Slå adgang med tegn til/fra

Mødekalender

Her kan du se, hvornår der er møder i byrådet og udvalgene

Byrådsmøder afholdes som hovedregel på mandage kl. 17. Alle møder foregår i byrådssalen på rådhuset.

Se dagsordner og referater for møderne under 'Dagsordner og referater'.

Møder i byrådet 2021

  • 25. januar
  • 1. marts
  • 17. maj
  • 14. juni
  • 28. juni
  • 6. september 
  • 11. oktober
  • 29. november*
  • 13. december
  • 14. december (konstituerende møde)

* Byrådets borgerdialogmøder

Se øvrige udvalgsmøder i mødekalenderen for 2021 under Bilag.

Bilag