Slå adgang med tegn til/fra

Regnskab 2018

Fredericia Kommunes regnskab for 2018

Et godt år men med en ny slags udfordringer

Fredericia har grundlæggende en sund økonomi, hvor flere år med sparerunder er vendt til en økonomi i balance med råderum til investeringer i kommunens udvikling. Den sunde økonomi er resultatet af et samarbejdende byråd, der har udvist den fornødne økonomiske ansvarlighed. Jeg vil derfor gerne takke byrådet for jeres store indsats for at bringe økonomien tilbage på rette spor.

Årets regnskabsresultat viser os imidlertid, at den kommunale økonomi er udsat for et stigende udgiftspres. Der bliver flere plejekrævende ældre, flere voksne på det specialiserede socialområde og flere børn med særlige behov. Fredericia Kommune står ikke alene med disse udfordringer. Mange af landets kommuner står i en lignende situation som os.

Kommunerne styres stramt af centralt fastsatte rammer på både serviceudgifter og anlæg. Hvis kommunerne under ét ikke formår at overholde rammerne, udløser det en sanktion i form af reduktion af bloktilskuddet. Vi er som kommune forpligtet til at overholde rammerne. Det er en ny slags udfordring for os, at vi faktisk har en forbedret kassebeholdning, men at vi ikke har mulighed for at bruge de penge, vi ønsker at bruge.

Det udfordrer os, når vi samtidig mærker et stigende udgiftspres. Med mindre vi får løftet vores serviceramme markant i de kommende år, bliver vi tvunget til at omprioritere betydelige midler i vores kommunale økonomi for at kunne finansiere den hastigt ændrede demografi.

2018 skal ikke kun huskes for det stigende udgiftspres. Det skal også huskes som et år, hvor vi bl.a. færdiggjorde moderniseringen af Fredericia Idrætscenter, som i dag fremstår med en moderne opvisningshal, fremragende publikumsfaciliteter og et nyt loungeområde. Jeg er sikker på, at byens borgere og sportsfolk vil få glæde af centrets kvaliteter i de kommende år.

Også videreudviklingen af sundhedshuset skal fremhæves. Vi udtalte ved købet af det tidligere sygehus, at vi ville skabe Danmarks bedste sundhedshus. Mange har måske tænkt, at det var en lidt overmodig udtalelse at komme med. Som renoveringen af huset skrider frem og de mange aktører rykker ind, kan vi alle konstatere, at visionen er ved at lykkes. Regeringen er ved starten af 2019 kommet med et udspil til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Jeg vil påstå, at vi er løbet langt i forvejen med opgaven.

Jacob Bjerregaard

Borgmester

Du kan finde hele regnskabet for 2018 via link her nedenfor:

https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Regnskab/regnskab-...