Slå adgang med tegn til/fra

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem region, kommune og praktiserende læger. Fredericia Kommune er med i Sundhedsaftalen i Region Syddanmark.

Aftalen dækker både det helt overordnede og fremadrettede om, hvad parterne vil forpligte sig til at arbejde hen i mod over en 4-årig periode. Men også det helt konkrete her og nu, der handler om, hvem der gør hvad på hvilket tidspunkt i specifikke situationer, for eksempel når en patient skal udskrives fra sygehuset til eget hjem.

Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalen skal revideres én gang i hver valgperiode og godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Læs Sundhedsaftalen 2015-2018