Fredericia Ungebyråd

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia.

Fredericia Kommunes Ungebyråd samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge.

Fredericia Ungebyråd vælges af og blandt børn og unge i alderen 13-17 år.

Ungebyrådet organiseres under Børn- og Skoleudvalget og vælges i de fire skoledistrikter med en valgperiode på et år.

De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt til Ungebyrådet.

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid - og afholdes, så vidt muligt, på Rådhuset.

Ungebyrådet har indsgt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Ungebyrådets medlemmer

 

Astrid Helgeland

Gülay Tunay Basri

Jonas Broe Bendtsen

Magnus Andersen

Marcus Hartmann Andersen

Marcus Weimar Pryds

Mathilde Bjørn Ambye

Nanna Vu

Oliver Klaus Pedersen

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.

Feedback