Fredericia Ungebyråd
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia.

Fredericia Kommunes Ungebyråd samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge.

Fredericia Ungebyråd vælges af og blandt Fredericias børn og unge i alderen 13-17 år. De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til de 21 pladser i Ungebyrådet. Valgperioden er to år.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

En video om opstilling og valg: 
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/1697473527112675

En video om arbejdet i ungebyrådet: 
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/322569156296392

UNGEBYRÅDETS MEDLEMMER

Følgende er valgt ind i Fredericia Ungebyråd ved valget d. 14. oktober 2021

1. MILLE ANDREA DYHRBERG
2. ALFRED AARESTRUP
3. MAYA CLEMENT DUJKOVIC GARN
4. EMMA MATHILDE SCHJERMER
5. SEBASTIAN HANSEN
6. KIRA AHRENFELDT STRANDBY
7. FREDERIK DUPONT JAKOBSEN
8. MIKKEL RISBERG MATHIASSEN
9. LUDVIG SVARRE WINTHER
10. BERTRAM JAKOBSEN
11. JACOB MELDGAARD
12. KATRINE ERLANDSEN
13. GRY DALL
14. HELENA HUYNH
15. MEGAN KRÜGER STEWART
16. NIELS HVILBORG
17. LIVA MARIE HUSTED
18. LERKE MARIE JOHNSEN
19. NORA EMILIE THORSTINSSON ØRUM
20. MATHILDE POULSEN
21. SILKE JÆGER

Følgende er suppleanter til Fredericia Ungebyråd
1. CASPER HASSING CORLIN
2. EJNER GRØN ROEPSTORFF
3. SIGNE ISABELLA AUTZEN LAURSEN
4. IDA FEY
5. MIYA MARION RUTENBERG
6. RASMUS GIL PETERSEN
7. SUHRAB SEKANDER RASHIDI
8. HJALDE BENJAMIN NIELSEN
9. SILAS MIDTGAARD ANDERSEN
10. MELANIE JØRGENSEN
11. SIMON FRIBORG
12. ULF WESENBERG

KANDIDATER TIL VALGET 14. OKTOBER 2021

Herunder er kandidaterne listet op i alfabetisk rækkefølge:

ALFRED AARESTRUP
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Demokratiske processer.
Arbejdet med andre.
Spændende.
Jeg tror, at jeg er god.
Mærkesager:
Bedre skoleliv.
Bedre udendørsarealer.
Kortere skoledag.
Fritidsinteresser:
Computer.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg får ting indført.

BERTRAM JAKOBSEN
Alder:
14 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg gerne vil blive hørt og sige min mening.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for at få skolen til at blive bedre.
Vise hensyn til klimaet.
Fritidsinteresser:
Spille, fitness og være sammen med mine venner.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
At jeg siger min mening, og jeg er nysgerrig på ting.

CASPER HASSING CORLIN
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
For at gøre en forskel i byen
Mærkesager:
At gøre byen til et bedre sted for unge.
Fritidsinteresser:
Golf
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg har haft en bror i ungebyrådet, så jeg ved lidt om det.

EJNER GRØN ROEPSTORFF
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg kan godt lide at have indflydelse, og jeg tror, at jeg kan gøre en forskel.
Mærkesager:
Bedre arealer og aktiviteter.
Bedre skoleressourcer.
Sjovere aktiviteter.
Fritidsinteresser:
Tennis, trompet, klaver og tegning
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg snakker meget og elsker at diskutere.

EMMA MATHILDE SCHJERMER
Alder: 14 år
Skole: Erritsø Fællesskole afd. Bygaden
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg synes, det lyder spændende og fordi jeg gerne vil have indflydelse på min by
Mærkesager:
Jeg vil gerne arbejde for flere aktivitet for unge, mere samarbejde mellem skolerne.
Fokus på alkohol politik.
Fritidsinteresser:
I min fritid spiller jeg fodbold og træner et børne fodboldhold en gang i ugen.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er smilende og jer er engageret. Jeg går altid efter mine mål.

FREDERIK DUPONT JAKOBSEN
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg gerne vil gøre skolen til et bedre sted.
Mærkesager:
Jeg vil kæmpe for kortere skoledage samt mere motion i timerne.
Fritidsinteresser:
Jeg spiller golf på højt plan, og så spiller jeg også badminton.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg kan godt lige politik, og jeg vil kæmpe for min sag indtil slutningen.

GRY DALL
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg ikke tror, at jeg er den eneste, der synes, at vi får for lidt tid til os selv.
Mærkesager:
Mere tid til os selv, så ingen skal læse lektier.
Fritidsinteresser:
Klarinet, klaver og violin.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er ordblind, men det stopper mig ikke.

HELENA HUYNH
Alder:
13 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gøre en forskel, og folk skal føle sig godt tilpas i skolen.
Mærkesager:
Jeg vil få bedre skolegang, fx toiletter, vægge og andre.
Man kan købe mad i skolen.
Fritidsinteresser:
Jeg går til violin, og jeg læser også tit.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg tør at sige min mening om ting, og jeg vil gerne gøre en indflydelse.

