Slå adgang med tegn til/fra

Mødekalender

Her kan du se, hvornår der er møder i byrådet og udvalgene

Byrådsmøder afholdes som hovedregel på mandage kl. 17. Alle møder foregår i byrådssalen på rådhuset.

Se dagsordner og referater for møderne under 'Dagsordner og referater'.

Møder i byrådet 2020

  • 3. februar
  • 24. februar*
  • 27. april
  • 22. juni - afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i ADP Loungen
  • 31. august - afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i ADP Loungen
  • 5. oktober
  • 9. november*
  • 14. december

 * Byrådets borgerdialogmøder.

Se øvrige udvalgsmøder i mødekalenderen for 2020 under Bilag.

Bilag