Slå adgang med tegn til/fra

Budget 2020

Fredericia Kommunes vedtagne budget for 2020

BORGMESTERENS FORORD

Historisk løft af velfærden

Årets budget indeholder et historisk løft af velfærdsområdet i Fredericia Kommune. Et enigt byråd står sammen om at tilføre 80 mio. kr. til at sikre bedre service til kommunens ældre, børn, udsatte, syge og handicappede og fortsætter på den vis med at investere i en endnu bedre kommune for alle borgere i Fredericia.

Særligt vil jeg fremhæve ældreområdet, hvor budgettet for 2020 er hævet med 23 mio. kr. årligt. Der er med andre ord både plads til at imødegå det demografiske udgiftspres samt forbedre kommunens allerede fine serviceniveau på området. Fredericia vil med årets budget formentligt være den kommune i Syddanmark, som bruger flest penge pr. ældre til ældrepleje.

Også folkeskolen fortjener et par ord med på vejen, hvor byrådet igen i år investerer i at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg. I alt investeres der 17 mio. kr. årligt på hele 0-18 års området. Byrådet har endvidere besluttet at tage fat på en række nødvendige renoveringsopgaver på skolerne startende med Skolesvinget, Højmosen og Kirstinebjerg-distriktet.

Ved indgangen til budgetlægningen var det svært at forudse, at der var plads til så markant et velfærdsløft. Kommunens serviceudgifter har gennem længere tid været under pres, hvilket vi som byråd var nødt til at håndtere. Overskridelse af den kommunale serviceramme medfører sanktioner og skaber på længere sigt en ubalance i vores økonomi. Økonomiudvalget bestilte derfor et mulighedskatalog, som skulle frigøre midler til den borgernære velfærd. En fornuftig kommuneaftale betød i sidste ende, at kun ca. halvdelen af forslagene i mulighedskataloget var nødvendige at bringe i spil for at bringe økonomien på ret køl.

Byrådet er med årets budget enige om, at sikker økonomistyring og overholdelse af de fastlagte rammer bliver centrale i den kommende tid med henblik på at fastholde kommunens robuste økonomi.

Investeringer i udviklingen af Fredericia
Byrådet fortsætter med årets budget investeringerne i de kommunale anlæg. I 2020 investeres der for næsten 228 mio. kr., hvilket bringer Fredericia op blandt de kommuner, som investerer allermest.

Fredericia kan således se frem til en ny cykelsti ved Kolding Landevej, en ny daginstitution, fortsat udvikling af sundhedshuset, bedre infrastruktur særligt for kommunens erhvervsliv, udvikling af voldanlægget m.m.

Et travlt år i vente
Med årets ambitiøse budget går både byråd, ledere og medarbejdere et travlt år i møde, hvor de mange nye tiltag skal implementeres. Jeg ser frem til en spændende tid, hvor vi i fællesskab videreudvikler fantastiske Fredericia.

Bedste hilsner
Jacob Bjerregaard
Borgmester

Du kan finde hele budgettet samt takstoversigten for 2020 under "Læs også" samt via link her nedenfor:
Budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023
Takstoversigt 2020