Slå adgang med tegn til/fra

Byrådsmedlemmernes vederlag

Oversigt over vederlag.

Byrådsmedlemmerne oplyser hvert år om vederlag for løsning af opgaver, som de er udpeget til at løse.

Vederlagene fremgår af nedenstående bilag:

 

 

 

 

Bilag

Styrelsesloven

Uddrag af Styrelseslovens § 16e:

Stk. 1. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

Hele Styrelsesloven