Budgetlægning 2020-2023

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne er med årets budgetlægning.

Procedure samt tidsplan for budgetlægningen 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er godkendt af byrådet den 17. juni 2019.
Tids- og aktivitetsplanen kan du også finde under "Læs også".

 

Feedback