HJALDE BENJAMIN NIELSEN
Alder:
14 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg tror, det ville være hyggeligt, og jeg er meget interesseret i politik.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for en bedre folkeskole.
Fritidsinteresser:
Jeg kan lide videospil og at fægte.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er god til at tale min sag og tale andres sag.

IDA FEY
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gøre en forskel.
Mærkesager:
Mere rene skoler.
Man har det godt.
Fritidsinteresser:
Skydning og mine dyr.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er ordblind.
Jeg er mig selv.

JACOB MELDGAARD
Alder:
14 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne stille op til byrådet, fordi jeg vil komme med nogle gode ideer til, hvad der sker her i byen.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for at få flere fritidsinteresser til byen og simulationslastbiler.
Fritidsinteresser:
Lastbiler og tage billeder.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
...

KATRINE ERLANDSEN
Alder:
13 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg gerne vil have indflydelse på skolen.
Mærkesager:
Bedre toiletter.
Mulighed for at købe mad på skolen.
Fritidsinteresser:
Jeg kan godt lide at læse og høre musik.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg har min mening om de fleste ting, og jeg vil gerne have, at tingene er retfærdige.

KIRA AHRENFELDT STRANDBY
Alder:
15 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg altid er god til at byde ind og kan lide at sige min mening.
Mærkesager:
Bedre undervisningslokaler.
Mere bevægelse i undervisningen.
Mobning.
Fritidsinteresser:
Arbejde, netflix og hygge med venner.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
At jeg er en åben, smilende, positiv og glad person, og at jeg godt kan lide at gøre en forskel.

LIVA MARIE HUSTED
Alder:
14 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne tale en sag for de unge, og jeg vil gerne vise, hvordan vi med de unges meninger kan lave noget godt.
Mærkesager:
Øg forsvarets budget.
Afskaf arveafgiften. 
Fritidsinteresser:
Dans, sping og gymnastik.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg kan godt lide at tale og komme med mine egne meninger. Jeg elsker sport og er meget aktiv.

LERKE MARIE JOHNSEN
Alder:
14 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne, fordi jeg vil gøre en forskel for skolerne i Fredericia.
Mærkesager:
Sammenhold på overgangen og klasserne.
Fritidsinteresser:
Snakker med vennerne og er sammen med vennerne.
Går ture med min hund.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg vil kæmpe for min sag og gøre mit bedste for at komme igennem med mine ting.
Jeg er en åben person og vil lytte til alle, og jeg ser det gode i alle.

LUDVIG SVARRE WINTHER
Alder: 13 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
For at repræsentere min skole.
Mærkesager:
Mulighed for at ordblinde kan få bedre hjælp.
Flere mødesteder for unge.
Fritidsinteresser:
Basketball
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg vil kæmpe for mine mærkesager.

MATHILDE POULSEN
Alder:
13 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi at vi unge skal have mulighed for at være med til at vælge, hvad der skal ske i klubben.
Mærkesager:
At unge mennesker i byen bliver hørt.
Jeg vil kæmpe for, at man kan have flere ungeområder.
Fritidsinteresser:
Jeg er social i fritidsklub.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg siger min mening. Jeg er lidt højlydt (god og dårlig måde).

MAYA CLEMENT DUJKOVIC GARN
Alder:
14 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg vil sikre os unge en god fremtid og god skolegang.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde meget med mobning, da det er en stor del af nogens skolegang.
Fritidsinteresser:
Håndbold, musik og mountainbike.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg går meget ind for klima, dyrevelfærd og unges rettigheder uanset køn eller hudfarve. Jeg vil selv være advokat, så det ville være godt for mig at lære at tale til fremmede på en civiliseret måde.

MEGAN KRÜGER STEWART
Alder: 13 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil stille op til det, fordi det lyder interessant, og fordi det lyder som noget, jeg er god til.
Mærkesager:
...
Fritidsinteresser:
...
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
...

MELANIE JØRGENSEN
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne gøre en forskel.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for, at de unge har flere steder at tage hen.
Fritidsinteresser:
Cykling, spejder og ridning.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg kan være sød, sur og sjov.

MIKKEL RISBERG MATHIASSEN
Alder:
14 år
Skole: Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg synes, at det vil være godt at kunne ændre på skolelivet på et højere niveau.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for bedre trivsel for alle.
Fritidsinteresser:
Jeg kan lide at svømme og være sammen med mine venner.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er klar til at få nye ideer og tænke ud af boksen.

