Slå adgang med tegn til/fra

Brugerråd for ældre

Brugerrådene er brugernes talerør

Målet med brugerrådene er at fremme sociale aktiviteter og sociale netværk i lokalområdet. Brugerrådene samarbejder med Seniorrådet om at få sat fokus på ældres interesser i lokalområdet.

Formændene kan kontaktes direkte.

Formænd for Brugerrådene:

Seniorhuset I.P. Schmidt
Mary Larsen, e-mail: kontakt@seniorhuset-ips.dk
Hjemmeside: www.seniorhuset-ips.dk

Øster Elkjær Aktivitetscenter
Aja Sigvardsen, tlf. 30 69 81 47
Hjemmeside: http://www.ace.733.dk/#home 

Tavlhøj
Inger Kongsted, tlf. 25 89 25 70
Hjemmeside: tavlhoj.dk 

Der er også et Bruger- pårørenderåd på hvert plejecenter i kommunen. Du kan læse mere om Bruger- pårørenderådet under det enkelte plejecenters hjemmeside. Du finder en oversigt over de enkelte plejecentre under 'Læs også (Plejecentre)'.