Regnskab 2016

Fredericia Kommunes regnskab for 2016

Et rigtig fint regnskabsresultat

 
Tre på stribe
Finanskrisen har rykket økonomien længere op på den kommunale dagsorden. Statens stramme styring af kommunerne og det begrænsede råderum har stillet skærpede krav til politikere og ledende embedsfolk om en professionel økonomistyring. Vi har med de seneste års regnskabsresultater bevist, at Fredericia kan leve op til regeringens krav. For tredje år i træk kommer vi ud med et positivt regnskabsresultat, som giver os et solidt fundament for den kommende budgetlægning.  

Der er meget, der tyder på, at vi er ved at være igennem finanskrisen. Optimisme og vækst er så småt på vej tilbage til kommunerne. En af årsagerne til det positive regnskabsresultat er, at der er godt gang i salget af erhvervsjord i kommunen. Det giver øgede salgsindtægter til kommunekassen og nye arbejdspladser.

Jeg forventer dog ikke, at de bedre tider betyder, at staten vil sende flere penge til kommunerne. På trods af et stigende antal ældre, øgede behov inden for det specialiserede socialområde m.m. er der udsigt til en meget begrænset vækst i den offentlige økonomi i de kommende år. Kommunerne skal med andre ord selv finde pengene, hvis vi skal opretholde og udvikle attraktive tilbud til borgere og erhvervsliv. Byrådet har i den forløbne byrådsperiode vist, at vi er i stand til dette.

Årsagerne til det forbedrede regnskabsresultat
Salget af erhvervsjord i det forløbne år betyder, at vi nærmer os dagen, hvor vi må melde udsolgt. Danmark C har været et kæmpe aktiv for Fredericia og et eksempel på, at byrådet gennem langsigtet planlægning er i stand til at skabe nye muligheder for kommunen.
Salget af erhvervsjord er imidlertid ikke den eneste årsag til det gode regnskabsresultat. Vi har i 2016 formået at holde budgetterne, og samtidig er flere kommet i arbejde.
Samlet betyder det et positivt resultat og styr på økonomien, hvilket er en afgørende forudsætning for, at vi kan bevare fokus på at folde de politiske visioner for Fredericia Kommune ud.

Tak til byrådet
Jeg vil gerne slutte af med at takke Byrådet og organisationen for indsatsen i det forløbne år. Lad os fortsætte det gode arbejde til gavn for Danmarks dejligste kommune.


Jacob Bjerregaard
Borgmester

Bilag