Budgetlægning 2020-2023

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er godkendt af byrådet den 17. juni 2019.
Tids- og aktivitetsplanen kan du også finde under "Læs også".

Årets budgetlægning vil blive præget af den forsinkede kommuneaftale. Jf. gældende regler i styrelsesloven §38, stk. 1 skal kommunernes budgetter stadig underlægges 2 behandlinger med 3 ugers mellemrum. Hvis fristen for 2. behandlingen i år først bliver den 5. november (uge 45) er fristen for 1. behandling senest 15. oktober (uge 42). Normalt skal budgettet være på plads i kommunerne d. 15. oktober.