Slå adgang med tegn til/fra

Kontorelev med speciale

Om din uddannelse
En kontoruddannet med speciale løser opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.
En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger IT til en stor del af dit arbejde. Som kontoruddannet lærer du også at klare dig på andre sprog.
En kontoruddannet med speciale kan arbejde inden for sit område i Stat, Kommune og Region eller i private virksomheder.
 
Under ledige stillinger kan du se om vi søger elever.
Annoncering sker løbende.
Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når der lægges jobopslag ud.
Klik her for at tilmelde dig.

 

Adgangskrav til hovedforløb

Adgangskrav:

 • EUX - fra en handelsskole
 • HHX - som noget nyt kan man med en HHX søge direkte ind på hovedforløbet uden suppleringsforløb
 • STX, HF eller HTX-bevis - suppleret med 5 ugers EUD-S forløb med fagretning kontor
 • EUD/HG-bevis rettet mod kontor

Er du i tvivl om du opfylder kravene, kan du kontakte din lokale Handelsskole og høre mere! Kontakt dem ligeledes hvis du er over 25 år ved uddannelsens start – her kan andre regler gøre sig gældende.

Om din praktik

Du er sikret praktikplads ved ansættelsen. Praktikken er på 37 timer ugentlig.
Hvis du er interesseret i at se hvad du ca. vil få i løn under din uddannelse kan du se det her.

Der er 3 mdrs. prøvetid, når du starter i praktikken.

Fredericia Kommune er et spændende og udfordrende uddannelsessted med et læringsmiljø, der inspirerer og udvikler. Vi har stort fokus på tværfagligt samarbejde, digitalisering og faglig udvikling, og du kan derfor opleve, at blive tilknyttet forskellige afdelinger i forbindelse med din uddannelse ved os. Dette giver dig både faglig tyngde og ruster dig til dine fremtidige jobs, hvor arbejdet på tværs og digitalisering fylder mere og mere. Vi glæder os til at forme din fremtid sammen med dig.

Hvad kan vi tilbyde dig?
I Fredericia Kommune bliver du en del af spændende arbejdsfællesskaber, hvor fagligheden er i højsæde og hvor du har rig mulighed for udvikling. Samtidig bliver du en del af et kollegialt fællesskab med høj energi og humor.

Du får en solid allround kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Vi ansætter elever i flere forskellige afdelinger, og opgaverne kan variere fra sted til sted.

 • Koncern-HR
 • Plejens administration
 • Borgerservice
 • Skoleafdelinger
 • Arbejdsmarkedsområdet
 • Familie & Børnesundhed

Opgaver i Koncern-HR omfatter bl.a.:

 • Indberettelse af fravær/nærvær
 • Skrive ansættelsesbreve
 • Passe lønkontoretsfællespostkasse
 • Taste refusioner/ferie
 • Bogføring
 • Generelle ansættelser, ændringer af arbejdstid, lønforhandling
 • AUB refusion

Opgaver i Plejens administration omfatter bl.a.:

 • Økonomi
 • Sagsbehandling (terminalerklæring og plejevederlag)
 • Telefonpasning
 • Booking (af vikarer til plejen)

Opgaver i Borgerservice omfatter bl.a.:

 • Nemkontakt (Kommunens omstilling)
 • Pas, kørekort
 • Folkeregister
 • Sygesikring
 • Skat
 • Vielser
 • Begravelseshjælp
 • Beboerindskudlån osv.

Opgaver i decentral skoleafdeling omfatter bl.a.:

 • Budget opfølgning
 • Aflæse sygefravær på elever
 • Udskrive karakterblad
 • Fortælle om linjerne på skolen og tjekke hvilke der er plads på
 • Lave elevmapper
 • Bestille diverse varer på nettet til lærer og kontor
 • Post og telefon besvarelser samt ekspeditioner ved skranken osv.

Opgaver på Arbejdsmarkedsområdet omfatter bl.a.:

 • Ydelser og bevillinger til borgerne
 • Alm. sagsbehandling, sagsopfølgninger
 • TBT sager (tilbagebetalings sager)
 • Skriver breve og referater til møder
 • Mødeindkaldelser og ekspeditioner ved skranken

Opgaver i Familie & Børnesundhed omfatter bl.a.:

 • Sagsbehandling – Registrering af underretninger, familierettede indsatser og anbringelser
 • Post, telefon og skranke ekspedition
 • Referentfunktion, opstilling og fremstilling
 • Brevveksling
 • Økonomi

Udover det er man rundt ved de andre teams, for at få et indblik i hvad de laver og hvordan det hele hænger sammen.

Gennem dit elevforløb vil du være sammen med inspirerende og erfarne kolleger.

Sammen sikrer vi, at du:

 • I hverdagen kan reflektere over det du møder, og kan deltage i den vejledende opgave over for borgerne
 • Ser dig selv arbejde projektorienteret og digitalt