Borgerpanel

Velkommen til Fredericia Kommunes Borgerpanel

Vi vil gerne høre din holdning til en række emner, der optager vores politikere og beslutningstagere. Borgerpanelet er et dialogværktøj til at styrke demokratiet og fællesskabet i kommunen.

Er du over 18 år og bosat i Fredericia Kommune, så kan du blive en del borgerpanelet. Som en del af panelet får du 2-3 gange om året et spørgeskema på e-mail, hvor vi beder dig tage stilling til forskellige emner.

Tilmeld dig borgerpanelet her

Her på siden kan du læse mere om at være medlem af panelet, fortrolighed og se hvad borgerpanelet tidligere har været brugt til.

 

Hvad er et borgerpanel?

Et borgerpanel er en elektronisk samling af borgere, der har sagt ja til at deltage i undersøgelser om forskellige emner i forbindelse med udviklingen af den offentlige service. Borgerpanelet fungerer ligesom en almindelig meningsmåling. Forskellen er, at det er de samme borgere, der bliver spurgt over flere gange.

Det er Fredericia Byråd, der har besluttet at oprette et borgerpanel. Borgerpanelets svar er ikke det samme som en folkeafstemning. Det er fortsat byrådet, der træffer de politiske beslutninger, men borgerpanelet kan være med til at give politikerne viden og inspiration på områder, hvor det er vigtigt at kende brugernes og borgernes opfattelse og holdning.

 

Om deltagelse i borgerpanelet

For at blive medlem af borgerpanelet skal du være over 18 år og bosat i Fredericia Kommune.

Som medlem af panelet vil du cirka 2-3 gange om året blive bedt om at udfylde et spørgeskema om aktuelle emner og temaer i kommunen. Du vil få tilsendt en e-mail med et link, som fører dig direkte til spørgeskemaet. Det tager som regel 5-10 minutter at besvare spørgsmålene.

Når du tilmelder dig panelet, bliver du ført videre til din personlige side i vores borgerpanel. Her skal du indtaste oplysninger som køn, alder, uddannelsesniveau, civilstatus, beskæftigelse, boligform, boligejerform, antal hjemmeboende børn, husstandsindkomst og bopæl. Disse oplysninger benyttes til at sikre, at borgerpanelet repræsenterer kommunens befolkningssammensætning. Det er dit eget ansvar at holde din personlige side opdateret, så det passer med dine nuværende personlige forhold.

Dit medlemskab af borgerpanelet er personligt, og det kan kun bruges af dig. Der er ingen forpligtelser forbundet med medlemskabet, og du kan til enhver tid melde dig ud igen. I din tilmeldingsmail får du både et link til din personlige side i Fredericia Kommunes Borgerpanel og et link til udmeldelse af panelet, så det er vigtigt at gemme denne mail. I forbindelse med udsendelsen af nye undersøgelser vil der også være mulighed for at melde sig ud af panelet.

Har du spørgsmål til panelet er du velkommen til at kontakte os på borgerpanel@fredericia.dk

 

Fortrolighed

For at blive medlem af Fredericia Kommunes Borgerpanel er det nødvendigt, at du accepterer, at Fredericia Kommune og Rambøll Management Consulting A/S må opbevare og behandle dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelser om aktuelle emner og temaer, som kommunen ønsker at få panelets holdning til.

Formålet med opbevaringen af personlige oplysninger er at sikre et repræsentativt panel, der afspejler Fredericia Kommunes befolkningsmæssige sammensætning. Dine personoplysninger - køn, alder, uddannelsesniveau, civilstatus, beskæftigelse, boligform, boligejerform, antal hjemmeboende børn, husstandsindkomst og bopæl - vil kun blive behandlet i forbindelse med borgerpanelets undersøgelser. Oplysningerne bruges til at skelne mellem forskellige befolkningsgruppers besvarelser.

Vi garanterer medlemmer af borgerpanelet fuld anonymitet. Alle besvarelser bliver behandlet fortroligt og bliver kun brugt i forbindelse med analyser af borgerpanelets undersøgelser. Personlige oplysninger bliver afrapporteret i anonymiseret form og vil aldrig blive videregivet til andre, heller ikke internt i Fredericia Kommune.

Vi driver borgerpanelet i samarbejde med analyseinstituttet Rambøll Management Consulting A/S. Undersøgelserne bliver lavet i SurveyXact, der er et spørgeskemaværktøj med høj datasikkerhed. Du kan læse mere om SurveyXact og datasikkerhed på firmaets hjemmeside: https://www.surveyxact.dk/produkt/sikkerhed/


Hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Mai-Brit Berg på følgende måder:
•    Sikker Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21150
•    På e-mail: datasikkerhed@fredericia.dk  
•    På telefon: 7210 7161
•    Ved brev: Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

Tidligere undersøgelser og resultater

Fredericia Byråd har siden 2014 brugt borgerpanelet til at få borgernes syn på forskellige emner.

Fredericia Kommunes Borgerpanel er blevet brugt til følgende undersøgelser:

  • Fredericia Cykelby (2014)
  • Input til evaluering af den politiske udvalgsstruktur (2015)
  • Frivillighedsundersøgelse (2017)
  • Friluftsliv og natursyn (2018)

Du kan se den seneste undersøgelse under Bilag.

 

 

Bilag

Seneste nyt

Her kan du læse de seneste pressemeddelelser

Flere vil deltage i lokaldemokrati

Naturen trækker i fredericianerne