Slå adgang med tegn til/fra

Din uafhængige borgervejleder

 

Borgervejlederen kan hjælpe dig med følgende opgaver

 

 • Hjælpe dig med at skabe overblik
 • Vejlede dig i forståelse af information, breve og afgørelser fra Fredericia kommune
 • Vejlede dig om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude samt sikre en fortsat dialog mellem dig og Fredericia kommune
 • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i Fredericia kommune
 • Informere og vejlede om, hvordan du klager over en afgørelse fra kommunen og hvem, der kan behandle din klage
 • Hjælpe med at udforme en klage over kommunens sagsbehandling
 • Vejlede dig om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder

 

Du kan få hjælp til at forberede dig til en samtale/møde i kommunen.

Borgervejlederen kan deltage i en samtale som støtte, hvis du ikke har en person i din familie eller netværk, der kan deltage.

Det primære fokus som støtte er at få dig til at føle dig tryg og hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen/mødet.

Kontakt borgervejlederen

Du kan altid ringe, sende en sms eller mail.
Du er også velkommen til at kigge forbi. Men hvis du vil være sikker på, at jeg har tid til at snakke med dig uden, at du skal vente, er det en god ide at aftale tid inden.

 • Kan jeg ikke tage telefonen, så indtal en besked eller send en sms og jeg vender hurtigst muligt tilbage.
 • Sms til 2241 0152 eller mail til borgervejleder@fredericia.dk. Husk, at mail ikke er sikker, så skriv generelt, uden personfølsomme oplysninger
 • Digital post - borgervejleder findes under Fredericia kommune i e-boks / borger.dk. Du kan på denne måde sende personfølsomme oplysninger og har mulighed for at videresende digitale dokumenter. Se under punktet "Digital post" længere nede, hvordan du nemmest sender digital post direkte til borgervejlederen

Du vil altid få svar inden for 24 timer på din henvendelse mindre, at det er weekend/helligdag eller ferie.

Træffetider og hvor træffes borgervejlederen

Der er ikke længere træffetid uden tidsbestilling - men hvis du ringer / sender sms eller mail, så finder vi en tid, der passer dig.

Hovedbegrundelsen for ikke længere at have træffetid er, at du skal kunne mødes med mig, når det passer dig / jer. Det er ofte i et andet tidsrum end kl. 10-14 tre dage om ugen som træffetiden tidligere var (og på biblioteket torsdage kl. 16-18).

Mit kontor er i lokale 303 ved byrådssalen med indgang i Borgerservice i Gothersgade.
(til venstre, når du kommer ind på rådhuset og gå ind ad den store dør, 7 trin op og kontoret er tredje dør på højre hånd).

 

Biblioteket i Fredericia
Der er ikke længere træffetid - se begrundelsen oven for i dette afsnit.

 

 

 


 

Ændringer i træffetiden

Der er ikke længere træffetid uden tidsbestilling - men hvis du ringer / sender sms eller mail, så finder vi en tid, der passer dig.

Hovedbegrundelsen for ikke længere at have træffetid er, at du skal kunne mødes med mig, når det passer dig / jer. Det er ofte i et andet tidsrum end kl. 10-14 tre dage om ugen som træffetiden tidligere var.

 

 

Om borgervejlederen og funktionsbeskrivelse

Borgervejlederen er ansat direkte af Fredericia Byråd og er derfor adskilt fra kommunens administration.

Borgervejlederen har tavshedspligt og de oplysninger, du giver til borgervejlederen forbliver anonyme.

Funktionsbeskrivelse er som bilag under punkt 2: https://www.fredericia.dk/dagsorden/demokrati-borgerudvalget-26-09-2017

Du kan ikke få hjælp til
 • Nyidanmark om opholdstilladelse / familiesammenføring mv. Der er til gengæld mulighed for at få hjælp ved Integrationsnet i Vendersgade 26B, 1., onsdage kl.13 eller i lektiecaféen i Frivillighuset, Vendersgade 63, mandag-torsdage kl. 17-20
 • Personaleforhold
 • Politiske beslutninger
 • Sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, domstolene eller Folketingets Ombudsmand
Digital post (med personfølsomme oplysninger)

Du kan fra din digitale postkasse (videre-)sende dokumenter til borgervejlederen. Personfølsomme oplysninger er naturligvis personnummer, men også "en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold."

Som borger skal du blot klikke her: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20500

Det er en fordel, hvis du inden du klikker gemmer dokumentet på din pc, så du kan vedhæfte det inden, at du videresender.

