Sagsbehandlingstider

Her kan du se en liste over sagsbehandlingstider i Fredericia Kommune

Hvis du ikke kan få et konkret svar inden 14 dage, får du et kvitteringsbrev fra os.

Herunder kan du se svarfristen på de forskellige områder:

 • Betaling af ejendomsskatter
 • Byggetilladelse
 • Dagtilbud - pasning
 • Dagtilbud - Serviceloven
 • Dagtilbudsloven - økonomisk friplads
 • Folkeskoleloven/Serviceloven
 • Natur & Miljø
 • Opkrævning og inddrivelse
 • Serviceloven
 • Skoleområder/Folkeskoleloven
 • Sundhedsloven
 • Voksenteam

Bilag

Feedback