Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia som frikommune

I årene 2012-2015 deltog Fredericia Kommune i et forsøgsprojekt sammen med 8 andre kommuner

Frikommuneforsøget forløb fra nytårsmorgen 2012 til udgangen af 2015 med over 400 enkeltforsøg i de 9 deltagende frikommuner. Ved siden af Fredericia deltog Fredensborg, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Frikommuneforsøget 2012-2015 var et led i regeringens bestræbelser på at skabe modernisering og nytænkning i den offentlige sektor. Det skulle bane vejen for et opgør med unødigt bureaukrati i den kommunale sektor og fremme indsamling af konkrete erfaringer med afbureaukratisering af statslige regler.

Frem til udgangen af 2013 kunne de 9 frikommuner ansøge Indenrigsministeriet om godkendelse af specificerede frikommuneforsøg. At være frikommune var ikke et frikort til at se bort fra lovgivning, der kunne opfattes som uhensigtsmæssig. Forsøgsvirksomheden foregik efter bestemmelserne i frikommuneloven eller indenfor rammerne af anden allerede eksisterende lovgivning. 

Fredericia Kommune indsendte 18 ansøgninger og fik grønt lys til gennemførelse af 17 forsøg. Fire forsøg var udviklet i Fredericia. Forsøget Vederlagsfri fysioterapi foregik i samarbejde med andre frikommuner efter idé fra Fredericia. De øvrige 12 forsøg var udviklet af andre kommuner og kopieret i Fredericia.

Alle forsøg blev afsluttet med en rapport fra frikommunen. Enkelte forsøg blev desuden evalueret af Indenrigsministeriet. I foråret 2016 blev evalueringerne indsendt til ministeriet. Du kan se dem her på siden. 

Grundlag

Forlængelser på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:

  • Bekendtgørelse 1002 af 30-08-2015
  • Bekendtgørelse 745 af 17-06-2016
  • Bekendtgørelse 1302 af 09-11-2016
  • Bekendtgørelse 608 af 01-06-2017
  • Bekendtgørelse 1459 af 05-12-2018 - gældende til den 1. juli 2019.