Slå adgang med tegn til/fra

Børne- og ungepolitik

Børnene er fremtiden

Byrådet har formuleret en vision for Fredericia Kommunes udvikling frem til 2020. Heri har børnene og de unge en central plads. ”Børnene er fremtiden” hedder det. Vores børne- og ungepolitik folder ud, hvordan vi ønsker at leve op til byrådets vision, men den er samtidig også en rettesnor for, hvordan det konkrete arbejde og samarbejde i hele vores børne- og ungeområde skal forme sig.

Politikken er grundlaget for de strategier, der arbejdes efter i Familie og Børnesundhed og i Børn og Unge.

Politikken er forlænget til 2021. Herefter vil der blive arbejdet med formuleringen af en ny sammenhængende Børne- og Ugepolitik.

Du kan læse hele politikken under 'Læs også'.