Slå adgang med tegn til/fra

Budgetlægning 2023-2026

Du vil løbende kunne holde dig orienteret om kommunens budgetlægning for årene 2023-2026 her på siden.

Søndag den 25. september 2022 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Ny Borgerlige forlig om budget 2023-2026. 

Du kan læse budgetforliget her:

PDF ikon budgetforlig_2023-2026.pdf

PDF ikon budget_2023-2026_-_forlig_-_anlaeg.pdf

PDF ikon budget_2023-2026_-_finansieringsforslag_-_ikke_med_i_forlig.pdf

PDF ikon budgetforlig_-_serviceudgifter.pdf

----------------------------------------------------------

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 17. maj 2022 behandlet budgetproceduren, herunder tidsplanen for budgetlægning for årene 2023-2026.

Byrådet havde det første budgetseminar den 23. april 2022 og det andet budgetseminar bliver afholdt den 30. august, hvor kommuneaftale, basisbudget samt budgetforslag til 1. behandling præsenteres.

Det er i processen forudsat, at direktionen fremsender budgetforslag til 1. behandling.

Budgettet for 2023 forventes endeligt godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Du finder den godkendte tidsplan her:

  • 30. august  - Byrådet · 2. budgetseminar
  • 5. september - Økonomi- og Erhvervsudvalget · 1. behandling af budgetforslag 2023-2026 samt foreløbige takster
  • 6. – 19. september - Budgetforslag i høring – frist 19. september 2022
  • 12. september - Byrådet · 1. behandling af budgetforslag 2023-2026 samt foreløbige takster
  • September - Byrådet · Politiske forhandlinger
  • 5. oktober - Økonomi- og Erhvervsudvalget · 2. behandling af budgetforslag 2023 samt endelige takster
  • 10. oktober - Byrådet · 2. behandling af budgetforslag 2023 samt endelige takster