Slå adgang med tegn til/fra

Beskæftigelsesplan 2020

Her kan du læse om udviklingen på beskæftigelsesområdet i Fredericia

”Et menneskeligt jobcenter der matcher tiden” er den politiske vision for udviklingen på beskæftigelsesområdet. I løbet af 2019 er der gjort et stort arbejde for at definere og tydeliggøre visionen. Borgere, virksomheder, ansatte i jobcentret og andre væsentlige samarbejdspartnere har alle haft mulighed for at bidrage til beskrivelsen af vejen mod et mere moderne jobcenter. Dette er blandt andet sket via to politiske borgerdialogmøder, anbefalinger fra analyseenheden og input fra Fredericia Beskæftigelsesforum.

Du kan læse hele beskæftigelsesplanen under Bilag

Bilag