Slå adgang med tegn til/fra

Evaluering af udvalgsstruktur

Byrådet besluttede i forbindelse med, at de indgik konstitueringsaftalen i november 2013, at der skulle nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg fra 1. januar 2015. Udvalget skulle arbejde med at udvikle den politiske struktur.

 


 

Medlemmer

Kirsten Hassing Nielsen

Kirsten Hassing Nielsen (C)

Formand
kirsten.h.nielsen@fredericia.dk
Tlf.: 4199 4862

Søren Larsen

Søren Larsen (A)

næstformand
soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

Niels Martin Vind

Niels Martin Vind (V)

nielsmartin.vind@fredericia.dk
Tlf.: 2125 8552