Regnskab 2015

Fredericia Kommunes regnskab for 2015

Ambitioner kræver styr på økonomien
 

Tilfredsstillende regnskabsresultat

Byrådets vision indeholder ambitiøse mål for bl.a. øget bosætning, erhvervsudvikling, investering i velfærden, bedre sundhed m.m. Visionen kræver, at vi har styr på økonomien og formår at skabe et råderum, som kan bruges på at investere i fremtiden. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg kan præsentere et regnskabsresultat, hvor de økonomiske rammer er overholdt, og hvor der er skabt et overskud, som kan anvendes til at investere i realiseringen af visonen.
 
Styr på økonomien er ikke en selvfølge i en tid med begrænset vækst i de offentlige budgetter, og hvor borgerne har høje forventninger til velfærden. Det har krævet en kæmpe indsats af ledere og medarbejdere i det daglige samt et  byråd, som har handlet økonomisk ansvarligt.
 
Visionerne foldes ud

Visionen er kendetegnet ved, at den ikke kun er et stykke papir, som vi taler om ved festlige lejligheder. Den er en konkret handlingsplan, der skal styrke væksten og velfærden. Vi har opnået en række markante resultater i det forgangne år:
 
Vi er blevet 260 fredericianere flere i løbet af 2015. Velkommen til jer alle - jeg er sikker på, at I alle vil falde godt til i vores dejlige kommune. Men vi har plads til mange flere, og derfor arbejder vi fortsat på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og lokke flere til.
 
2015 har også stået i erhvervsudviklingens tegn, hvor særligt etableringen af Business Fredericia står stærkt i erindringen. Foreningen har oplevet en markant medlemstilstrømningen i sin korte levetid, og jeg er sikker på, at den gode dialog er en medvirkende årsag til den flotte forbedring af placeringen på DI´s måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner.
  
Efter flere års stilstand er der igen kommet gang i salget af erhvervsjord ude i DanmarkC. Salg af erhvervsjord giver flere arbejdspladser og øger chancerne for bosætning. I sidste ende handler det om at forbedre kommunens skattegrundlag og dermed betingelserne for det kommunale serviceniveau.
 
2015 var også et år, hvor kulturlivet blomstrede. Ikke mindst teaterets flotte succes med opsætningen af Shu-bi-dua the musical er værd at nævne i den forbindelse. Det giver os alle noget at være stolte af, og det giver omsætning i byen, som kommer os alle til gode.
 
Tak til byrådet

Jeg vil gerne slutte af med at takke byrådet for indsatsen i det forløbne år. Tak for det gode samarbejde, som muliggør, at vi i fællesskab kan udvikle Fredericia til at være et endnu mere fantastisk sted at bo. Vi er på rette vej, men arbejdet er ikke gjort færdigt. Byrådet skal fortsat være i arbejdstøjet, hvis det skal lykkes for os at fasthold og udvikle Fredericia som vækstby.
 
Jacob Bjerregaard
Borgmester

  • Nedenfor finder du Fredericia Kommunes regnskab for 2015

Bilag