Slå adgang med tegn til/fra

Handicapprisen

Handicapprisen er indstiftet af Handicaprådet og Fredericia Kommune og uddeles på FN's internationale Handicapdag

Med vores handicappolitik vil vi være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet og belønne særlige initiativer eller kreativitet, der gør det muligt for handicappede borgere at være en aktiv del af samfundet.

Handicapprisen uddeles hvert år. Den uddeles af Fredericia Handicapråd og Fredericia Kommune i fællesskab, som en særlig anerkendelse til en person, virksomhed eller organisation, der gør en ekstraordinær indsats for at styrke handicappedes livsvilkår i Fredericia.

Det er borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Fredericia Kommune, der kan indstille kandidater til årets Handicappris.

Indstilling skal være skriftligt begrundet og sendes til Handicaprådet på handicapprisen@fredericia.dk. Handicaprådet skal have indstillingen senest den 12. november 2020.

Når du indstiller kandidater til handicapprisen, skal du huske at opgive navn, adresse, telefonnummer og mail.

Formål

Formålet med handicapprisen er at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Fredericia Kommune.

Prisens formål er samtidig at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en positiv måde.
Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller. Det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som mange måske ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

Prisen

Handicapprisen består af et diplom og en vandrepokal, som prismodtagerne får indgraveret sit navn på. Vandrepokalen gives videre efter et år til den næste modtager af handicapprisen.

Prisoverrækkelsen
Handicapprisen bliver overrakt ved et arrangement den 3. december hvert år i forbindelse med FN’s internationale Handicapdag.

Juryen
Det er repræsentanter fra Fredericia Handicapråd og Senior- og Handicapudvalget, der blandt indstillingerne finder frem til tre nominerede, og herfra udpeger en endelig vinder.

Hvem kan indstilles til prisen?
  • Borgere, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede børn og/eller voksne i Fredericia Kommune
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
  • En kommunal eller privat institution, der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
  • En forretning eller virksomhed i Fredericia Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov

Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles.