Slå adgang med tegn til/fra

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet arbejder med overordnede sager inden for folkeoplysningsrådet, herunder de generelle tilskudsbetingelser for folkeoplysende foreninger, indsatsområder, udvikling og tilsyn med foreningerne.

 

 

Rådets sammensætning

Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer:

2 medlemmer vælges blandt aftenskolerne i Fredericia efter aftenskolesamrådets (AIF) indstilling.

2 medlemmer vælges blandt idrætsforeningerne i Fredericia efter idrætssamtådets (SIF) indstilling.

1 medlem vælges blandt børne- og ungdomskorpsene (spejderne) i Fredericia efter børne- og ungdomskorpsenes samråds (BUS) indstilling.

1 medlem vælges blandt gruppen af andre godkendte folkeoplysende foreninger i Fredericia. Kultur & Idræt står for valghandlingen, da området ikke har et samråd.

1 medlem vælges blandt handicapidrætten i Fredericia. Kultur & Idræt står for valghandlingen, da området ikke har et samråd.

1 medlem vælges blandt de selvorganiserede grupper i Fredericia. Kultur & Idræt står for valghandlingen, da området ikke har et samråd.

Medlemmer
 • Leif Urhøj, Formand
  Repræsentant for AIF (Aftenskolerne i Fredericia)
  mail@dkaskole.dk - tlf. 29 85 02 43
 • Jan Møller Jørgensen, Næstformand
  Repræsentant for BUS (Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd)
  jan@friluftsexperten.dk - tlf. 30 31 83 37
 • Jette Rosenfeldt, Medlem
  Repræsentant for AIF (Aftenskolerne i Fredericia)
 • Gert Due Jørgensen, Medlem
  Repræsentant for SIF (Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia)
  lundagervej16@gmail.com - tlf. 26 73 08 34
 • Ruth Axø, Medlem
  Repræsentant for SIF (Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia)
 • Børge Larsen, Medlem
  Repræsentant for Handicapforeningerne
  larbog@outlook.dk - tlf. 30 98 89 13
 • Jesper Pedersen, Medlem
  Repræsentant for Selvorganiserende gruppe
  jp700075@gmail.com - tlf. 22 67 57 42

Kontakt til Folkeoplysningsrådet kan ske via Kultur & Idræt på kulturogfritid@fredericia.dk

Funktionsperiode

Folkeoplysningsrådet virker for en fireårig periode, som ligger i umiddelbar forlængelse af kommunalbestyrelsens valgperiode, således at det er den nye kommunalbestyrelse der godkender det nye folkeoplysningsråd. Medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

Forretningsorden

Folkeoplysningsrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden. Kultur & Idræt varetager sekretariatetsfunktionen for Folkeoplysningsrådet.  

Indsatspulje for folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper

Folkeoplysningsrådets indsatspulje for 2020 er henvendt til folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper.
Indsatspuljen er pt. sat i bero som følge af coronaepidemien.

Bilag