Slå adgang med tegn til/fra

Borgerpanel

Fredericia Kommune havde et borgerpanel fra 2013 - 2019. Her på siden kan du blandt andet se, de undersøgelser som borgerpanelet lavede

Borgerpanelet har siden oprettelsen i 2013 spurgt fredericianerne til en række emner, der har optaget vores politikere og beslutningstagere. I 2019 blev det besluttet, at Borgerpanelet skulle lukkes.

Borgerpanelet var et dialogværktøj til at styrke demokratiet og fællesskabet i kommunen. Her på siden kan du læse mere om, hvad det ville sige at være medlem af panelet, fortrolighed og se, hvad Borgerpanelet har været brugt til.

Har du spørgsmål til Fredericia Kommunes Borgerpanel, er du velkommen til at kontakte os på borgerpanel@fredericia.dk

 

Hvad var et borgerpanel?

Et borgerpanel var en elektronisk samling af borgere, der havde sagt ja til at deltage i undersøgelser om forskellige emner i forbindelse med udviklingen af den offentlige service. Borgerpanelet fungerede ligesom en almindelig meningsmåling. Forskellen var, at det var de samme borgere, der blev spurgt over flere gange.

Det var Fredericia Byråd, der havade besluttet at oprette et borgerpanel. Borgerpanelets svar var ikke det samme som en folkeafstemning. Det er fortsat byrådet, der træffer de politiske beslutninger, men borgerpanelet kunne være med til at give politikerne viden og inspiration på områder, hvor det var vigtigt at kende brugernes og borgernes opfattelse og holdning.

 

Tidligere undersøgelser og resultater

Fredericia Byråd har siden 2014 brugt borgerpanelet til at få borgernes syn på forskellige emner.

Fredericia Kommunes Borgerpanel er blevet brugt til følgende undersøgelser:

  • Fredericia Cykelby (2014)
  • Input til evaluering af den politiske udvalgsstruktur (2015)
  • Frivillighedsundersøgelse (2017)
  • Friluftsliv og natursyn (2018)

Du kan se den seneste undersøgelse under Bilag.

 

 

Bilag

Seneste nyt

Her kan du læse de seneste pressemeddelelser

Flere vil deltage i lokaldemokrati

Naturen trækker i fredericianerne