Slå adgang med tegn til/fra

Demokrati- og Borgerudvalget

Demokrati- og Borgerudvalget arbejder målrettet med at styrke borgerdialogen og har et tæt samarbejde med kommunens lokalsamfund

Demokrati- og Borgerudvalget er et § 17, stk. 4-udvalg. Det betyder, at udvalget er midlertidigt og har fokus på særligt prioriterede områder og projekter i samarbejde med de øvrige udvalg.

Demokrati- og Borgerudvalgets politiske mål er:

  • At være med til at skabe stærke og levende lokalsamfund, så bosætningen styrkes, og der bliver udviklet stærke lokale fællesskaber.
  • At videreudvikle og styrke byrådets dialog med borgerne og komme med forslag til nye måder at møde borgerne på.

Demokrati- og Borgerudvalget har fire årlige udvalgsmøder.

Du kan kontakte udvalget på deres mail: demokrati.borger@fredericia.dk

 

 

Medlemmer
Christian Jørgensen

Christian Jørgensen (V)

Formand
christian.jorgensen@fredericia.dk
Tlf: 24 61 11 99
Anette Hyre-Jensen

Anette Hyre-Jensen (A)

Næstformand
anette.hyre-jensen@fredericia.dk
Tlf: 22 15 36 10

Lise Nielson

Lise Nielson (A)

lise.nielson@fredericia.dk 
Tlf: 26 18 90 59

Lars Olesen (F)

olesen_lars@hotmail.com
Tlf:4094 4581
 

Kirsten Vad Knudsen

Kirsten Vad Knudsen (B)

kirstenvad@gmail.com
Tlf: 21 28 86 21

 

Udvalgets opgaver
  • Udvalget skal styrke dialogen mellem borgerne og byrådet, og være med til at skabe nye former for borgerdeltagelse.
  • Udvalget skal løbende have en dialog og samarbejde med beboerforeninger og lokalråd i lokalsamfundene og holde af ét årligt fælles dialogmøde med disse lokalråd og beboerforeninger.
  • Udvalget skal faciliterer byrådets to årlige borgerdigalogmøder med særligt fokus på dialog mellem borgerne og byrådet.