Slå adgang med tegn til/fra

Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget har til formål at at udvikle rammerne for kultur-, fritids- og idrætstilbud.

Kultur- og Idrætsudvalget mødes 7 gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer
 

Susanne Bjerregaard Mørck

Susanne Bjerregaard Mørck (A)

Formand

susanne.bjerregaard.morck@fredericia.dk
Tlf: 22 15 47 42

 

Christian Jørgensen

Christian Jørgensen (V)

Næstformand

christian.jorgensen@fredericia.dk 
Tlf: 24 61 11 99

 

Søren Larsen

Søren Larsen (A)

soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

 

Anette Hyre-Jensen

Anette Hyre-Jensen (A)

anette.hyre-jensen@fredericia.dk
Tlf: 22 15 36 10

 

Karsten Byrgersen

Karsten Byrgesen (D)

karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur og idrætsopgaver, herunder opgaver, der vedrører:

 • Idrætsanlæg, bortset fra skolernes anlæg
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge – herunder Feriesjov
 • Den Kreative Skole, musik, drama og billedskole Kongensgade 111
 • Teater- og biografforhold, bortset fra forhold vedr. Fredericia Teater
 • Tilskud til kulturelle aktiviteter og foreninger, og lokaletilskud Lokalradio og -TV
 • Depotgården
 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold og Lokalhistorisk Arkiv
 • Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Voldanlægget og parker, mindesmærker og historiske steder
 • Administration af kommunens kunstgenstande
 • Folkeoplysning
 • Fredericia Eliteidræt (talentudvikling)
 • Gasværksgrunden
 • Ungdommens Hus
 • Det Bruunske Pakhus / Tøjhuset
 • 5.-6. juli arrangement
 • Årets Idrætsfest
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Udvikling, drift og vedligeholdelse af følgende af områdets bygninger og anlæg, herunder MadsbyParken (Fredericia Idrætscenter, Madsby Legepark og Minibyen) og Volden
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om politikker for kultur- og fritidsområdet i samarbejde med Økonomiudvalget, herunder anlægsplaner, programoplæg, byggeprogrammer og disponeringsforslag inden for udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstilling til byrådet om regler for udlån og udleje af lokaler til kultur- og fritidsformål i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om takster inden for udvalgets område.