fritidspolitik forside
Slå adgang med tegn til/fra

Fritidspolitik for børn og unge

FREDERICIA HAR FÅET EN FRITIDSPOLITIK FOR OG MED BØRN OG UNGE I 2021

Hen over foråret 2021 har Fredericia Kommune inddraget børn, unge, forældre, medarbejdere, foreninger og mange andre for at høre deres tanker om, hvad det gode fritidsliv for børn og unge egentlig er. Børne- og Skoleudvalget takker alle dem, der har været en del af processen, og som er kommet med forslag til den nye fritidspolitik. Det har stor betydning, at vi er sammen om at skabe et godt grundlag for børn og unges fritidsliv.

Mandag d. 6. september 2021 blev fritidspolitikken godkendt af byrådet.

 

Bilag
Fritidspolitik kort udgave (pdf)
Fritidspolitik samlet udgave (pdf)

Inputkatalog: Fritiden i Fredericia set med manges øjne

Trods den korte proces for indsamling af input, har mange ønsket at bidrage med deres erfaringer, stemme og ideer. Der er således blevet indsamlet et meget stort antal input. For at kunne arbejde videre med det i forhold til en ny fritidspolitik er der lavet en mønsteranalyse på de mange input, og denne analyse er mundet ud i dette katalog. Kataloget består af en lang række kerneinput. Kerneinput er repræsentative og kommer fra flere personer og på tværs af de inddragende mødeaktiviteter.

Kataloget er vedhæftet som bilag herunder.

Fritiden i Fredericia set med manges øjne

Bilag

Tidsplan og proces

15. marts 2021

Kick off – Fælles temamøde med de involverede udvalg:

  • Sundhedsudvalg
  • Uddannelsesudvalg
  • Kultur- og Fritidsudvalg
  • Børne- og Skoleudvalg

7. april - 10. maj 2021

Online e-værksteder og spørgeskemaer hvor der er samlet input fra børn, unge, forældre, medarbejdere, Idrætsrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Helhedsplanen, foreninger mv.

19. maj 2021

Temamøde med Børne- og Skoleudvalget. 

28. maj 2021

Deadline for udkast til fritidspolitik

11. juni - 15. august 2021

Fritidspolitikken sendt i høring

6. september 2021

Fritidspolitikken godkendt af byrådet

Inddragelse, program 7. april - 10. maj

I perioden fra d. 7. april til d. 10. maj er der afholdt en række arrangementer med det formål, at alle med interesse for børn og unges fritid kunne komme med input til Fredericia Kommunes nye fritidspolitik for børn og unge. Herunder kan du se programmet for perioden. Nogle arrangementer var lukkede, mens andre arrangementer var offentligt tilgængelige.

DATO

TIDSPUNKT

HVEM, HVAD, HVOR

7. april

12.00-13.00

De unges stemmer: Elevrådsmedlemmer fra udskolingen (Lukket arrangement)

8. april

16.30-17.30

De unges stemmer: Studieforum

(Lukket arrangement)

21. april

 

14.00-15.00

Skole- og fritidsområdet: Ledermøde

(Lukket arrangement)

22. april

 

19.30-20.30

Midtbyens Arenaer: Åbent e-værksted for alle interesserede               

26. april

 

13.00-14.00

Medarbejderdialog: Dialogmøde med medarbejdere med en strategisk rolle

(Lukket arrangement)

27. april

 

19.00-20.00

Online Live Paneldebat i samarbejde med Fredericia Dagblad: Taulov/Skærbæk

28. april

 

19.00-20.00

Input fra Folkeoplysningsrådet

(Lukket arrangement)

29. april

 

19.00-20.00

Online Live Paneldebat i samarbejde med Fredericia Dagblad: Bredstrup/Pjedsted

3. maj

 

15.00-16.00

Lederdialog: Dialogmøde med ledere som arbejderne med de unge som målgruppe (Lukket arrangement)

3. maj 19.00-20.00 Online Paneldebat: Lokalområdet i Erritsø

4. maj

16.00-18.00

Input fra Helhedsplanudvalget

(Lukket arrangement)

5. maj

8.30-9.30

Input fra Fredericia Idrætsråd

(Lukket arrangement)

5. maj

 

9.00-11.00

Familie- & Ungdomscentrets medarbejdere (Lukket arrangement)

5. maj 19.00-20.00 Online Live Paneldebat i samarbejde med Fredericia Dagblad: Bøgeskov

6. maj

 

9.00-10.00

Input fra Fredericia Eliteidræt

(Lukket arrangement)

6. maj

 

15.00-16.00

Input fra Udsatterådet

(Lukket arrangement)

6. maj

 

19.00-21.00

Fritids- og ungdomspædagogik: Medarbejdere i fritidstilbud

(Lukket arrangement)

10. maj

 

 

De unges stemmer: Tilbagemelding fra Elevråd og Studieforum

(Lukket arrangement)

 

 

Se eller gense lokale paneldebatter

Der er afholdt tre Live Online Paneldebat i samarbejde med Fredericia Dagblad med fokus på lokalområderne. Paneldeltagerne var unge og voksne fra lokalområderne. Interesserede kunne lytte med og komme med input undervejs via Fredericia Dagblads Facebook-side. 

Taulov/Skærbæk tirsdag d. 27. april kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/videos/936495177175268/

Bredstrup/Pjedsted torsdag d. 29. april kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/videos/185958719926538

Bøgeskov/Egeskov/Trelde onsdag d. 5. maj kl. 19.00-20.00, se debatten her: https://www.facebook.com/fredericiadagblad/posts/5503040116438052

Derudover afholdt Fredericia Kommune en online paneldebat med fokus på Erritsø som lokalområde. Interesserede kunne lytte med og komme med input undervejs via Teams:

Erritsø mandag d. 3. maj kl. 19.00-20.00. Er afviklet.

 

Debatterne for de fire lokalområder tog udgangspunkt i følgende:

  • Hvor er de gode steder i dit lokalområde for unge? Hvad kan de gode steder? Hvorfor er de gode?
  • Hvad er din oplevelse af det digitale fritidsliv?
  • Hvad betyder de voksne i forhold til et godt fritidsliv for alle?
  • Er der unge, der keder sig?
  • Er der nogle aktiviteter/tilbud, de unge i området savner?