen "Læs også"
 

Kristiansund, Härnösand og Kokkola - Norden

Kristiansund, Härnösand og Kokkola er Fredericia Kommunes nordiske venskabsbyer. Venskabsbyaftalen imellem de fire nordiske byer blev lavet tilbage i 1948. Aftalen betød blandt andet, at venskabsbyerne har mødtes hvert andet år ved "Nordiske Dage"-arrangementer på skift i de fire nordiske byer.

På skoleområdet har flere skoler fra de tre venskabsbyer gennem tiderne besøgt Fredericia Kommunes skoler. Ved besøgene har forskellige arrangementer fundet sted. For eksempel sports- og musikarrangementer. 
 

Herford - Tyskland

Byen Herford blev Fredericia Kommunes venskabsby omkring 1987, hvorefter man først i 1991 udarbejdede en aftale om, hvad samarbejdet konkret skulle indeholde. 

Samarbejdsaftalen mellem Herford og Fredericia omhandlede udelukkende det officielle besøg, som fandt sted hvert andet år i henholdsvis Fredericia og Herford.

I september 2003 blev der lavet en ny samarbejdsaftale og en skolesamarbejdsaftale mellem Fredericia og Herford. I dag foregår venskabssamarbejdet primært på skoleområdet.
 

Siauliai - Litauen

Byen Siauliai er Fredericia Kommunes nyeste venskabsby. Venskabsbyaftalen mellem de to byer blev officielt indgået i 1993.