Som virksomhed her: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=20500

Årsberetninger 20/21, 19/20, 18/19 og 17/18

2020-2021:

https://www.fredericia.dk/system/tdf/acadre/Files_2946_2792891/bilag_1_-_borgervejlederens_aarsberetning_2020-2021.pdf.pdf?file=1&type=node&id=1024807&force=

 

2019-2020:

https://www.fredericia.dk/system/tdf/acadre/Files_2660_2602611/bilag_1_-_borgervejlederens_aarsberetning_2019-2020.pdf.pdf?file=1&type=node&id=982884&force=

 

 

2018-2019:

Borgervejlederens Årsberetning for 2018-2019

Anbefaling:

Jeg har valgt ikke at komme med anbefalinger, da jeg er meget glad for Analyseenhedens anbefalinger som Social-og Beskæftigelsesudvalget har tilsluttet sig. Det er mit håb, at anbefalingerne implementeres i hele kommunen.

Jeg vil samtidig anerkende den positive forandring som jeg oplever i tilgangen til borgerne og arbejdet med at forbedre kommunikation og sagsbehandlingstid på tværs af forvaltningen.

Der er mærkbar forskel fra april 2017 til nu.

Dog vil jeg opfordre til øget opmærksomhed på forpligtelsen til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning, jf. Retssikkerhedsloven § 5 og Forvaltningsloven § 7.

Med ekspertviden inden for eget område er det vigtigt at undersøge mulighederne hos kollegaer i andre forvaltningsgrene og / eller henvise borgere til rette vedkommende for mere specifik rådgivning og vejledning.

 

Borgervejledernes Årsberetning for 2017-2018

De tre anbefalinger:

Anbefalinger

 

a)

Det er vores anbefaling, at alle kvitterer inden 24 arbejdstimer, når en skriftlig henvendelse er modtaget – mail, sms, brevpost og digital post.

Det vil gøre borgeren mere rolig med visheden om, at henvendelsen er nået frem til rette modtager og samtidig skåne forvaltningen for flere henvendelser.

 

Man kunne etablere autosvar hos alle medarbejdere og / eller sætte tid af dagligt i sin kalender til at kvittere for henvendelser.

En kvittering for modtagelse er naturligvis ikke det samme som at behandle henvendelsen. Der kunne samtidig arbejdes hen i mod, at man allerede i kvitteringen angav en absolut frist for behandling af og svar på henvendelsen.

 

Dette kunne erstatte sagsbehandlingstider på hjemmesiden, hvor der står ”Hvis du ikke kan få et konkret svar inden 14 dage, får du et kvitteringsbrev fra os”.

 

 

Det er vores anbefaling, at telefoniske henvendelser behandles mere smidigt. Telefontiden kan udvides til kl. 9-12 på alle hverdage samtidig med, at en borger ringes op inden for 48 arbejdstimer, når der er udtrykt ønske om opringning enten til call-center eller skriftligt.

 

Ved ikke at reagere på borgers henvendelser risikerer flere medarbejdere at skulle bruge arbejdstid på gentagne henvendelser fra den samme borger og det ses jævnligt, at ledere og politikere også bliver kontaktet. Det kunne formentlig være undgået ved hurtig respons på borgers henvendelse.

 

Telefonisk henvendelse er også hurtigere end personlig henvendelse, der er alternativet, hvis man ikke kommer igennem i telefontiden eller hvis der ikke bliver ringet tilbage.

Yderligere fokus på modtagelsen af henvendelser fra borgere – det er vores ønske, at hver enkelt borgers henvendelse modtages på samme måde som henvendelser fra mulige tilflyttere hos Tilflytterservice.

 

Borgers første kontakt med kommunen er ofte afgørende for borgers syn på de ansatte. Vi hører jævnligt medarbejdere sige ”tak for din tid / fordi du kom / fordi du ringede” – og borgeren får en helt anden oplevelse.

 

I Fredericia kommune vil alle medarbejdere borgerne og det skal kontakten tydeligt bære præg af.

 

 

b)

Det anbefales, at kommunens hjemmeside i højere grad indeholder aktuelle opdaterede informationer og at siden med sagsbehandlingstider får en fremtrædende placering.

Nyttige informationer kunne være direkte telefonnumre på medarbejdere og organisationsdiagram som på broen7000.

Desuden benytter en del medarbejdere selvbetjening.nu, der er vidensbank for blandt andet medarbejdere i call-centret. En viden, der bør deles direkte på hjemmesiden.

Det anbefales også, at langt flere medarbejdere bliver webredaktører, så man som minimum på teamniveau kan lægge aktuel information op.

 

c)

Det anbefales, at forvaltningen benytter hinandens forskellige fagligheder på tværs. Derigennem vil den faglige kvalitet kunne højnes yderligere, samt styrke samarbejdet mellem borger og forvaltning betydeligt.

Der er mulighed for, at få tilegnet ny eller brugbar viden til, at konkretisere og målrette de forskellige indsatser for borgere og medarbejdere. Gevinsten vil være, at faglighed styrkes væsentligt på tværs i kommunen. Gennem styrket tværfaglighed på tværs i forvaltningerne er det muligt i højere grad at få skabt helhedsorienterede forløb i kommunen.