MILLE ANDREA DYHRBERG
Alder: 14 år
Skole: Erritsø Fællesskole afd. Bygaden
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg stiller op fordi jeg gerne vil gøre en forskel for de unge i byen, og jeg vil gerne have en indflydelse på min by, og hvad der sker med den.
Mærkesager:
Jeg vil gerne arbejde for, at unge kan færdes trygt i byen.
Jeg vil gerne have mulighed for at have mødesteder for byens unge.
Jeg vil gerne have gode muligheder for et bedre gruppe arbejde på skolerne.
Fritidsinteresser:
I min fritid spiller jeg fodbold og træner et børne hold en gang i ugen med min veninde.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg laver frivilligt arbejde i min fodbold klub og elsker at kunne få andre til at have det godt.
Jeg engagerer mig altid 100 % i de ting jeg laver.

MIYA MARION RUTENBERG
Alder: 13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil bare gerne prøve det.
Mærkesager:
At skolen får flere ting og legepladser og skraldespande.
Fritidsinteresser:
Ridning
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er tysker.

NIELS HVILBORG
Alder:
14 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne prøve politik, og jeg synes, at det er fedt at gøre en forskel.
Mærkesager:
Man skal synes, at det er fedt, sjovt og hyggeligt at gå rundt i Fredericia.
Fritidsinteresser:
Jeg er spejder og spejderleder, og så fisker jeg.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er omsorgsfuld og vil gøre meget for at hjælpe andre.

NORA EMILIE THORSTINSSON ØRUM
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne gøre noget godt, og fordi jeg vil hjælpe alle.
Mærkesager:
Jeg vil arbejde for, at alle har det godt.
Bedre udearealer (legepladser).
Fritidsinteresser:
Træner til optimist og hjælpetræner til spring.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Arbejder med små børn og at jeg altid er glad og meget hjælpsom.

RASMUS GIL PETERSEN
Alder:
13 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg kunne godt tænke mig at få indflydelse på, hvad der sker nede i byen.
Mærkesager:
Flere gratis aktiviteter for unge.
Gratis sportsbaner som fx de baner ved Monjasa Park.
Fritidsinteresser:
Badminton og drama/skuespil.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er åben for nye muligheder, og jeg er meget direkte og siger min mening.

SEBASTIAN HANSEN
Alder: 13 år
Skole: Erritsø Fællesskole afd. Bygaden
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg stiller op, fordi jeg vil gøre byen til et bedre sted.
Mærkesager:
Jeg vil gerne arbejde for at der kommer flere og bedre skaterparker.
Jeg vil gerne arbejde for mere e- sport.
Fritidsinteresser:
I min fritid skater jeg og gamer.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er retfærdig.

SIGNE ISABELLA AUTZEN LAURSEN
Alder:
13 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi at jeg gerne vil gøre en forskel.
Mærkesager:
Flere udendørs aktiviteter.
Flere offentlige toiletter.
Fritidsinteresser:
Drama og musik.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg går til drama tirsdag og spiller i 6. Juligarden mandag/onsdag.

SILAS MIDTGAARD ANDERSEN
Alder:
14 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg synes, at det lyder spændende. Og så kender jeg borgmesteren.
Mærkesager:
At skoleelever kommer mere ud i timerne.
Fritidsinteresser:
Jeg spiller computer og fodbold med venner.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg hedder Silas, og jeg er 14 år gammel.

SILKE JÆGER
Alder:
13 år
Skole: Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Allé
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Fordi jeg vil være med til at gøre en forskel.
Mærkesager:
Der burde blive gjort mere rent i byen og være flere skraldespande rundt omkring, så folk bruger dem i stedet for jorden.
Fritidsinteresser:
Jeg spiller badminton, og det er en stor del af min fritid.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er åben for nye muligheder, men er meget direkte hvis jeg ikke synes om noget.

SIMON FRIBORG
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne hjælpe unge.
Mærkesager:
Jeg vil gerne have et sted, hvor unge kan lave sktiviteter fra kl. 13-17 (i Taulov).
Og flere skraldespande.
Fritidsinteresser:
Svømmer.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er sød og rar og glad.

SUHRAB SEKANDER RASHIDI
Alder:
13 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg synes, demokrati er spændende og vil gerne udøve demokrati.
Mærkesager:
Lærerige skoledage.
Mere motion i undervisningen.
Fritidsinteresser:
Jeg investerer i aktier, og jeg interesserer mig for fodbold og badminton.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
Jeg er ambitiøs, og hvis jeg vil have noget ind i byrådet, vil jeg gøre alt for at få det ind. 

ULF WESENBERG
Alder:
12 år
Skole: Fjordbakkeskolen afd. Taulov
Hvorfor stiller jeg op til Ungebyrådet:
Jeg vil gerne have indflydelse og gøre Fredericia bedre efter min mening.
Mærkesager:
Jeg vil gerne have indført låne-lejecykler og løbehjul.
Fritidsinteresser:
Spejder, klarinet, guitar, sammenspil og rollespil.
Hvad er vigtigt, at andre ved om mig:
...

Hvad er Ungebyrådet for noget?

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år - så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til emner, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i. Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid. Ungebyrådet mødes 4-5 gange om året.

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.