Fredericia Ungebyråd
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia.

Fredericia Kommunes Ungebyråd samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge.

Fredericia Ungebyråd vælges af og blandt Fredericias børn og unge i alderen 13-17 år. De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til Ungebyrådet. Valgperioden er to år.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

Hvad er Ungebyrådet for noget?

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år - så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til emner, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i. Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid. Ungebyrådet mødes 4-5 gange om året.

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Ungebyrådets medlemmer

Fredericia Ungebyråd

Det nye Ungebyråd der blev valgt torsdag d. 31. januar 2019

Ungebyrådets medlemmer:

1) Kirthana Suppaia  ( ungeborgmester )
2) Maya Zidan ( 1. suppleant )
3) Jonas Bech Kristensen  ( 2. suppleant )
4) Victor Hvilsom Nicolaisen
5) Trine Brøndum Sørensen
6)  Kasper Baltzer Damkjær
7)  Maria Kristiansen
8) Sofie Kiel Jørgensen
9) Sofie Søe
10) Toni Radu
11) Victor Gerdes Jessen
12) Martina Johnsen
13) Michala Rasmussen
14) Karla Mikkelsen
15) Victor Grønborg Bjerre
16) Sebastian Hassing Corlin
17) Hosai Rahman
18) Erna Micijevic
19) Lara Malak Dölek
20) Amanda Johanne Kroegpøth
21)

Suppleanter

ingen pt.  
 

Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.