Budgetlægning 2019 - 2022

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 er godkendt af byrådet den 23. april 2018.
Tids- og aktivitetsplanen finder du under Læs også.

Byrådet har den 27. august afholdt budgetseminar, hvor kommunens basisbudget samt borgmesterens budgetforslag til 1.-behandling blev præsenteret.
Økonomiudvalget 1.-behandlede borgmesterens budgetforslag 2019-2022 samme dag, og byrådet 1.-behandlede forslaget den 3. september 2018.

I perioden fra den 28. august frem til torsdag den 6. september kl. 24.00 var budgetforslaget sendt i høring blandt personale, brugere og interesseorganisationer.
Dvs. at der var lagt op til, at forslaget drøftes, og at eventuelle høringssvar kunne indsendes til byrådets videre arbejde med budgetlægningen.

De modtagne høringssvar kan du finde via dette link : Høring af "Borgmesterens budgetforslag 2019-2022, 1.-behandling"

Du kan finde selve hæftet her: Borgmesterens budgetforslag 2019-2022 til 1. behandling

Budgettet forventes endeligt vedtaget mandag den 8. oktober 2018.

 

 

Feedback