Slå adgang med tegn til/fra

Fællesråd i dagtilbud og skoler

Vi arbejder i fællesskab på at skabe gode rammer for vores børn og unge.

Både dagtilbud (dagplejen samt kommunale og selvejende daginstitutioner) og skoler har et forum, Fællesrådet, hvor forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er i dialog med Børne- og Skoleudvalget og Børn & Unge-afdelingen.

Fællesrådene arbejder med mål og rammer, indsatsområder og budget-/aktivitetsbeskrivelser på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Fællesrådene holder møder 3-4 gange om året.