Fredericia Ungebyråd

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia.

Fredericia Kommunes Ungebyråd samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge.

Fredericia Ungebyråd vælges af og blandt Fredericias børn og unge i alderen 13-17 år. De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til Ungebyrådet. Valgperioden er to år.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid.

Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

 

STEMMERNE FRA VALGET TORSDAG D. 31. JANUAR 2019 ER TALT OP. NAVNENE PÅ DE NYE MEDLEMMER KAN DU SE UNDER AFSNITTET "UNGEBYRÅDETS MEDLEMMER"

Valg til Ungebyrådet januar 2019

Torsdag d. 31. januar 2019 er der valg til Ungebyrådet.

Fristen for at stille op som kandidat er fredag d. 25. januar 2019.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til Ungebyrådet, så kontakt din lærer.

Spørgsmål kan rettes til Søren Pedersen (soren.pedersen@fredericia.dk ) eller Elise Venndt (elise.venndt@fredericia.dk )

Bilag

Kan jeg være med?

Ja, du er mere end velkommen i Ungebyrådet, hvis...

  • du går i 7. klasse og opefter
  • du er mellem 13 og 17 år gammel på valgdatoen
  • du bor i Fredericia Kommune
  • du har viljen og lysten til at være med til at gøre en forskel
  • du vil have indflydelse på relevante emner og temaer, der vedrører børn og unge
Hvad er Ungebyrådet for noget?

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til en masse ting, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år - så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i.

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Ungebyrådets medlemmer

Det nye Ungebyråd der blev valgt torsdag d. 31. januar 2019:

1) Maria Kristiansen
2) Toni Radu
3) Anna Feld
4) Victor Hvilsom Nicolaisen
5) Trine Brøndum Sørensen
6) Liv Poulsen Mataji
7) Jonas Bech Kristensen
8) Kirthana Suppaia
9) Sofie Søe
10) Maya Zidan
11) Victor Gerdes Jessen
12) Maryam Sidiqi
13) Michala Rasmussen
14) Karla Mikkelsen
15) Victor Grønborg Bjerre
16) Sebastian Hassing Corlin
17) Martina Johnsen
18) Sisse Hansen
19) Maria Anette Pedersen
20) Kasper Baltzer Damkjær
21) Sofie Kiel Jørgensen

Suppleanter

22) Hosai Rahman
23) Erna Micijevic
24) Lara Malak Dölek
25) Louie Bøttern

 

Det afgående Ungebyråd

Astrid Helgeland

Gülay Tunay Basri

Jonas Broe Bendtsen

Magnus Andersen

Marcus Hartmann Andersen

Marcus Weimar Pryds

Mathilde Bjørn Ambye

Nanna Vu

Oliver Klaus Pedersen

 

Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.

Feedback