Slå adgang med tegn til/fra

Folkeoplysningsrådets priser

Folkeoplysningsrådet indstifter seks nye priser for de frivillige i idrætsforeningerne, spejdergrupperne, aftenskolerne, handicapforeningerne og de selvorganiserede

Priserne er tænkt som en tak til alle de frivillige, der hver dag bidrager til fællesskabet i de folkeoplysende foreninger, til aktiviteter, læring og sammenhold. Fokus er på det, de gør for andre eller gør sammen.

Alle foreninger, samråd, grupper eller enkeltpersoner har mulighed for at indstille kandidater til priserne. Efterfølgende gennemgår Folkeoplysningsrådet alle indstillingerne og udvælger prismodtagerne.

Indstillinger sendes til birgitte.jakobsen@fredericia.dk senest den 15. april.

 

Priserne

Der kan indstilles kandidater til seks priser:

Priser

 • ”Årets Skæve Vinkel” – under denne pris kåres nye eller utraditionelle aktiviteter/initiativer eller det fællesskab hvor tingene gøres på en anderledes måde – alle foreninger, grupper og personer kan indstilles.
 • ”Friluftsprisen” – under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for spejderområdet.
 • ”Vi gør det sammen” – under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for andre godkendte foreninger.
 • ”Vi bevæger prisen” – under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt for fællesskabet under idrætsområdet.
 • ”Aftenskolernes pris” – under denne pris kåres en aftenskole, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for aftenskoleområdet.
 • ”De Selvorganiseredes Pris” – en person eller gruppe der har gjort noget særligt inden for det selvorganiserede område, sat noget nyt i gang eller lign. – som er til gavn for andre.

 

Indstilling af kandidater

Du indstiller din kandidat ved at sende en mail til birgitte.jakobsen@fredericia.dk. I mailen skal du oplyse:

 • Hvilken pris du indstiller til
 • Hvem du indstiller
 • Baggrunden for indstillingen
 • Hvem der indstiller
 • Kontaktoplysninger
 • Andre bemærkninger