Slå adgang med tegn til/fra

Evaluering udvalgsstruktur

Byrådet besluttede i forbindelse med, at de indgik konstitueringsaftalen i november 2013, at der skulle nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg fra 1. januar 2015. Udvalget skulle arbejde med at udvikle den politiske struktur.