Budgetlægning 2018-2021

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2018-2021 er godkendt af byrådet den 8. maj.
Tids- og aktivitetsplanen finder du under "Læs også".

Byrådet afholdte budgetseminar den 24. august, hvor kommunens basisbudget samt borgmesterens budgetforslag til 1.-behandling blev præsenteret.

Økonomiudvalget har den 28. august behandlet og videresendt borgmesterens budgetforslag for 2018-2021 til byrådets 1.-behandling den 4. september 2017.

I perioden fra den 29. august frem til fredag den 8. september kl. 10 var budgetforslaget til høring blandt personale, brugere og interesseorganisationer.
Dvs. at der er lagt op til, at forslaget drøftes, og at eventuelle høringssvar indsendes til byrådets videre arbejde med budgetlægningen.

Høringsrunden er nu slut, og du kan finde de indkomne høringssvar via følgende link: Høringsportal – budgetlægning 2018-2021.

Onsdag den 13. september indgik et enigt byråd en aftale om et budgetforlig for de kommende års budgetter for Fredericia Kommune.

Budgetforliget blev sendt videre til 2. behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet den 9. oktober.

Byrådet har netop behandlet og vedtaget Fredericia Kommunes budget for 2018 på deres møde den 9. oktober 2017.

Det vedtagne budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 finder du senere (ultimo november) under "Læs også" 

Du kan løbende finde de aktuelle budgethæfter under "Læs også"

 

Feedback