Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Byrådet i Fredericia Kommune har i henhold til Servicelovens § 18 afsat et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Støtten uddeles 1 gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål.
 

HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL?

  • Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang
  • Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk
  • Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet.
  • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet.
  • At aktiviteterne er lokalt forankrede og at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte.

 

HVORDAN OG HVORNÅR KAN DER SØGES?

Ansøgningsskema og retningslinjer kan hentes på siden.

Ansøgningsskema vedlagt bilag (budget, årsregnskab og vedtægter) sendes til § 18-komiteen, Sundhed og Velfærdsinnovation, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller til paragraf18@fredericia.dk