Regnskab 2014

Fredericia Kommunes regnskab for 2014

2014 – et ekstraordinært år

Ansvarets år
Når jeg tænker tilbage på 2014, vil jeg betegne det som et helt ekstraordinært år. Først og fremmest var det året med mig selv i spidsen som ny borgmester for et helt nyt byråd. Allerede under konstitueringsforhandlingerne kunne jeg mærke, at her var der en chance for at skabe et solidt fundament for Fredericia. Byrådets medlemmer ønskede balance i økonomien men samtidig også mulighed for at investere i vores kommune for at skabe den nødvendige udvikling. Det synes jeg allerede er lykkedes i vores første år.

Sidste år stod vi igen over for en større sparerunde. Det har kommunen prøvet før. Netop de mange år med nedskæringer gjorde processen mere vanskelig. På trods af det lavede vi et ansvarligt forlig med hele byrådet. Tak til alle for jeres vilje til at finde en fælles løsning. Kommunens ledere og medarbejdere har løftet en kæmpe opgave for at få det til at lykkes. Det fortjener de også stor ros for. For at gøre sparerunden så skånsom som mulig har 2014 været præget af stor økonomisk tilbageholdenhed og et fleksibelt ansættelsesstop. Det har betydet et ekstraordinært godt regnskabsresultat og en robust kassebeholdning.

2014 var også et år med en spirende optimisme og tegn på, at det igen begynder at gå den rigtige vej i Fredericia. Vi har fået gang i jordsalget igen, og vi kan endnu en gang bryste os af at være uofficiel dansk mester i jordsalg. Salget medfører nye arbejdspladser i vores kommune og forhåbentligt også nye borgere. Det lykkedes os også at gennemføre et par markante investeringer i byens udvikling; dels kanalbyggeriet i FredericiaC og dels købet af Bülows Kaserne. Begge investeringer rummer store potentialer for kommunens udvikling.

Investeringer i byens fremtid
Næppe er 2014 overstået førend vi går i gang med budgetlægning for 2016. Det gode regnskabsresultat og den robuste kassebeholdning giver os et rigtigt godt udgangspunkt for budgetlægningen. Vi kan nu i fællesskab tænke langsigtet i kommunens udvikling. Jeg ser frem til opgaven og bestræber mig på, at det igen er et samlet byråd, der tager ansvar i et kommende forlig.

Byrådets vision
Den langsigtede planlægning af kommunens udvikling bliver i høj grad muliggjort af byrådets nye vision. Vi har været igennem en lang proces, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.m. har været inviteret til at dele deres visioner for Fredericia. Det har været berigende at være med til. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget.

Fredericia får en vision, der bidrager til vækst, tiltrækker nye borgere og skaber det økonomiske grundlag, som er forudsætningen for at fastholde og udvikle vores velfærd.

Jeg ser derfor frem til en spændende tid, hvor vi i fællesskab skal realisere mulighederne for Fredericia.

Jacob Bjerregaard
Borgmester

  • Nedenfor finder du Fredericia Kommunes regnskab for 2014

 

 

Bilag