Slå adgang med tegn til/fra

Demokrati- og Borgerudvalget

Demokrati- og Borgerudvalget arbejder målrettet med at styrke borgerdialogen og har et tæt samarbejde med kommunens lokalsamfund

Demokrati- og Borgerudvalget er et § 17, stk. 4-udvalg. Det betyder, at udvalget er midlertidigt og har fokus på særligt prioriterede områder og projekter i samarbejde med de øvrige udvalg.

Demokrati- og Borgerudvalgets politiske mål er:

  • At være med til at skabe stærke og levende lokalsamfund, så bosætningen styrkes, og der bliver udviklet stærke lokale fællesskaber.
  • At videreudvikle og styrke byrådets dialog med borgerne og komme med forslag til nye måder at møde borgerne på.

Demokrati- og Borgerudvalget har fire årlige udvalgsmøder.

Du kan kontakte udvalget på deres mail: demokrati.borger@fredericia.dk

 

 

Medlemmer

Christian Jørgensen (V)

Formand
christian.jorgensen@fredericia.dk
Tlf: 24 61 11 99

Anette Hyre-Jensen (A)

Næstformand
anette.hyre-jensen@fredericia.dk
Tlf: 22 15 36 10

Lise Nielson (A)

lise.nielson@fredericia.dk 
Tlf: 26 18 90 59

 

Marianne Thomsen

 

Marianne Thomsen (F)

mth@eucl.dk
Tlf: 41 16 59 10
 

Kirsten Vad Knudsen (B)

kirstenvad@gmail.com
Tlf: 21 28 86 21

 

Udvalgets opgaver
  • Udvalget skal styrke dialogen mellem borgerne og byrådet, og være med til at skabe nye former for borgerdeltagelse.
  • Udvalget skal løbende have en dialog og samarbejde med beboerforeninger og lokalråd i lokalsamfundene og holde af ét årligt fælles dialogmøde med disse lokalråd og beboerforeninger.
  • Udvalget skal faciliterer byrådets to årlige borgerdigalogmøder med særligt fokus på dialog mellem borgerne og byrådet.
Søg anlægspuljen til landsbyerne

Fredericia Byråd har besluttet at give 1 mio. kroner til en særlig anlægspulje, som landsbyerne kan søge til projekter, der bidrager til udvikling i lokalområderne. 

For at søge anlægspuljen skal projektet:

  • kunne gennemføres i 2020
  • være til gavn for beboerne i lokalområdet med fokus på børn og unge
  • gerne føre til driftsoptimeringer og mere bæredygtige løsninger (evt. indhente vedligeholdelsesefterslæb)

Ansøgningen skal indeholde:

  • en konkret beskrivelse af projektet, og hvordan det opfylder kriterierne
  • et overslag over projektets økonomi og behov for efterfølgende vedligeholdelse/drift

Ansøgningerne behandles løbende og skal sendes til kommunen@fredericia.dk