Budgetlægning 2020-2023

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne samt administrationen er med årets budgetlægning.

Årets budgetproces er påvirket af, at forhandlingerne om kommunernes økonomi er udskudt som følge af folketingsvalget i juni. Det har betydet, at Økonomiudvalget den 12. august besluttede en ny justeret tidsplan for budgetlægningen, og gav her forvaltningen til opgave at udarbejde et basisbudget, der skulle udgøre budgetforslaget for 2020. Byrådet blev den 23. september præsenteret for et 1.-behandlingsforslag, som samme dag blev godkendt på ekstraordinært byrådsmøde.

Siden 12. august har koncernledelsen arbejdet på at færdiggøre et mulighedskatalog på 95 mio.kr., der skal bidrage til de kommende budgetforhandlinger. Mulighedskataloget blev præsenteret for det samlede byråd på budgetseminar den 23. september.
Budgetforslag samt Mulighedskatalog har nu været sendt samlet i høring hos personale ved Fredericia Kommune, brugere, borgere, interesseorganisationer m.fl. fra den 24. september kl. 12 frem til den 9. oktober kl. 12. Høringssvar kunne afgives digitalt via link nederst på siden. Høringsportalen er nu lukket.

Budgettet forventes vedtaget på et ekstraordinært byrådsmøde onsdag den 30. oktober 2019.

Link til høringsportal: Høring af budgetforslag 2020-2023 samt mulighedskatalog 

Den 10. oktober 2019: der er modtaget 185 høringssvar, som nu er udgivet i 3 hæfter og tilsendt politikerne til brug for den videre budgetlægning, Høringssvar, del 1, del 2 og del 3. Se de 3 hæfter her på siden under "Læs også".