Slå adgang med tegn til/fra

By- og Planudvalget

Har ansvaret for kommunens fortsatte udvikling af byrum, opland, bolig og erhvervsarealer, infrastruktur og natur

By- og Planudvalget mødes syv gange om året, hvor de tre planlægges som temamøder, og de resterende fire planlægges som primært driftsmøder.

Du kan se mødekalenderen under Læs også.

Medlemmer
Søren Larsen

 Søren Larsen (A)

Formand
soren.larsen@fredericia.dk
Tlf: 22 20 56 02

Kenny Bruun Olsen

Kenny Bruun Olsen (V)

Næstformand
kenny.olsen@fredericia.dk
Tlf: 25 47 04 97

Lars Ejby Pedersen

Lars Ejby Pedersen (A)

lars.ejby@fredericia.dk
Tlf: 40 54 83 78

 

Turan Savas

Turan Savas (A)

turan.savas@fredericia.dk
Tlf: 40 58 59 87

 

John Nyborg

John Nyborg (A)

john.nyborg@fredericia.dk
Tlf: 41 23 91 18

Tina Horne

Tina Horne (A)

tina.horne@fredericia.dk
Tlf: 22 15 53 97

Karsten Byrgersen

Karsten Byrgesen (D)

karsten.byrgesen@fredericia.dk
Tlf: 50 69 34 36
Udvalgets opgaver

Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på by- og planområdet og opgaver, der vedrører:

 • Kommuneplanlægning. Udvalget arbejder sammen med Økonomiudvalget i forbindelse med indstillinger til Økonomiudvalget/byrådet vedrørende forslag til og endelig vedtagelse af planer
 • Lokalplanlægning. Udvalget arbejder sammen med Økonomiudvalget i forbindelse med indstillinger til Økonomiudvalget/byrådet vedrørende forslag til og endelig vedtagelse af planer
 • VVM. Udvalget laver indstillinger til Økonomiudvalget/byrådet vedrørende forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og endelig vedtagelse af disse.
 • Strategier mv. om kommunens fysiske udvikling herunder byudvikling og erhvervsudvikling. Udvalget laver indstillinger til Økonomiudvalget/byrådet vedrørende indholdet af strategier mv.
 • Udarbejdelse af kommunale udstykningsplaner for parcelhus og erhvervsgrunde
 • Byggemodningsprojekter
 • Planlægning af nye infrastrukturanlæg (veje, cykelstier mv.)
 • Overordnet trafik- og parkeringsplanlægning
 • Offentlige pladser
 • Byggesager
 • Bygnings- og boligregisteret
 • Udstykningskontrol
 • Dispensationer fra lokalplaner mv.
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om takster inden for udvalgets område
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og anlæg.