Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2021-2024

Her kan du holde dig orienteret om, hvor langt politikerne samt administrationen er med årets budgetlægning.

Det samlede byråd har på deres budgetseminar den 20. august fået præsenteret et budgetforslag 2021-2024 til 1.-behandling, som nu er behandlet af Økonomiudvalget den 24. august.

Budgetforslaget har nu været sendt i høring blandt ansatte ved Fredericia Kommune, borgere, brugere, interesseorganisationer m.fl. i perioden fra den 25. august frem til og med mandag den 7. september.

Høringsrunden giver mulighed for, at alle interesserede kan komme med input til ændringer eller nye tiltag, som skal indgå i de politiske forhandlinger og prioriteringer om det kommende 4 års budget, der finder sted i perioden fra den 11. september frem til et forlig.

Budgettet forventes endeligt vedtaget på byrådets møde mandag den 5. oktober 2020.

Du kan se hæftet ”Basisbudget - Budgetforslag 2021-2024 til 1.-behandling – Høringshæfte” via dette link.

Du kan se de samlede høringssvar herunder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. indsendelse af høringssvar:

Status 8. september 2020: der er nu lukket for modtagelse af yderligere høringssvar.

Høringssvarene er samlet i et hæfte/fil, som er sendt til Byrådet i Fredericia Kommune d. 8. september, se hæftet under "Læs også"