Slå adgang med tegn til/fra

Arlette Andersens frihedspris

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at mødes fysisk til vores traditionsrige 4. maj-arrangement og uddelingen af Arlette Andersens frihedspris. Du kan se videoer fra 4. maj og uddelingen af frihedsprisen fra kl. 19.00 ved at trykke på linket under Læs også.

Arlette Andersens frihedspris er indstiftet den 3. marts 2017 af Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad, Danske Bank og Fredericia Kommune.

Prisen skal sikre en vedvarende opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning. Prisen henvender sig til unge mennesker, der skal bære fordringen om frihed videre til de næste generationer.

Ansøgning om prisen sker i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst.
Det er stifternes håb, at værkerne vil bidrage til refleksion, debat og eftertanke.

Prisen uddeles hvert år den 4. maj.

Du kan se stiftelsesdokumentet her:

Bilag

Navn

Prisen får navn efter Arlette Andersen, der kom til Fredericia som ung kvinde i 1952, og som i en menneskealder var gymnasielærer i byen. Som pensioneret lektor har Arlette Andersen gjort en energisk indsats, for at unge mennesker skal kende til fortidens forbrydelser, der knægtede friheden. Ved utallige foredrag på landets gymnasier har Arlette Andersen med sin personlige beretning om interneringen i Auschwitz i 1943, opholdet dér og siden den lange vandring tilbage til frihed, bidraget med vigtige og nødvendige aspekter af frihed.

Ansøgning

Prisen kan søges af unge mennesker, der er mellem 14 og 21 år på datoen for prisens uddeling -  altså den 4. maj. Ansøgerne skal have bopæl i Fredericia Kommune.

Ansøger har ophavsret til værket, men ved ansøgningen til prisen samtykker ansøger dog til at værket kan offentliggøres på stifterkredsens kommunikationsplatforme. Ansøger skal derfor garantere, at værket overholder al lovgivning vedr. ophavsret og være frikøbt for stifterkredsen, så der ikke kan stilles krav om godtgørelse fra tredjepart.

Der er ingen ansøgningsformular, men følgende formkrav skal overholdes:

 • Skriftligt værk må max omfatte 800 ord.
 • Videoværk må max vare to minutter.
 • Musikværk må max vare to minutter.
 • Digitale værker skal afleveres i AVI eller MP4 og sendes til britta.hallin@fredericia.dk via WeTransfer
 • Billedværk eller installation må max have et omfang, der kan være i rådhusets forhal.
 • Ansøgningen/værket skal vedlægges oplysninger om ansøgers navn, alder, bopæl, skolegang/uddannelse, telefonnummer og e-mail.
 • Ansøgninger til prisen skal afleveres elektronisk til britta.hallin@fredericia.dk. Billedeværker, skulpturer og installationer skal afleveres i Byrådssekretariatet på 1. sal på rådhuset. Vedlæg meget gerne en detaljeret beskrivelse af dit værk.
 • Ansøgningsfristen er 4. april.

Prisen kan søges i perioden 4. marts til 4. april.

 

Prisen
 • Der uddeles tre priser på henholdsvis 10.000 kr., 5.000 kr. og 3.000 kr.
 • Prisen er stiftet af Fredericia Kommune, Fredericia Gymnasium, Danske Bank, Fredericia og Vejle Amts Folkeblad.

 

Yderligere oplysninger om prisen

Spørgsmål om prisen kan stilles til 4. maj-komitéens sekretariat, Kultur & Idræt, Fredericia Rådhus, kulturogidraet@fredericia.dk eller telefonisk til kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen, 22819024.

Vindere af prisen

Her kan de se, hvem der har vundet prisen gennem årene:

 • 2020 - Amaile Tang Christensen for digtet Hvad er menneskeret
 • 2019 - Kirstine Marie Føns Pedersen for digtet Hvad er vi
 • 2018 - Nikolaj Stentoft for digtet Dit navn
 • 2017 Otto Grøn Roepstoff for digtet Sansninger