Slå adgang med tegn til/fra

Borgerpanel

Velkommen til Fredericia Kommunes Borgerpanel

Borgerpanelet har siden oprettelsen i 2013 spurgt fredericianerne til en række emner, der har optaget vores politikere og beslutningstagere. I 2019 blev det besluttet, at Borgerpanelet skulle lukkes.

Borgerpanelet var et dialogværktøj til at styrke demokratiet og fællesskabet i kommunen. Her på siden kan du læse mere om, hvad det ville sige at være medlem af panelet, fortrolighed og se, hvad Borgerpanelet har været brugt til.

Har du spørgsmål til Fredericia Kommunes Borgerpanel, er du velkommen til at kontakte os på borgerpanel@fredericia.dk

 

Hvad er et borgerpanel?

Et borgerpanel er en elektronisk samling af borgere, der har sagt ja til at deltage i undersøgelser om forskellige emner i forbindelse med udviklingen af den offentlige service. Borgerpanelet fungerer ligesom en almindelig meningsmåling. Forskellen er, at det er de samme borgere, der bliver spurgt over flere gange.

Det er Fredericia Byråd, der har besluttet at oprette et borgerpanel. Borgerpanelets svar er ikke det samme som en folkeafstemning. Det er fortsat byrådet, der træffer de politiske beslutninger, men borgerpanelet kan være med til at give politikerne viden og inspiration på områder, hvor det er vigtigt at kende brugernes og borgernes opfattelse og holdning.

 

Fortrolighed

For at blive medlem af Fredericia Kommunes Borgerpanel er det nødvendigt, at du accepterer, at Fredericia Kommune og Rambøll Management Consulting A/S må opbevare og behandle dine personoplysninger i forbindelse med undersøgelser om aktuelle emner og temaer, som kommunen ønsker at få panelets holdning til.

Formålet med opbevaringen af personlige oplysninger er at sikre et repræsentativt panel, der afspejler Fredericia Kommunes befolkningsmæssige sammensætning. Dine personoplysninger - køn, alder, uddannelsesniveau, civilstatus, beskæftigelse, boligform, boligejerform, antal hjemmeboende børn, husstandsindkomst og bopæl - vil kun blive behandlet i forbindelse med borgerpanelets undersøgelser. Oplysningerne bruges til at skelne mellem forskellige befolkningsgruppers besvarelser.

Vi garanterer medlemmer af borgerpanelet fuld anonymitet. Alle besvarelser bliver behandlet fortroligt og bliver kun brugt i forbindelse med analyser af borgerpanelets undersøgelser. Personlige oplysninger bliver afrapporteret i anonymiseret form og vil aldrig blive videregivet til andre, heller ikke internt i Fredericia Kommune.

Vi driver borgerpanelet i samarbejde med analyseinstituttet Rambøll Management Consulting A/S. Undersøgelserne bliver lavet i SurveyXact, der er et spørgeskemaværktøj med høj datasikkerhed. Du kan læse mere om SurveyXact og datasikkerhed på firmaets hjemmeside: https://www.surveyxact.dk/produkt/sikkerhed/


Hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Mai-Brit Berg på følgende måder:
•    Sikker Post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21150
•    På e-mail: datasikkerhed@fredericia.dk  
•    På telefon: 7210 7161
•    Ved brev: Gothersgade 20, 7000 Fredericia, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

 

Tidligere undersøgelser og resultater

Fredericia Byråd har siden 2014 brugt borgerpanelet til at få borgernes syn på forskellige emner.

Fredericia Kommunes Borgerpanel er blevet brugt til følgende undersøgelser:

  • Fredericia Cykelby (2014)
  • Input til evaluering af den politiske udvalgsstruktur (2015)
  • Frivillighedsundersøgelse (2017)
  • Friluftsliv og natursyn (2018)

Du kan se den seneste undersøgelse under Bilag.

 

 

Bilag

Seneste nyt

Her kan du læse de seneste pressemeddelelser

Flere vil deltage i lokaldemokrati

Naturen trækker i fredericianerne