Læring, handlekraft og fællesskaber
Slå adgang med tegn til/fra

Læring, handlekraft og fællesskaber

VI ER FÆLLESSKABETS KOMMUNE. Alle skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel for andre, for miljøet, for sundheden, for klimaet. (Siden er under opbygning)

Vi skal være handlekraftige sammen – og gerne på tværs af virksomheder, kommuner, foreninger og borgere. Det er nødvendigt, når vi sammen skal sætte handling bag verdensmålene. Verdensmålene skal omsættes til hverdagsmål.

"Læring handlekraft og fællesskaber" er ét af temaerne i Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Læs mere om baggrund og mål nedenfor. De andre temaer i Fredericia for Verdensmålene finder du under 'Læs også' til højre. Her finder du også relevante indsatser og projekter. 

Børnene er fremtiden

Med afsæt i Børnenes Verdensmål skal børn sammen med de voksne opleve, at de kan være med til at gøre en forskel lokalt.

Alle har brug for ny indsigt

Vi har alle brug for løbende at få ny indsigt, som kan motivere og hjælpe os til at opretholde et godt helbred og til at handle bæredygtigt i dagligdagen med respekt for miljøet, klimaet og hinanden.

Det betyder, at livslang læring er centralt. Både unge og voksne samt foreninger og virksomheder efterspørger viden om, hvad der egentlig er det mest bæredygtige. Derfor skal vi arbejde for, at borgere i alle aldre – såvel som foreninger og virksomheder – har den fornødne viden til at kunne handle så bæredygtigt som muligt. 

Det vil vi gøre

Vi vil understøtte, at alle børn og unge lærer om bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab, så de kan være med til at finde bæredygtige løsninger i hverdagen. Det indebærer et bredt kendskab og handlekompetence i forhold til bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, cirkulær tænkning, påskønnelse af kulturel diversitet og biologisk mangfoldighed.

Vi vil fortsat arbejde for at løfte Børnenes Verdensmål.

Vi vil fremme, at borgere får mulighed for at tage del i lærerige, sociale og handlekraftige fællesskaber, der blandt andet er med til at fremme sundhed og livskvalitet. Vi vil samarbejde med forskellige aktører for at styrke viden om bæredygtig vækst og velfærd blandt andet gennem uddannelse, kompetenceudvikling og understøttelse af fællesskaber og netværk.

Vi vil arbejde målrettet med information og videndeling i forhold til særligt prioriterede temaer inden for bæredygtig udvikling, ligesom vi vil udvikle forskellige informationskanaler.

Vi vil i samarbejde med Business Fredericia skabe inspirerende fora med erhvervslivet for at tilskynde til en mere bæredygtig drift og vækst med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. 

Aktuelle politikker, strategier, planer m.v i forhold til læring, handlekraft og fællesskaber

Grøn Generation

Strategi for Udsathed

Beskæftigelsesplan 2020

Politik for fællesskab og civilsamfund

Fredericia Sund By mikropartnerskaber

Partnerskabsaftaler med samarbejdspartnere

Verdensmål i spil

For Læring, handlekraft og fællesskaber er følgende verdensmål særligt relevante:

Verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE. Delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udviklin og globalt medborgerskab.

Verdensmål 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. 

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION. Delmål 12.6: Motiver virksomheder til at agere bæredygtigt. Delmål 12.8: Vig alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt. 

Verdensmål 13: KLIMAINDSATS. Delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer. 

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING. Delmål 17.14: Styrk sammnhængen i politikker for børedygtig udvikling.

Verddensmål 17.17: Tilskynd til effektive parnerskaber.