Fredericia Ungebyråd

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia.

Fredericia Kommunes Ungebyråd samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge.

Fredericia Ungebyråd vælges af og blandt Fredericias børn og unge i alderen 13-17 år. De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til Ungebyrådet. Valgperioden er to år.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid.

Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Hvad er Ungebyrådet for noget?

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til en masse ting, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år - så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i.

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Ungebyrådets medlemmer

Det nye Ungebyråd der blev valgt torsdag d. 31. januar 2019:

1) Maria Kristiansen
2) Toni Radu
3) Kirthana Suppaia
4) Victor Hvilsom Nicolaisen
5) Trine Brøndum Sørensen
6)  Kasper Baltzer Damkjær
7) Jonas Bech Kristensen
8) Sofie Kiel Jørgensen
9) Sofie Søe
10) Maya Zidan
11) Victor Gerdes Jessen
12) Martina Johnsen
13) Michala Rasmussen
14) Karla Mikkelsen
15) Victor Grønborg Bjerre
16) Sebastian Hassing Corlin
17) Hosai Rahman
18) Erna Micijevic
19) Lara Malak Dölek
20) Amanda Johanne Kroegpøth
21)

Suppleanter

ingen pt.  
 

Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.