Emner i naturrådet
Slå adgang med tegn til/fra

Naturråd i Fredericia

Rådets formål er at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen i Fredericia kommune. Og at skabe grundlag for udviklingen via sammenhæng, frivillighed og forankring.

Det er et politisk ønske, at gøre afstanden kort mellem borgere, politikere og forvaltning, samt at løse de kommunale opgaver i dialog med det omgivende samfund i overensstemmelse med de politiske mål.

 

 

 

Bilag

Kommissorium for Naturråd i Fredericia kommune
Referater

Bilag

Medlemmer i Naturrådet

Bilag