Slå adgang med tegn til/fra

Handicapprisen

Handicapprisen sætter fokus på handicapområdet ved at anerkende initiativer eller kreativitet, der gør det muligt for mennesker med handicap at tage aktiv del i samfundet. 

Du kan indstille en person, virksomhed eller organisation, der gør en indsats for at skabe lige muligheder for alle. 

Det er borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Fredericia Kommune, der kan indstille kandidater til årets Handicappris.

Indstilling skal være skriftligt begrundet og sendes til Handicaprådet på handicapprisen@fredericia.dk

Handicaprådet skal have indstillingen senest den 10. oktober 2023.

Når du indstiller kandidater til handicapprisen, skal du huske at opgive navn, adresse, telefonnummer og mail.

Handicapprisen er indstiftet af Handicaprådet og Senior- og Socialudvalget. Den uddeles hvert år på FN's internationale Handicapdag 3. dec.

 

Formål

Formålet med handicapprisen er at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en indsats for mennesker med handicap i Fredericia Kommune.

Selv en lille indsats, som mange måske ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

Prisen

Handicapprisen består af et diplom og en gave. 

Juryen
Det er repræsentanter fra Fredericia Handicapråd der blandt indstillingerne finder frem til tre nominerede, og heraf indstiller en vinder til Senior- og Socialudvalget. Det er udvalget, der beslutter vinderen.   

Hvem kan indstilles til prisen?
  • Borgere, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og/eller voksne med handicap i Fredericia Kommune
  • Et menneske med handicap, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos mennesker med handicap
  • En kommunal eller privat institution, der i særlig grad tilgodeser mennesker med handicaps behov
  • En forretning eller virksomhed i Fredericia Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser mennesker med handicaps behov

Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles.