Slå adgang med tegn til/fra

Kultur- og Idrætsudvalget

Udvalget har til formål at at udvikle rammerne for kultur-, fritids- og idrætstilbud.

Kultur- og Idrætsudvalget mødes 7 gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du finder mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer
 

Susanne Bjerregaard Mørck (A)

Formand

susanne.bjerregaard.morck@fredericia.dk
Tlf: 22 15 47 42

 

Christian Jørgensen (V)

Næstformand

christian.jorgensen@fredericia.dk 
Tlf: 24 61 11 99

 

Søren Larsen (A)

soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

 

Anette Hyre-Jensen (A)

anette.hyre-jensen@fredericia.dk
Tlf: 22 15 36 10

 

Karsten Byrgesen (D)

karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur og idrætsopgaver, herunder opgaver, der vedrører:

 • Idrætsanlæg, bortset fra skolernes anlæg
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge – herunder Feriesjov
 • Den Kreative Skole, musik, drama og billedskole Kongensgade 111
 • Teater- og biografforhold, bortset fra forhold vedr. Fredericia Teater
 • Tilskud til kulturelle aktiviteter og foreninger, og lokaletilskud Lokalradio og -TV
 • Depotgården
 • Biblioteksvæsen
 • Museumsforhold og Lokalhistorisk Arkiv
 • Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
 • Voldanlægget og parker, mindesmærker og historiske steder
 • Administration af kommunens kunstgenstande
 • Folkeoplysning
 • Fredericia Eliteidræt (talentudvikling)
 • Gasværksgrunden
 • Ungdommens Hus
 • Det Bruunske Pakhus / Tøjhuset
 • 5.-6. juli arrangement
 • Årets Idrætsfest
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Udvikling, drift og vedligeholdelse af følgende af områdets bygninger og anlæg, herunder MadsbyParken (Fredericia Idrætscenter, Madsby Legepark og Minibyen) og Volden
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om politikker for kultur- og fritidsområdet i samarbejde med Økonomiudvalget, herunder anlægsplaner, programoplæg, byggeprogrammer og disponeringsforslag inden for udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstilling til byrådet om regler for udlån og udleje af lokaler til kultur- og fritidsformål i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område
 • Udarbejder forslag og laver indstillinger til byrådet om takster inden for udvalgets område.