Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling
Slå adgang med tegn til/fra

Bæredygtig vækst og erhvervs-udvikling

VI ER EN DRIFTIG KOMMUNE. Fredericia er en kommune, hvor aktive borgere og driftige virksomheder slår sig ned og bidrager til fællesskabet og vores fælles velfærd.

Vi har fokus på at udvide paletten af korte og mellemlange uddannelser, tiltrække virksomheder og udvikle vores erhverv. Her spiller Fredericias placering en stor rolle.

Vi er et af landets vigtigste transportknudpunkter – både i forhold til tognettet, motorvejsnettet og den store erhvervshavn. Disse potentialer skal vi forstå at udnytte endnu bedre.

"Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere om baggrund og mål nedenfor. De andre temaer i Fredericia for Verdensmålene finder du under 'Læs også' til højre. Her finder du også relevante indsatser og projekter. 

Beliggenhed, arbejdskraft og turisme

Vi har fokus på at udvide paletten af korte og mellemlange uddannelser, tiltrække virksomheder og udvikle vores erhverv.

Her spiller Fredericias placering en stor rolle. Vi er et af landets vigtigste transportknudpunkter – både i forhold til tognettet, motorvejsnettet og den store erhvervshavn. Disse potentialer skal vi forstå at udnytte endnu bedre.

Den bæredygtige udvikling kræver, at virksomhederne kan få den rette kvalificerede arbejdskraft, og at der er grobund for iværksætteri. Derfor har vi miljøer, der understøtter både uddannelseskæden og iværksættere.

Fredericia er med placeringen ved Lillebælt og lige midt i Trekantområdet en destination med et stort turismepotentiale. Turisme bidrager til økonomisk vækst, kulturel forståelse og er med til at sætte fokus på Fredericias naturområder og byens historiske identitet.

Bæredygtighed og bosætning

For at tiltrække nye borgere vil vi være en bæredygtig kommune med attraktive boliger, gode beskæftigelsemuligheder, grønne områder, sikring mod oversvømmelser, tryghed, ren luft og gode transportmuligheder.

Derfor er indsatsen for den bæredygtige udvikling på tværs af alle områder en væsentlig faktor, når vi arbejder med bosætning.

Sammen om at skabe bæredygtig vækst og erhvervsudvikling

I Fredericia lykkes vi i fællesskab. Den bæredygtige vækst og erhvervsudvikling sker derfor kun i et tæt samarbejde med Trekantområdet, Business Fredericia, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet samt andre offentlige instanser og myndigheder

Det vil vi gøre

Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til byens virksomheder i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og erhvervslivet. Vi vil samtidig fremme Fredericias potentiale som uddannelsesby.

Vi vil i tæt samarbejde med Business Fredericia og erhvervslivet skabe gode rammer for bæredygtig erhvervsudvikling og iværksætteri, og vi vil tænke hensyn til verdensmål og bæredygtighed ind i den nye erhvervsstrategi.

Vi vil arbejde på at trække flere borgere til kommunen.

Vi vil arbejde tæt sammen med virksomhederne omkring klimatilpasning og CO2 -reduktion.

Vi vil indgå aktivt i udmøntningen af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Vi vil undersøge mulighederne for og potentialet i at skabe endnu mere bæredygtig vækst og drift i DanmarkC – landets største sammenhængende erhvervsudviklingsområde.

Vi vil ved planlægning og gennem miljøkrav sikre, at borgerne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra blandt andet støj og forurening af luft, jord og vand.

Vi vil have fokus på at få renset gamle forurenede grunde op, og vi vil arbejde på at forebygge, at der opstår nye jordforureninger.

Vi vil undersøge, hvordan vi kan skabe og udvikle alle former for turisme i en mere bæredygtig retning.

Vi vil inspirere overnatnings- og oplevelsesudbydere til en mere bæredygtig tankegang blandt andet igennem Naturpark Lillebælt samarbejdet.

Vi vil arbejde for en mere bæredygtig håndtering af skibstrafikken, der ligger i havn i Fredericia.

Politikker, strategier og planer

• Beskæftigelsesplan 2020

• Uddannelsespolitik

• Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

• Bosætningsstrategi

• Naturpark Lillebælt

• DanmarkC – transport og logistik

Verdensmål på spil

Verdensmål 3. SUNDHED OG TRIVSEL. Delmål 3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier.

Verdensmål 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST. Delmål 8.1: Skab bæredygtig økonomisk vækst. Delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og fremmer virksomheder. Delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme.

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. Delmål 12.6: Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt. Delmål 12:B: Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme.

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING. Delmål 17.17: Tilskynd til effektive partnerskaber.