Budget 2017

Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Investering og fornyelse

Byrådet har i visionen slået fast, at investeringer afgør fremtiden. Kun gennem investeringer kan vi skabe den udvikling, der er nødvendig for at sikre bosætning, erhvervsudvikling, tiltrækning af uddannelser m.m., og dermed finansieringen af de kommunale velfærdsydelser.

Derfor er det også med stor tilfredshed og stolthed jeg kan præsentere årets budget, hvor et samlet byråd har fundet plads til betydelige investeringer i vækst og velfærd. Investeringerne har været mulige, fordi vi gennem stram styring af økonomien har skabt det fornødne råderum.

Danmarks bedste sundhedshus

Fredericia Sygehus lukker med udgangen af 2016. Byrådet ønsker i samarbejde med regionen at sikre det nære sundhedsvæsen ved at købe sygehusbygningerne og ombygge dem til et sundhedshus. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste sundhedshus, som rummer private, regionale og kommunale tilbud inden for sundhedsområdet.

Det er byrådets forventning, at investeringerne over en årrække kan tjene sig selv hjem i form af sundhedseffekter og omlægninger af de kommunale sundhedstilbud. Sundhedshuset er således både godt for sundheden og for økonomien i kommunen.

Børnene er vores fremtid

Børnene er vores vigtigste ressource. Byrådet har derfor valgt at investere mere end 20 mio. kr. årligt i børnenes trivsel og læring. Midlerne sikrer flere lærere og pædagoger og muliggør det fortsatte arbejde med inklusion og de bogligt stærke elever.

Også de fysiske rammer i skoler og dagsinstitutioner bliver tilgodeset i årets budget. Investeringerne vil særligt rette sig mod forbedring af indeklimaet og renovering af toiletter.

Flere i arbejde og i uddannelse

I forbindelse med budgetforhandlingerne lykkedes det at indgå en lokal aftale mellem LO, Business Fredericia og Fredericia Kommune. Aftalen skaber flere arbejdspladser, investeringer i efteruddannelse og bedre rammevilkår for erhvervslivet og gavner på samme tid borgerne, virksomhederne og den kommunale økonomi.

Parterne vil nedsætte en følgegruppe, som følger aftalen tæt og evaluerer effekterne af tiltagene.

Udvikling af Fredericia Idrætscenter

Danmarks største idrætscenter under ét tag får i de kommende år et markant løft med et nyt velkomstområde, loungefaciliteter samt nye omklædnings- og tilskuerfaciliteter. Byrådet vil med udviklingen af centeret skabe optimale oplevelser for de mange besøgende.

Fortsat fornyelse

Kommunerne har gennem hele finanskrisen taget et stort ansvar for genopretningen af dansk økonomi. På trods af snævre økonomiske rammer har kommunerne formået at løse de mange forskellige velfærdsopgaver.

Det går bedre med dansk økonomi, men jeg tror ikke vilkårene for den kommunale økonomi ændrer sig. Hvis vi ønsker et økonomisk råderum til investeringer, må vi skabe det selv. Byrådet har derfor med budgettet lagt op til, at arbejdet med at forny den kommunale opgaveløsning skal fortsætte.

Der ligger med andre ord en stor opgave foran os, når vi skal realisere investeringer og fornyelse i de kommende år. Byrådet og den kommunale organisation har hidtil løftet en kæmpe opgave, som de fortjener stor ros og tak for. Men udviklingen af Fredericia fortsætter, så derfor er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Jeg ser derfor frem til mange spændende opgaver i de kommende år.

Jacob Bjerregaard

Borgmester

  • Nedenfor finder du det vedtagne budget 2017 samt takstoversigt for 2017

Bilag