Slå adgang med tegn til/fra

Kvalitetsledelse i Fredericia Kommune

Vækst, Teknik og Klima i Fredericia Kommune er certificeret efter ISO 9001

Hurtig og transparent sagsbehandling

Ledelsessystemet giver os stor værdi i opgaveløsningen og sikrer, at vi har fokus på sagsbehandlingen og ikke mindst de borgere og virksomheder, som vi er i kontakt med. Systemet skal være med til at sikre en hurtig, kompetent, transparent og faglig korrekt behandling af myndighedssager.
 
Hvorfor certificering?

ISO 9001 certificeringen sikrer, at vores kvalitetsledelsessystem består af velovervejede procedurer for sagsbehandlingen og medvirker til en ensartet og høj kvalitet, en effektiv styring og en konstruktiv dialog med borgere, virksomheder og andre interessenter. 
 
Certificeringen forpligter os også til at foretage brugertilfredshedsundersøgelser hos både borgere og virksomheder, som vi samarbejder med. På den måde får vi afdækket forbedringspotentialet ved den service, vi yder og kan hurtigt foretage de nødvendige ændringer, så vi hele tiden bliver bedre til at håndtere opgaverne og dermed sikrer en høj ”brugertilfredshed”.

Fakta om ISO

ISO er internationale standarder inden for f.eks. miljø og kvalitet. En virksomhed, der bliver certificeret efter en ISO standard, får et certifikat på, at den lever op til en international standard på det område, den dækker. ISO 9001 er en standard for kvalitetsledelse, dvs. et kvalitetsledelsessystem, der giver klare definitioner af og krav til processer, værdier, løbende overvågning og evaluering.
 
Natur & Miljø blev certificeret efter ISO 9001 første gang i 2012 og i april 2015 fik Vækst, Teknik og Klima en samlet ISO 9001 certificering.

Fredericia Kommune har i dag Force Certification A/S som certificeringsbureau.