Slå adgang med tegn til/fra

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater fra byrådsmøder, udvalgsmøder og tema-/orienteringsmøder

Du kan se en video fra det konstituerende byrådsmøde her.

 

18/5-22 - Vi har pt. desværre tekniske udfordringer med hentningen af de nyeste dagsordner og referater til hjemmesiden. Vores leverandør arbejder på at løse problemet. 

 

Byrådet  25.05.2022 Dagsorden

Bilag til dagsorden: 
Ansøgning 2 til branding pulje 2022
Handleplanskatalog til Fredericia for Livet. Maj 2022
Høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027